Kontaktujte nás zde
Příznivý vliv řešení LINAK v průmyslových aplikacích

Řešení pohonů LINAK jsou měřítkem trvanlivosti v kontextu elektrického lineárního pohybu. Všechny součásti jsou testovány, aby snášely náročné prostředí vystavené řadě zátěžových faktorů: nestálým teplotám, trvalým vibracím, rázům, vodě či prachu.

Celá řada výrobců v oblastech, jako jsou krom jiného živočišná výroba, zemědělství, energetika, stavebnictvía výroba průmyslových strojů, využívá řešení pohonů LINAK k minimalizaci prostojů a nároků na údržbu. K optimalizaci přesnosti výkonu aplikací volí řešení s integrovaným řízením (IC).

Reference

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás