Kontaktujte nás zde
Reference

Výškové polohování v transportních robotech

Berlínská společnost InSystems Automation GmbH využívá elektrické lineární pohony LINAK v mechanismech nastavování výšky vozíků proANT. Kromě bezpečnosti sehrává důležitou roli i spolehlivost.

Kristof Parz (InSystems) a Marius Bruns (LINAK)

Stroje jsou mimořádně pracovité, rychlé, spolehlivé a výrobními provozy proplouvají až s kouzelnou lehkostí. Často zmiňované bezobslužné dopravní systémy se všude ve světě stávají stále běžnějšími zařízeními ve velkých výrobních závodech. Tyto technologie se časem staly uživatelsky mnohem přívětivějšími a programování obslužných robotů uživateli bývá vcelku snadné.

Tyto skutečnosti a potřeba automatizace popularitu bezobslužných dopravních systémů obecně zvyšují. Elektrické lineární pohony LINAK® zastávají v mobilních robotech více funkcí, jež obvykle zahrnují zvedání a spouštění břemen. S dopravními roboty ProANT nabízí berlínská společnost InSystems Automation GmbH kompletní platformu, kterou lze přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka. Transportní systémy ProANT jsou navrženy pro zatížení mezi 30 a 1200 kg.

Kristof Parz, vedoucí konstruktér společnosti InSystems, neustále čelí výzvě vyvíjet přizpůsobené vozíky, schopné splnit požadavky zákazníků. Nový model proANT 654, určený k transportu přepravních vozíků s kontejnery, vyžadoval výškově nastavitelnou konstrukci. Robot je vybaven vidlicovým ramenem vkládaným pod přepravní vozík, které jej přizvedá, aby se nedotýkal podlahy.

Robot proANT od společnosti Insystem
 

„Zvedací mechanismus obstarává pohon LINAK“, vysvětluje Kristof Parz. Kristof Parz nikdy neuvažoval o použití hydraulického řešení, neboť do vozíků této velikosti bývá mimořádně obtížné umístit hydraulické čerpadlo a další nezbytné součásti hydraulického systému. Dokonce i kompaktní hydraulický systém nabízí oproti elektrickému řešení jen omezené výhody. Ovládání, polohování a stabilita výkonu v různých prostředích však jasně svědčí ve prospěch elektrického systému. Potřebná zvedací síla 3000 N s maximální délkou zdvihu 65 mm pohodlně spadají do rozsahu výkonu moderních elektrických pohonů.

Bezpečnost má zásadní význam
Implementace bezpečnostních prvků může být složitý problém. Bezobslužné dopravní systémy pracují ve stejném prostředí jako lidé, takže je třeba dodržovat velmi specifické předpisy. V této souvislosti je například velmi důležité omezení zdvihu. Pokud je zdvih příliš vysoký, existuje riziko poškození systému nebo zranění osob.

Společnost LINAK nabízí ve svých pohonech různé zdroje signálů s polohovou zpětnou vazbou. K pohonu LA33, používanému v modelu proANT 654, je k dispozici přesná analogová a digitální polohová zpětná vazba. Vnitřní koncová poloha slouží jako dolní referenční bod. Jakmile pohon tohoto bodu dosáhne, vyšle se signál koncového dorazu. K signalizací horní koncové polohy využívá jednotka InSystems externí snímač:

„Z bezpečnostních důvodů je horní koncová poloha monitorována přídavným snímačem umístěným mimo pohon. Naše transportní systémy se pohybují v místech, kde pracují také lidé. Proto potřebujeme dva nezávislé záložní bezpečnostní systémy“, konstatuje Kristof Parz.

Robot proANT od společnosti Insystem

V jiném projektu musel tento mladý konstruktér použít ke zvednutí válečkového dopravníku dva paralelní elektrické pohony. A právě v takových situacích se velmi osvědčily varianty produktů LINAK s integrovaným řízením (IC). Řídicí elektronika pro paralelní provoz byla do pohonů již integrována a kompaktní elektronika s montáží na lištu zajistila komunikaci mezi oběma pohony.

Kromě bezpečnosti hraje významnou roli i spolehlivost. K maximálnímu využití výhod plynoucích z automatizace pracovních postupů musí technologie dlouhodobě bezchybně fungovat.

 

„Při každodenním používání přejíždějí naše transportní systémy přes nerovnosti a jsou tak neustále vystavovány otřesům či vibracím. Znamená to, že integrované komponenty musí být skutečně velmi kvalitní. U všech součástí využívaných v našich systémech včetně elektrických pohonů nastavujeme vysoké kvalitativní standardy“, vysvětluje Kristof Parz.

S komunikací pomocí IC a sběrnic využijete technologii plug & play k monitorování pohonů podle vlastního uvážení play-icon

S komunikací pomocí IC a sběrnic využijete technologii plug & play k monitorování pohonů podle vlastního uvážení

Soubory

Pohon LA33 – uživatelská příručka (česky)

Tato uživatelská příručka vysvětlí, jak nainstalovat, používat a udržovat pohon LINAK LA33.

Zaostřeno na průmyslovou automatizaci (česky)

V této brožuře uvádíme různé možnosti umístění systémů pohonů, jež mohou zvýšit produktivitu v průmyslové automatizaci.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás