Kontaktujte nás zde
Reference

Modernizace sekundárních dosazovacích nádrží využitím pohonů LINAK

Dánská vodárenská společnost Aarhus Vand potřebovala lépe využít své sekundární dosazovací nádrže v čistírně odpadních vod. K tomu bylo třeba zajistit přechod od ruční manipulace s vodou v nádržích k automatické regulaci pomocí elektrických pohonů LINAK. Jedním z přínosů pro čistírnu odpadních vod v Egå bylo zvýšení kapacity nádrží o 10 %.

Sekundární dosazovací nádrže čistírny odpadních vod v Egå

Při čištění odpadních vod se přidává aktivní kal. Kal vodu vyčistí a následně se opět odstraní. Tento proces probíhá v sekundárních dosazovacích nádržích. Kal je těžší než voda a při klidné hladině se usazuje na dně. Kal se pak ode dna nádrží vypouští a znovu se použije k čištění další odpadní vody.

Čistička odpadních vod v Egå má osm obdélníkových sekundárních dosazovacích nádrží. Podle provozního ředitele společnosti Aarhus Vand pana Jakoba Kaltofta je důležité, aby byla voda v nádržích rozdělena rovnoměrně bez ohledu na její množství: „Pokud se do některé nádrže dostane příliš mnoho vody, hrozí nebezpečí úniku kalu s katastrofálním dopadem na životní prostředí. K tomu nesmí dojít.

 

Modernizace s elektrickými pohony

Jakob Kaltoft zamýšlel modernizovat a optimalizovat sekundární dosazovací nádrže. Nádrže jsou v dobrém stavu, avšak při výstavbě bylo z prostorových důvodů rozhodnuto, že budou obdélníkového tvaru. Pan Kaltoft vysvětluje: „Kdyby bylo k dispozici více prostoru, byly by optimální volbou kruhové nádrže. Takto je vybaveno mnoho jiných čističek a rovnoměrné rozvádění vody je mnohem snazší. Musel jsem však pracovat s tím, co bylo k dispozici.“

Přívodem vody do nedaleké čistírny odpadních vod v Åby se proto Pan Kaltoft začal zabývat již v roce 2008. Společně se svým kolegou pak vyvinul řešení využívající elektrické pohony, jež automaticky rozváděly vodu do nádrží. Projekt vykázal vynikající výsledky a pan Kaltoft následně koncept implementoval do větší čistírny odpadních vod Egå:

V Egå jsme namontovali 16 pohonů LINAK® – po dvou u každé z osmi nádrží. Pohony komunikují se systémy čističky prostřednictvím sběrnice Profibus. Není žádným tajemstvím, že zpočátku jsem měl se zprovozněním systému problémy kvůli nedostatečné dokumentaci, avšak nakonec se vše podařilo“, vzpomíná pan Kaltoft.

Dokumentace již byla aktualizována a nastavení nových systémů je snazší.

Pohon LINAK
 
 

Od manuálního k automatickému nastavování

V čistírně odpadních vod Egå je nyní rozvod průtoku vody do nádrží sekundárních dosazovacích nádrží zcela automatický. Systém vysílá do pohonů regulační informace k zajištění stejné výšky hladiny vody ve všech osmi nádržích. Pan Kaltoft vysvětluje: „Dříve musel zaměstnanec rozvod vody ovládat ručním otáčením klikou. Tento způsob však byl spíše otázkou odhadu a plné využití kapacity nádrží bylo obtížné. Klika zůstala na místě, avšak nainstaloval jsem pohon sklápění přepadu, jenž můžeme v případě nouze stále nastavovat ručně. Každodenní provoz je však elektrický.

Jakob Kaltoft odhaduje, že automatizace rozdělování průtoku navýšilo kapacitu čističky přibližně o 10 %. Čistička odpadních vod v Egå nyní zvládne o 10 % více vody než dříve. Tato optimalizace má zásadní vliv na výkon zařízení zejména v období silných dešťů, kdy je třeba náhle zpracovat velké množství vody.

 
 
Otvor pro upravenou voduVoda vtéká dovnitř a těžké čerpadlo je zbytečné.

Těžké čerpadlo zmizelo.

Při modernizaci nádrží sekundárních dosazovacích nádrží dostal Jakob Kaltoft další skvělý nápad s využitím elektrických pohonů: „Nechápu, proč nás to nenapadlo dřív! Dříve jsme při vyprazdňování nádrží prováděli čištění přivlečením velkého a těžkého čerpadla na můstek. Čerpadlo přepravovalo vyčištěnou vodu do nádrží k vypláchnutí“, vysvětluje pan Kaltoft.

Nové řešení spočívalo ve vytvoření otvoru mezi vyčištěnou vodou a sekundárními dosazovacími nádržemi s přidáním elektricky ovládaného ventilu. Jakob Kaltoft pokračuje: „Nyní při čištění nádrží pohon LINAK otevře ventil a napustí vodu. Je to jednoduché a vyřazení těžkého čerpadla má velmi pozitivní vliv na pracovní prostředí i spotřebu energie.

 
 

Mnohostranné využití

Sekundární dosazovací nádrže nejsou jediným místem čistírny odpadních vod v Egå využívajícím pohony LINAK. V čističce pracuje více než 70 pohonů LINAK: „Používáme je na mnoha místech – zejména tam, kde dříve sloužily pneumatické systémy. Skutečně se to vyplatí. Elektroinstalace je základem obou řešení, avšak pneumatická verze vyžaduje ještě další instalaci. Použití vzduchu je navíc nákladnější, neboť spotřebuje více energie a mohou být potíže s netěsnostmi“, doplňuje pan Kaltoft a dodává: „Důležitá je pro nás také jednoduchost instalace – najímání elektrikářů je nákladné. Pohon LINAK je jednoduchá součást se snadnou instalací. Výhodou pohonů LINAK je samozřejmě i skutečnost, že nevyžadují servis.

 
Pohony LINAK v čističce odpadních vod v EgåV čističce Egå je nainstalováno více než 70 pohonů.
 

Budoucnost

Jakob Kaltoft odhaduje, že čistírna odpadních vod v Egå dosáhla zvýšení energetické účinnosti přibližně o 30 %. Náklady na modernizaci mají dobrou návratnost, eliminace zbytečné spotřeby energie šetří životní prostředí a vzrostla kapacita. Pan Kaltoft vysvětluje: „Provedené optimalizace nám přinesly užitek a jsem přesvědčen, že podobná modernizace by byla stejně přínosná i pro jiné čistírny.“

Tím to však nekončí: „Neustále přemýšlím, co vše by ještě bylo možné zlepšit. A dovedu si představit využití pohonů LINAK na dalších místech. Uvažuji například o jejich použití v odtokových žlabech. Naše současná instalace je příliš složitá a vyžaduje dlouhé vedení kabelů. Jednoduchá instalace s pohony LINAK by byla lepším řešením“, uzavírá pan Kaltoft.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás