Kontaktujte nás zde
 

Nástroj Position feedback

Získejte optimální výkon aplikací díky přesné znalosti polohy pohonu.

 

Animace nástroje Position feedback

 

Nástroj Position feedback pohonu poskytne přesný přehled o jeho poloze. Zpětná vazba je nezbytná k dosažení optimálního výkonu ve většině aplikací. Jedná se o součást rozhraní LINAK® I/O™ a jednu z několika možností, jež lze k pohonu přidat pro využívání výhod inteligentního lineárního pohybu.

Níže uvádíme přehled charakteristik nástroje Position feedback. Všechny lze konfigurovat v našem podpůrném konfigurátoru Actuator Connect™.

 
 

Ikona softwaru Actuator Connect™

Pohony s integrovaným řízením Integrated Controller™LINAK® jsou flexibilní a lze je přizpůsobit speciálním požadavkům a potřebám zákazníků. Konfigurujte pohony intuitivním konfigurátorem Actuator Connect™.

Nejnovější verzi bezplatného konfigurátoru Actuator Connect stahujte zde.

 
 

Načítejte polohu pohonu

– jako diferenční analogovou polohovou zpětnou vazbu

Analogové signály jsou běžným typem zpětné vazby řídicích systémů v průmyslových aplikacích.

LINAK dodá vašemu řídicímu systému proudovou (mA) nebo napěťovou (V) zpětnou vazbu. Výchozí rozsahy jsou 4–20 mA nebo 0–10 V. Lze také přizpůsobit rozsah výstupních signálů, což usnadňuje integraci do ovládání.

Polohování pohonu je založeno na diferenciální analogové zpětné vazbě polohy, což znamená, že zpětnovazební obvod je napájen samostatně a zajišťuje stabilní výstup. Umožňuje také použití delších kabelů v průmyslovém prostředí bez snížení kvality signálu.

Při konfiguraci virtuálního dorazu zvolte škálování signálu zpětné vazby k zajištění úpravy výstupu zpětné vazby podle nového koncového dorazu.

 

Oba digitální výstupy si nakonfigurujete přesně podle svých potřeb

– s několika možnostmi digitálního polohového výstupu

Pohon nabízí několik možností digitálního polohového výstupu, které lze nakonfigurovat přesně podle aktuálních potřeb.

Pokud je vaše aplikace závislá na digitálním signálu, nabízí se jako alternativa k analogové zpětné vazbě polohy snímače Single Hall XOR a Dual Hall. Jedná se o přesné signály polohové zpětné vazby, jež nejsou ovlivněny vnějším šumem, například vlivy jiných součástí ve strojním zařízení.

Jako doplněk k analogové polohové zpětné vazbě nebo jako samostatnou funkci můžete zvolit signály koncových dorazů, jež při plném zatažení nebo vysunutí pohonu vysílají signál. Digitální signály lze přijímat také za chodu pohonu. Lze je využít například k rozsvícení kontrolky LED signalizující pohyb v aplikaci.

V některých případech může být výhodné vědět, kdy pohon dosáhne předdefinované zóny koncového dorazu. Tato funkce umožní definovat zónu, v níž může pohon vysílat digitální signál, nachází-li se uvnitř zóny nebo při dosažení proudového limitu v této zóně. Nebudete tak již nuceni navrhovat aplikaci tak, aby bylo před přijetím signálu do jednotky PLC dosaženo fyzického koncového dorazu.

U většiny těchto digitálních signálů si můžete vybrat mezi aktivním vysokým nebo aktivním nízkým signálem, což usnadní integraci do aplikace.

 

Seznamte se s funkcemi nástroje Position feedback I/O pohonu

 

Další informace o našem rozhraní I/O a dalších možnostech vstupů a výstupů naleznete zde.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás