Kontaktujte nás zde

Nástroj Monitor

Získejte podrobnosti o výkonu pohonů ve vašich aplikacích díky datům o využití v reálném čase a datům historie.

 

Animace nástroje Monitor

 

Nástroj Monitor poskytne data o používání v reálném čase a data historie pro užitečný přehled. Data lze využít k širším poznatkům o výkonu pohonu ve vašich aplikacích. Jedná se o součást rozhraní LINAK® I/O™ a jednu z několika možností, jež lze k pohonu přidat pro využívání výhod inteligentního lineárního pohybu.

Níže naleznete souhrn funkcí nástroje Monitor. Všechny lze konfigurovat v našem podpůrném konfigurátoru Actuator Connect™.

 
 

Ikona softwaru Actuator Connect™

Pohony s integrovaným řízením Integrated Controller™LINAK® jsou flexibilní a lze je přizpůsobit speciálním požadavkům a potřebám zákazníků. Konfigurujte pohony intuitivním konfigurátorem Actuator Connect™.

Nejnovější verzi bezplatného konfigurátoru Actuator Connect stahujte zde.

 
 

Spouštění pohonu a sledování dat v reálném čase

– se zjištěním, zda pohon řádně pracuje

V konfigurátoru LINAK Actuator Connect najdete grafy zobrazující v reálném čase spotřebu energie, teplotu, polohu atd. Tyto hodnoty mohou být obzvláště cenné ve fázi navrhování prototypu.

Provedením zkušebního chodu pohonu zjistíte, zda počáteční výpočty přinesly správné specifikace pohonů.

Data můžete analyzovat a přesvědčit se, zda pohon vaší aplikaci vyhovuje nebo zda bude potřebovat další nastavení k plynulejšímu provozu a prodloužení životnosti.

 

Získejte stručný přehled nejdůležitějších dat historie používání

– jenž se ukládá uvnitř pohonu

Data o používání se od prvního zapnutí pohonu interně shromažďují a ukládají po celou dobu životnosti pohonu. Lze je kdykoli načíst.

Data v reálném čase poskytují dobrý přehled o několika parametrech, kdežto data historie nabídnou hlubší poznatky o výkonnosti v průběhu času.

Analýzou těchto dat podpoříte průběžné zlepšování po praktickém testování nebo další vývoj stávajícího strojního zařízení.

 

Exportujte soubory PDF s rozsáhlými údaji o využívání

– po celou dobu životnosti pohonu

Můžete si stáhnout kompletní zprávu v souboru PDF, jež s obecnými informacemi o pohonu (typ, poloha, poslední známý stav atd.) a komplexními údaji o používání, jež shrnují všechna uložená data historie (vč. protokolů chyb) za celou dobu životnosti pohonu. Zpráva slouží k analýze výkonu jednoho pohonu nebo k porovnání několika pohonů.

Soubor PDF obsahuje také aktuální schéma zapojení a softwarovou konfiguraci. Údaje poslouží k objednání nových pohonů nebo prostě jako výchozí bod k technické diskusi s místním zástupcem společnosti LINAK.

 

Překročte rámec polohové zpětné vazby

– a pomocí analogového nebo digitálního výstupu sledujte v reálném čase odběr proudu nebo teplotu

Stejně jako u grafů v reálném čase získáte informace o odběru proudu a teplotě pohonu v reálném čase prostřednictvím analogového nebo digitálního signálu přenášeného přímo do systému PLC.

Zde bude definován interval a při překročení hodnot se do řídicí jednotky odešle signál. Je na vás, abyste určili, jak tyto informace využijete – třeba v souvislosti se změnami vzorce využívání.

 

Seznamte se s funkcemi nástroje Monitor I/O pohonu

 

Další informace o našem rozhraní I/O a dalších možnostech vstupů a výstupů naleznete zde.

IC Integrated Controller™

Možnosti integrovaných rozhraní jsou jedním z mnoha benefitů našich pohonů s integrovaným řízením IC

Zjistěte více informací

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.