Kontaktujte nás zde
 

Nástroj Protection

Proveďte rozhodnutí o omezení pohybu pohonu k maximální ochraně aplikací.

 

Animace nástroje Protection

 

Nástroj Protection pomáhá předcházet poškození a poruchám ochranou aplikace před nesprávným používáním. Jedná se o součást rozhraní LINAK® I/O™ a jednu z několika možností, jež lze k pohonu přidat pro využívání výhod inteligentního lineárního pohybu.

Níže naleznete souhrn funkcí nástroje Protection. Všechny lze konfigurovat v našem podpůrném konfigurátoru Actuator Connect™.

 
 

Ikona softwaru Actuator Connect™

Pohony s integrovaným řízením Integrated Controller™LINAK® jsou flexibilní a lze je přizpůsobit speciálním požadavkům a potřebám zákazníků. Konfigurujte pohony intuitivním konfigurátorem Actuator Connect™.

Nejnovější verzi bezplatného konfigurátoru Actuator Connect stahujte zde.

 
 

Zamezte škodám a poruchám

– nastavením mezní hodnoty proudu v pohonu

Definováním nového proudového limitu zajistíte automatické zastavení pohonu ve chvíli, kdy v aplikaci narazí na překážku či jiný odpor, což pomáhá chránit aplikaci i pohon. Proudové limity lze nastavit v obou směrech. Limity lze konfigurovat podle konkrétních požadavků aplikace – k zajištění zvýšeného příkonu při nízkých teplotách.

Pro specifičtější potřeby lze definovat až 10 proměnných proudových limitů v obou směrech. Děje se tak rozdělením délky délky zdvihu na intervaly po 10 % a nastavením jedinečného proudového limitu pro každý z intervalů. Má to smysl zejména v případě, kdy chcete zajistit, aby pohon neodebíral stejný proud po celou dobu pohybu. Získáte tak úplnou kontrolu nad pohonem a pokročilejší způsob řízení proudových limitů.

 

Zamezte trhanému pohybu a dosáhněte plynulého provozu

– nastavením rychlosti rozběhu a dojezdu

Jako alternativu k okamžitému zastavení nabízejí pohony LINAK pozvolný rozběh a dojezd. Při plynulém rozběhu a dojezdu pohon pomalu zrychluje na plnou rychlost nebo zpomaluje z plné rychlosti. Můžete zvolit výchozí nastavení LINAK nebo si nastavit vlastní rychlost rozběhu. Zajistíte tak plynulejší pohyb omezující namáhání aplikace a výrazné prodloužení životnosti pohonu.

Dříve se v pohonech plynulý dojezd používal po manuálním odpojení signálu chodu (pohon pokračuje v pohybu). Jako rozšířenou funkci lze nyní zvolit plynulý dojezd směrem ke koncovému dorazu, což zajistí, že pohon vždy zpomalí směrem k fyzickému nebo virtuálnímu koncovému dorazu.

 

Omezte počet externích komponent

– přidáním třetího digitálního vstupu pro podmíněně spuštěné operace

V některých případech mohou existovat vnější faktory, jež musí být splněny před spouštěním pohonu. Jako externí předpoklad umožnění pohybu můžete použít třetí digitální vstup.

Signál prochází přímo pohonem a před spuštěním ověřuje, zda jsou podmínky splněny. Řešení LINAK tak omezuje složitost jednotky PLC a v jednoduchých aplikacích lze ušetřit dodatečné komponenty.

 

Seznamte se s funkcemi nástroje Protection I/O pohonu

 

Další informace o našem rozhraní I/O a dalších možnostech vstupů a výstupů naleznete zde.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás