Kontaktujte nás zde
 

Parallel

Spouštějte až osm pohonů paralelně – bez starostí o složitou kabeláž či kontrolboxy.

 

Animace souběžného pohybu

 

Nástroj Parallel umožňuje paralelní provoz více pohonů. Jedná se o součást rozhraní LINAK® I/O™ a jednu z několika možností, jež lze k pohonu přidat pro využívání výhod inteligentního lineárního pohybu.

Níže naleznete souhrn funkcí nástroje Parallel. Všechny lze konfigurovat v našem podpůrném konfigurátoru Actuator Connect™.

 
 

Ikona softwaru Actuator Connect™

Pohony s integrovaným řízením Integrated Controller™LINAK® jsou flexibilní a lze je přizpůsobit speciálním požadavkům a potřebám zákazníků. Konfigurujte pohony intuitivním konfigurátorem Actuator Connect™.

Nejnovější verzi bezplatného konfigurátoru Actuator Connect stahujte zde.

 
 

Zajistěte si plynulý synchronizovaný pohyb

– bez ohledu na změny zatížení

Díky integrovanému řízení lze snadno implementovat paralelní pohyb pohonů. Není není nutné další ovládání nebo kabeláž. Pohony spolu komunikují přímo prostřednictvím vlastního interního sběrnicového systému.

Bez ohledu na změny zatížení zůstávají pohony při pohybu přesně vyrovnané, přičemž nadřazený řídicí pohon se vždy ujistí, zda jsou v systému přítomny podřízené pohony a odešle zpětnou vazbu o aktuální poloze a stavu.

 

Přepínejte mezi jednoduchým a paralelním režimem

– potřebujete-li „pomocníka“ ke zvládnutí těžkého břemena

Chcete-li zvýšit celkový tah nebo vyvážit zatížení, můžete pohon nastavit na paralelní pohyb i přesto, že byl původně zamýšlen jako samostatný.

Volba umožní změnu počtu pohonů v paralelním systému. Toto bezpečnostní nastavení určuje počet pohonů, jež musí paralelní systém IC obsahovat, aby mohl fungovat.

Vzájemně lze propojit až osm pohonů k umožnění plynulého synchronizovaného paralelního pohybu.

 

Zamezte zbytečným prostojům

– určením hlavní příčiny

Občas se stane, že něco přestane fungovat, a vaším úkolem bude zjistit příčinu.

Řešení paralelních pohonů je navrženo tak, aby fungovalo symetricky a všechny pohony v systému spolu komunikovaly. Znamená to, že narazí-li jeden pohon na překážku, všechny ostatní se zastaví.

Společnost LINAK nabízí několik způsobů odstraňování potíží – využitím kontrolek LED, chybových kódů a konfigurátoru Actuator Connect. S touto trojstupňovou diagnostikou snadno odstraníte potíže v paralelním systému a rychle určíte chybný pohon.

 

Zkopírujte si konfiguraci

– pro ostatní paralelní pohony

Kromě paralelního zapojení si můžete snadno představit scénář vyžadující „zkopírování“ konfigurace v připojeném pohonu a její vložení do ostatních paralelních pohonů.

Pro patřičnou funkci systému je důležité, aby měly všechny pohony v paralelním systému stejnou konfiguraci ve všech funkcích. K usnadnění tohoto procesu můžete prostřednictvím softwaru Actuator Connect zkopírovat konfiguraci z jednoho pohonu a použít ji u ostatních. Nemusíte tak procházet všechny parametry jeden po druhém.

Všechny pohony v paralelním systému budou mít ve všech funkcích tutéž konfiguraci.

 

Seznamte se s funkcemi nástroje Parallel I/O pohonu

 

Další informace o našem rozhraní I/O a dalších možnostech vstupů a výstupů naleznete zde.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás