Kontaktujte nás zde

Nástroj Diagnostics

Občas se stane, že něco přestane fungovat, a vaším úkolem bude zjistit příčinu.

 

Animace nástroje Diagnostics

 

Nástroj Diagnostics vám při odstraňování potíží pomůže zabránit zbytečným prostojům aplikace a provede vás odstraňováním problémů. Jedná se o součást rozhraní LINAK® I/O™ a jednu z několika možností, jež lze k pohonu přidat pro využívání výhod inteligentního lineárního pohybu.

Níže uvádíme souhrn 3 kroků při odstraňování potíží zjištěných nástrojem Diagnostics. Všechny lze konfigurovat v našem podpůrném konfigurátoru Actuator Connect™.

 
 

Ikona softwaru Actuator Connect™

Pohony s integrovaným řízením Integrated Controller™LINAK® jsou flexibilní a lze je přizpůsobit speciálním požadavkům a potřebám zákazníků. Konfigurujte pohony intuitivním konfigurátorem Actuator Connect™.

Nejnovější verzi bezplatného konfigurátoru Actuator Connect stahujte zde.

 
 

1. Vybavte pohon průhledným konektorem a kontrolkou LED

– pro rychlou diagnostiku jednoduchou vizuální kontrolou

Pohon lze vybavit průhledným konektorem a kontrolkou LED. Usnadní se tak rychlá diagnostika jednoduchou vizuální kontrolou.

Kontrolka LED umístěná na pohonu umožní rychle zjistit, zda zařízení řádně pracuje nebo zda vykazuje poruchu, na kterou je třeba se zaměřit.

Kromě vytvoření vizuální indikace aktuálního stavu také poslouží k identifikaci pohonu před spárováním s rozhraním Bluetooth®.

Jestliže je pohon plně funkční, kontrolka svítí zeleně. Změna barvy může signalizovat poruchu pohonu.

 

2. Přenášejte chybové kódy přímo do řídicí jednotky/PLC

– použití digitálního výstupu pro snadné odstraňování potíží

Společnost LINAK si dobře uvědomuje důležitost provozuschopnosti. Nefunkční pohony musí být co nejrychleji opraveny nebo vyměněny.

V aplikacích netolerujících prostoje nabízí řešení LINAK digitální výstup s chybovými kódy pro snadné odstraňování potíží. Na digitálním výstupu lze přečíst několik chybových kódů. Během 10sekundového intervalu vyšle pohon v závislosti na typu chyby do řídicí jednotky (PLC) několik impulzů.

Snadné odstraňování potíží se systémem ušetří čas a nabídne metody řešení problémů, jež by jinak skončily zbytečnou výměnou.

Hledáte podrobnější informace o typech chyb a možných opravách? Nahlédněte do našeho průvodce odstraňováním potíží.

 

3. Zobrazujte aktuální stav a historii protokolu chyb

– a identifikujte vzorce chyb v softwaru Actuator Connect

Při chybě pohonu bude možné určit přesnou příčinu jeho zastavení. Dostupné stavové a diagnostické údaje pomohou zkrátit prostoje.

S protokolem chyb získáte přehled o posledních 5 chybách pohonu a jejich četnosti. Vše je dokumentováno časovým údajem, který lze porovnat s celkovou dobou chodu pohonu.

Tato data lze využít k identifikaci vzorce/trendu a získání podrobnějších informací o potenciálně častém zdroji chyb.

 

Seznamte se s funkcemi nástroje Diagnostics I/O pohonu

 

Další informace o našem rozhraní I/O a dalších možnostech vstupů a výstupů naleznete zde.

Ochranná známka vyjádřená slovem Bluetooth® a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakéhokoli používání těchto značek a log společností LINAK® podléhá licenci.

IC Integrated Controller™

Možnosti integrovaných rozhraní jsou jedním z mnoha benefitů našich pohonů s integrovaným řízením IC

Zjistěte více informací

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.