Kontaktujte nás zde

Adjust movement

Integrace lineárního pohybu do vašich aplikací nikdy nebyla snazší.

 

Animace funkce  Adjust movement

 

Funkce Adjust movement zajistí plnou flexibilitu díky různým možnostem ovládání, virtuálním dorazům a nastavitelné rychlosti. Jedná se o součást rozhraní LINAK® I/O™ a jednu z několika možností, jež lze k pohonu přidat pro využívání výhod inteligentnějšího lineárního pohybu.

Níže uvádíme přehled charakteristik funkce Adjust movement. Všechny lze konfigurovat v našem podpůrném konfigurátoru Actuator Connect™.

 
 

Ikona softwaru Actuator Connect™

Pohony s integrovaným řízením IC Integrated Controller™ LINAK® jsou flexibilní a lze je přizpůsobit speciálním požadavkům a potřebám zákazníků. Konfigurujte pohony intuitivním konfigurátorem Actuator Connect™.

Nejnovější verzi bezplatného konfigurátoru Actuator Connect stahujte zde.

 
 

Ovládejte a nastavujte pohony

– s různými možnostmi zapojení vstupů a nastavováním rychlosti

Společnost LINAK nabízí různé možnosti ovládání pohybu pohonů v závislosti na vašich preferencích. Můžete přizpůsobit nastavení rychlosti pro každou z těchto možností:

  • Při standardním provozu využijete nízkoúrovňové spínání a pomocí digitálního signálu na dvou vodičích lze spouštět pohyb v požadovaném směru (například zasouvání 50% rychlostí). Můžete zvolit mezi stejnou rychlostí v obou směrech nebo individuálním nastavením rychlosti zasouvání a vysouvání.

  • S předdefinovanými polohami lze vybrat až 2 cílové polohy. Toto řešení je užitečné zejména v situacích, kdy chcete pokaždé přesun do přesně stejné polohy. Předdefinované polohy využijete například k umožnění ovládacímu panelu spustit pohyb do cílové polohy – dokonce i s individuálním nastavením rychlosti.

  • U servo řízení můžete k řízení polohy pohonu použít analogový vstupní signál (0–100 % PWM, 0–10 V nebo 4–20 mA). Fyzická délka zdvihu pohonu se tak škáluje podle vstupního signálu, což umožní plnou kontrolu nad polohováním pohonu využitím signálu dle vlastního výběru.

  • U pohonu s proporcionálním řízením lze rychlost a směr pohonu ovládat na základě analogového vstupu (0–100 % PWM, 0–10 V nebo 4–20 mA). Podle vlastních preferencí si můžete vybrat mezi jednoduchým nebo duálním ovládacím vstupem. S jednoduchým řídicím vstupem se pohon pohybuje oběma směry jedním signálem a duální řídicí vstup má pro každý směr jeden vodič (pouze PWM).
 

Omezte délku zdvihu virtuálními dorazy

– k zastavení pohonu před dosažením fyzického koncového bodu

Virtuální dorazy lze nadefinovat pro směr zasouvání i vysouvání. Obdrží-li pohon signál k chodu, přesune se pouze po virtuální konec zdvihu. To je užitečné zejména v situacích, kdy pohon používáte k prototypování. Výhody oceníte také v aplikacích vyžadujících občasnou úpravu délky zdvihu.

Virtuální dorazy lze v režimu učení nastavit manuálně nebo automaticky:

  • Manuální režim – můžete omezit délku zdvihu, aby se pohon vždy zastavil v určité poloze. Tento způsob lze použít například v případě, kdy máte skladem několik stejných pohonů, avšak potřebujete jeden s kratším zdvihem. Nastavíte hodnoty délky vysouvání a zasouvání.

  • Režim učení – v režimu učení se pohon nový koncový doraz učí. Děje se tak na základě předdefinovaných zón délky zdvihu a proudového limitu ke spuštění nového koncového dorazu (jako v případě blokování). V některých případech může být vhodné zvážit funkci zpětného kroku, jenž umožní získat nový koncový doraz mírně vzdálený od mechanického bloku – s výhodou potenciálního prodloužení životnosti pohonu a zajištění plynulejšího pohybu.
 

Další informace o našem rozhraní I/O a dalších možnostech vstupů a výstupů naleznete zde.

IC Integrated Controller™

Možnosti integrovaných rozhraní jsou jedním z mnoha benefitů našich pohonů s integrovaným řízením IC

Zjistěte více informací

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.