Kontaktujte nás zde
 

Nástroj Adjust movement

Integrace lineárního pohybu do vašich aplikací nikdy nebyla snazší.

 

Animace nástroje Adjust movement

 

Nástroj Adjust movement zajistí plnou flexibilitu díky různým možnostem ovládání, virtuálním dorazům a nastavitelné rychlosti. Jedná se o součást rozhraní LINAK® I/O™ a jednu z několika možností, jež lze k pohonu přidat pro využívání výhod inteligentnějšího lineárního pohybu.

Níže uvádíme přehled charakteristik nástroje Adjust movement. Všechny lze konfigurovat v našem podpůrném konfigurátoru Actuator Connect™.

 
 

Ikona softwaru Actuator Connect™

Pohony s integrovaným řízením Integrated Controller™LINAK® jsou flexibilní a lze je přizpůsobit speciálním požadavkům a potřebám zákazníků. Konfigurujte pohony intuitivním konfigurátorem Actuator Connect™.

Nejnovější verzi bezplatného konfigurátoru Actuator Connect stahujte zde.

 
 

Ovládejte a nastavujte pohony

– s různými možnostmi zapojení vstupů a nastavováním rychlosti

Společnost LINAK nabízí různé možnosti ovládání pohybu pohonů v závislosti na vašich preferencích. Můžete přizpůsobit nastavení rychlosti pro každou z těchto možností:

  • Při standardním provozu využijete nízkoúrovňové spínání a pomocí digitálního signálu na dvou vodičích lze spouštět pohyb v požadovaném směru (například zasouvání 50% rychlostí). Můžete zvolit mezi stejnou rychlostí v obou směrech nebo individuálním nastavením rychlosti zasouvání a vysouvání.

  • S předdefinovanými polohami lze vybrat až 2 cílové polohy. Toto řešení je užitečné zejména v situacích, kdy chcete pokaždé přesun do přesně stejné polohy. Předdefinované polohy využijete například k umožnění ovládacímu panelu spustit pohyb do cílové polohy – dokonce i s individuálním nastavením rychlosti.

  • U servo řízení můžete k řízení polohy pohonu použít analogový vstupní signál (0–100 % PWM, 0–10 V nebo 4–20 mA). Fyzická délka zdvihu pohonu se tak škáluje podle vstupního signálu, což umožní plnou kontrolu nad polohováním pohonu využitím signálu dle vlastního výběru.

  • U pohonu s proporcionálním řízením lze rychlost a směr pohonu ovládat na základě analogového vstupu (0–100 % PWM, 0–10 V nebo 4–20 mA). Podle vlastních preferencí si můžete vybrat mezi jednoduchým nebo duálním ovládacím vstupem. S jednoduchým řídicím vstupem se pohon pohybuje oběma směry jedním signálem a duální řídicí vstup má pro každý směr jeden vodič (pouze PWM).
 

Omezte délku zdvihu virtuálními dorazy

– k zastavení pohonu před dosažením fyzického koncového bodu

Virtuální dorazy lze nadefinovat pro směr zasouvání i vysouvání. Obdrží-li pohon signál k chodu, přesune se pouze po virtuální konec zdvihu. To je užitečné zejména v situacích, kdy pohon používáte k prototypování. Výhody oceníte také v aplikacích vyžadujících občasnou úpravu délky zdvihu.

Virtuální dorazy lze v režimu učení nastavit manuálně nebo automaticky:

  • Manuální režim – můžete omezit délku zdvihu, aby se pohon vždy zastavil v určité poloze. Tento způsob lze použít například v případě, kdy máte skladem několik stejných pohonů, avšak potřebujete jeden s kratším zdvihem. Nastavíte hodnoty délky vysouvání a zasouvání.

  • Režim učení – v režimu učení se pohon nový koncový doraz učí. Děje se tak na základě předdefinovaných zón délky zdvihu a proudového limitu ke spuštění nového koncového dorazu (jako v případě blokování). V některých případech může být vhodné zvážit funkci zpětného kroku, jenž umožní získat nový koncový doraz mírně vzdálený od mechanického bloku – s výhodou potenciálního prodloužení životnosti pohonu a zajištění plynulejšího pohybu.
 

Seznamte se s funkcemi nástroje Adjust movement I/O pohonu

 

Další informace o našem rozhraní I/O a dalších možnostech vstupů a výstupů naleznete zde.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás