Obezita

Rostoucí výskyt obezity v obyvatelstvu klade na zdravotnické aplikace velké nároky a zařízení musí být odolnější. K zajištění co nejlepší a bezpečné péče pro obézní osoby jsou nezbytné nové a výkonnější produkty

Čtyři základní trendy ve zdravotnictví

Stále více nemocnic a pečovatelských center se přesvědčuje, že stávající zařízení nedokáže zvládat hmotnost některých pacientů či klientů. Není-li zařízení pro větší zátěž dimenzováno, může představovat ohrožení bezpečnosti. Nelze-li vybavení optimálně používat, může v konečném důsledku komplikovat léčbu a péči.

Nové a výkonné produkty
Může tedy vyvstat nutnost výměny zařízení a používání výrobků splňujících současné a budoucí požadavky na výkon a sílu. Ve společnosti LINAK neustále pracujeme na vývoji nových výrobků, jež si poradí i s vyšším zatížením. 

Svým zákazníkům tak můžeme například pomoci při vývoji lůžek, lehátek a zvedáků pacientů, jež zvládnou i osoby s nadváhou.

Vybavení a ergonomie
Při investování do zařízení ke zvládání vyšších požadavků na zatížení je důležité zvážit, jak se zařízení dostane do budovy či místnosti, v níž bude denně používáno. Mělo by být například objasněno, zda jsou vstupy dostatečně široké pro umožnění průchodu aplikací a zda se do různých místností zařízení vejde.

Souběžně s trendem růstu hmotnosti pacientů se stává předmětem zájmu zdravotnických pracovníků po celém světě dobrá ergonomie. Zde jsou obzvláště důležitá pomocná zařízení ke zvedání a polohování, jež by zamezila nejrůznějším typům pracovních úrazů. S pokračujícím rozvojem výkonnějších aplikací pro systém zdravotní péče nemusí být pro personál práce s rostoucím počtem obézních obyvatel do budoucna nepředstavitelná.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Přihlaste se k odběru zpráv ze společnosti LINAK

Zůstaňte informováni o tom, jak technologie servopohonů sleduje aktuální megatrendy a jak reaguje na globální výzvy zítřka.