Kontaktujte nás zde

Rostoucí podíl seniorů

Aktuální demografické změny přinášejí výrazný nárůst podílu seniorů v populaci. Zdravotní systém tak stojí tváří v tvář řadě výzev, na které lze reagovat pouze novými a inovativními řešeními.

Čtyři základní trendy ve zdravotnictví

Podle statistiky organizace Denmark1 se počet starších osob v příštích deseti letech výrazně zvýší. Očekává se, že v průběhu příštích deseti let vzroste počet osob ve věku 80 let o 150 000 a do roku 2028 naroste počet lidí ve věku 65–79 let o 58 000. Při pohledu do vzdálenější budoucnosti se očekává, že v roce 2053 dosáhne věku 80 let každý desátý obyvatel.

Zvýšení poptávky po zdravotní péči
Stárnutí populace prověří naše systémy zdravotní péče. Vzhledem k vlivu stárnutí na lidské tělo bude stále více osob vyžadovat lékařskou péči. Počet mladých lidí však bohužel stejným tempem neroste. Zdravotnický personál tedy nebude dostatečně početný a nebude schopen pomoci velké skupině seniorů ve společnosti. Aby se mohlo každému nadále dostávat náležité péče a pozornosti, musí přijít nutně ke slovu nové aplikace a nové technologie.

Nové typy péče
Mnoho organizací se naštěstí zaměřuje na vývoj nových produktů, jež pomáhají seniorům a usnadňují práci zdravotnických pracovníků. To však neznamená omezení péče! K péči se naopak bude pouze přistupovat jinak. Více asistenčních pomůcek povede k vyšší efektivitě zdravotnického personálu a vyššímu počtu nezávislých a soběstačných seniorů. 

Z popisu trendu č. 2 vyplývá, že na důležitosti nabývá také otázka „důstojnosti a nezávislosti“. Starší lidé si přejí zůstat nezávislí a co nejdéle setrvat ve svém vlastním domě. Jsou ochotni investovat do asistenčních pomůcek, díky nimž budou potřebovat méně pomoci zdravotnického personálu. 

Data nabízejí cenné informace
Jednou z technologií, jež může pomoci velké skupině starších osob, je „internet věcí“ (trend č. 1). Připojením zdravotnických aplikací k internetu lze například získávat údaje o stavu pacienta nebo o servisním stavu aplikace. Tímto způsobem lze potřebnou péči efektivně plánovat a podpůrné pomůcky mohou být opraveny dříve, než vypoví službu.

Společnost LINAK spolupracuje s několika společnostmi, jež vyvíjejí inovativní a užitečné produkty pro seniory. Vyvinuli jsme také nástroj pro sběr dat, který lze použít v různých produktech pro zdravotnictví, aby byla péče ještě efektivnější.

1Dánská vládní organizace pracující pod Ministerstvem hospodářství a Ministerstvem vnitra 

 

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás