Internet věcí

Internet věcí (IoT) je fenoménem, který je již delší dobu v centru zájmu různých oborů. Ve zdravotnictví zcela změní způsob našeho přístupu k tomuto sektoru.

Čtyři základní trendy ve zdravotnictví

Inteligentní shromažďování údajů o výkonu aplikací a stavu pacientů umožní optimalizaci pracovních postupů a zlepšení kvality péče. Očekává se, že IoMT (Internet of Medical Things) vnese do zdravotnických systémů převratné změny.

Nové příležitosti
Inteligentní zdravotnická zařízení připojená k internetu otevírají cesty k řadě nových způsobů poskytování péče. Snímače umístěné v různých aplikacích a zařízeních umožní shromažďování informací a dat od pacientů. Tyto informace mohou například pečujícímu personálu pomoci připravit léčbu nebo naplánovat návštěvy. Data navíc pomohou zefektivnit práci a zlepšit kvalitu péče, neboť jsou založena na faktech a mohou být v případě potřeby použita.

Tato technologie pomůže vyrovnat nedostatek personálu a neustálé snižování nákladů bude mít v případě péče o pacienta či klienta jen malé či dokonce žádné důsledky. Důležitost technologie poroste a povede k efektivnější péči bez omezení kvality. V konečném důsledku bude možné odhalit různé příčiny, souvislosti a vztahy, jež nám díky inteligentním systémům umožní včas reagovat.

Přispění společnosti LINAK
Společnost LINAK vyvinula systém inteligentní péče, jenž ukládá informace o pacientech ze snímačů aplikace do virtuálního online cloudu a data odesílá do chytrých telefonů pečovatelů. Zaměstnancům usnadňuje plánování a organizaci návštěv pacientů či klientů s poskytováním lepší péče ve správný čas. Snímače v lůžku například pomohou zjistit, že je pro osobu v určitou noční dobu obtížné zůstat v suchu. Získané poznatky pečujícímu personálu umožní okamžitě jednat nebo zajistit, aby se klient v danou dobu dostal včas na toaletu. 

Servisní datové nástroje zase přinesou informace o využívání aplikací. Lze například získat podrobnosti o frekvenci a zaměření aplikací. Informace pak lze využít k analýze opotřebení a chybových hlášení.

 

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Přihlaste se k odběru zpráv ze společnosti LINAK

Zůstaňte informováni o tom, jak technologie servopohonů sleduje aktuální megatrendy a jak reaguje na globální výzvy zítřka.