Ovladače

Panel DPG s připomínáním

DPG1M, DPG1B a DPG1C jsou skupinou intuitivních ovládacích panelů LINAK® obsluhovaných mírným naklápěním. Dodávají se s bezdrátovou technologií Bluetooth®, pamětí a funkcemi připomínání.

play-icon

Ovládací panely DPG - Navrženy tak, aby utvářely chování

Panel DPG s připomínáním

Modely ovladačů DPG s funkcí připomínání 
Mezi ovládací panely DPG s funkcí připomínání patří modely DPG1M, DPG1B a DPG1C. Všechny modely DPG se aktivují naklápěním, což je snadný a intuitivní způsob nastavování stolů bez odvracení pozornosti od práce. S panelem DPG získáte až čtyři paměti polohy, jichž dosáhnete jednoduchým naklopením panelu, stůl se zastaví v uložené poloze. 

Na čas ke změně polohy uživatele upozorní příslušná barva
Integrovanou funkci připomenutí u tří modelů ovládacích panelů DPG zajišťuje světelná signalizace. Barva reflektuje aktuální stav využívání stolu. Změna barvy světla uživateli připomene čas na změnu polohy. Funkce připomenutí tak uživatele přirozeně podporuje ve zdravém střídání poloh během dne.

Kompatibilní s aplikací Desk Control™
DPG – modely ovládacích panelů s funkcí připomenutí jsou kompatibilní s aplikací Desk Control využívající integrovanou bezdrátovou technologii Bluetooth ®. Aplikace uživatelům umožňuje sledovat statistiku osobního využívání stolu v chytrém zařízení a dostávat upozornění na změnu polohy. 

 

DPG1M (česky)

Zobrazte technický list jako online magazín nebo si stáhněte soubor PDF.

DPG1B (česky)

Zobrazte technický list jako online magazín nebo si stáhněte soubor PDF.

DPG1C (česky)

Zobrazte technický list jako online magazín nebo si stáhněte soubor PDF.

Ovládací panely DPG a aplikace Desk Control – uživatelská příručka (česky)

Tato uživatelská příručka vysvětlí, jak nainstalovat, používat a udržovat výrobky LINAK DESKLINE®.

DESKLINE – přehled produktů (česky)

Vyrábíte-li jakýkoli druh stolů či pultů, za nimiž lidé pracují, jsou výškově nastavitelná řešení elektrických pohonů a sloupků flexibilním způsobem, jak získat konkurenční výhodu a zlepšit podmínky.

Zaostřeno na kancelářské stoly (česky)

Elektrické nastavování kancelářských stolů odpovídá dynamickému pracovnímu stylu a novým pracovním metodám.

POHYB – stoly k sezení/stání zvyšují pracovní výkon

Omezte množství zdravotních absencí a vytvořte moderní kancelářské prostředí s elektrickými stoly k sezení/stání. Atraktivní investice pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance.

Brožura DPG

Nový způsob nastavování kancelářských stolů.

Stůl lze pouze spustit.

Stůl je třeba inicializovat.

Postupujte podle kroků uvedených ve videu.

Stůl nelze zvedat nebo spouštět.

Možný problém: Kontrolbox není připojen k napájení
Možné řešení: Zkuste k síti připojit lampu nebo podobné zařízení a zkontrolujte, zda je síťové napájení k dispozici. 

Možný problém: Jsou ke kontrolboxu či k noze správně připojeny konektory?
Možné řešení: Zkontrolujte všechna připojení. 

Možný problém: Existují nějaká viditelná poškození kabelů, ovladačů, kontrolboxů či noh?
Možné řešení: Poškozené díly musí být vyměněny. Kontaktujte společnost, jež vám stůl prodala. 

Ovládací panel DPG1M – inicializace a nastavení pracovního stolu

Chcete-li provést inicializaci stolu, sjeďte stisknutím a přidržením naklopeného ovladače dolů, dokud nebude pohyb dokončen.

Nastavení výšky stolu provedete naklopením panelu dolů pro pojezd směrem dolů nebo naklopením nahoru pro pojezd vzhůru.

Ovládací panel DPG1M – spárování s aplikací

2 sekundy přidržte stisknuté tlačítko funkce Bluetooth®
Kontrolka LED se rozbliká modrou barvou.

Spusťte staženou aplikaci a proveďte propojení se stolem.
Vyhledejte svůj stůl v seznamu „Desks nearby“ (stoly poblíž).

Po propojení se LED signalizace rozbliká modrou barvou.

Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Ovládací panel DPG1M – resetování ovládacího panelu

Existují tři možnosti resetování:

 1. Resetování pamětí polohy
  Stiskněte a 8 sekund přidržte tlačítko „hvězdičky“, až se signalizace LED rozbliká červenou barvou.
 2. Resetování světelné signalizace LED
  Stiskněte a 8 sekund přidržte tlačítko „zvonku, až se signalizace LED rozbliká červenou barvou.
 3. Obnovení továrního nastavení
  Stiskněte a 8 sekund přidržte tlačítka „zvonku“ a „hvězdičky“, až se signalizace LED rozbliká červenou barvou.
 

Ovládací panel DPG1M – využití paměti a automatického pojezdu

Chcete-li paměť polohy uložit, přejeďte do požadované polohy.
Stiskněte a 2 sekundy přidržte stisknuté tlačítko s „hvězdičkou“.
Po uložení polohy LED zabliká a zůstane svítit.

Naklopením a přidržením přejeďte polohy v paměti.

Automatický pojezd mezi dvěma polohami v paměti
(Pokud ovládací panel automatický pojezd umožňuje)

Aktivujte automatický pojezd v aplikaci Desk Control™.
Dvakrát klepněte na panel stolu ve směru požadovaného pojezdu.
Stůl automaticky přejede do uložené polohy.

Chcete-li všechny paměti polohy resetovat, stiskněte tlačítko s „hvězdičkou“ a přidržte jej 8 sekund stisknuté, až proužek červeně zabliká.

 

Ovládací panel DPG1M – využití připomínání světelnou signalizací LED

Světlo vám připomene, kdy je třeba vstát od stolu. 

Zelená = OK
Oranžová = je čas vstát

Nastavte si individuální cíle nebo upozorňování deaktivujte
Při výchozím nastavení přichází upozornění po 55 minutách sezení.

Nastavte si cíl
Interval 1: Připomenutí po 55 minutách sezení
Interval 2: Připomenutí po 50 minutách sezení
Interval 3: Připomenutí po 45 minutách sezení
Interval 4: Deaktivujte připomínání

Interval můžete změnit stisknutím tlačítka se „zvonkem“.

Resetování signalizace LED
Stiskněte a 8 sekund přidržte tlačítko „zvonku", až se signalizace LED rozbliká červenou barvou.

 

DPG – inicializace a nastavení pracovního stolu

Chcete-li provést inicializaci stolu, sjeďte stisknutím a přidržením naklopeného ovladače dolů, dokud nebude pohyb dokončen.

Nastavení výšky stolu provedete naklopením panelu dolů k pojezdu směrem dolů nebo naklopením nahoru k pojezdu vzhůru.

DPG – spárování s aplikací

Dvě sekundy přidržte stisknuté tlačítko Bluetooth®. Světelný proužek se rozbliká modrou barvou. Na displeji se zobrazí ID stolu.

Spusťte staženou aplikaci a proveďte propojení se stolem. Vyhledejte správné ID v seznamu „Desks nearby“ (stoly poblíž). 

Postupujte podle pokynů v aplikaci.

DPG – nastavení až čtyř pamětí polohy a resetování paměti

Panel DPG s displejem má celkem čtyři paměti polohy. 

Přejeďte do požadované výšky stolu a přepínáním tlačítka s „hvězdičkou“ zvolte na displeji hodnotu „hvězdička 3“ nebo „hvězdička 4“. Uvolněte tlačítko. 

Chcete-li polohu uložit, stiskněte a dvě sekundy přidržte stisknuté tlačítko s „hvězdičkou“. Po uložení polohy světelný proužek zabliká a zůstane svítit.

Chcete-li všechny paměti polohy resetovat, stiskněte tlačítko s „hvězdičkou“ a přidržte jej osm sekund stisknuté, až proužek červeně zabliká.

DPG – používání paměti

Chcete-li paměť polohy uložit, přejeďte do požadované polohy.
Stiskněte a dvě sekundy přidržte stisknuté tlačítko s „hvězdičkou“. 
Po uložení polohy světelný proužek zabliká a zůstane svítit.

Naklopením a přidržením přejeďte polohy v paměti.

Jestliže panel DPG podporuje automatický chod, klepněte na panel DPG dvakrát ve směru požadovaného pojezdu. Panel DPG zastaví pojezd v první uložené poloze vybraného směru. 

 

DPG – signalizace světelného proužku

Světelný proužek vám připomene, kdy je třeba vstát od stolu. 
Zelená = ok 
Oranžová = je čas vstát

Výchozí nastavení je 55 minut vsedě. 
Interval zobrazíte stisknutím tlačítka se „zvonkem“.
 
Změna intervalu a volba „OFF“ (vyp.). 

Interval změníte přepínáním mezi čtyřmi následujícími nastaveními.

Interval 1: Připomenutí po 55 minutách sezení

Interval 2: Připomenutí po 50 minutách sezení

Interval 3: Připomenutí po 45 minutách sezení

Interval 4: OFF – vypnutí funkce

Resetování signalizace světelného proužku.

Resetování signalizace světelného proužku provedete stisknutím a přidržením tlačítka se „zvonkem“ na osm sekund, až světlo červeně zabliká. 

DPG – možnosti resetování

Existují tři možnosti resetování:

 • Resetování pamětí polohy
 • Resetování signalizace světelného proužku
 • Obnovení továrního nastavení

Chcete-li všechny paměti polohy resetovat, stiskněte tlačítko s „hvězdičkou“ a přidržte jej osm sekund stisknuté, až proužek červeně zabliká.

Resetování signalizace světelného proužku provedete stisknutím a přidržením tlačítka se „zvonkem“ na osm sekund, až světlo červeně zabliká.

Tovární nastavení: 
Jestliže se chcete vrátit k továrnímu nastavení, stiskněte tlačítko se „zvonkem“ a tlačítko s „hvězdičkou“ a přidržte tlačítka osm sekund stisknutá, až proužek červeně zabliká.

DPG – nastavení správné výšky stolu. Změna mezi palci a cm.

Nastavení správné výšky stolu: 
Jestliže výška zobrazená na displeji není skutečnou výškou stolu, můžete hodnotu opravit.

Změřte výšku stolu od podlahy po horní plochu desky. Stiskněte tlačítko se „zvonkem“ a tlačítko Bluetooth®  přidržte je stisknutá pět sekund. Až se displej rozbliká, naklopte panel nahoru (pokud je hodnota příliš nízká) nebo dolů (pokud je příliš vysoká). 

Změna mezi cm a palci:
Změnu jednotek mezi cm a palci provedete současným stisknutím tlačítka s „hvězdičkou“ a tlačítka Bluetooth® s jejich přidržením po dobu pěti sekund. Až se displej rozbliká, změňte jednotky naklopením panelu nahoru nebo dolů.

Stůl nelze zvednout na plnou výšku. Vždy se zastaví ve stejné pozici.

Systém nastavil novou koncovou polohu směrem ven.

Chcete-li uloženou polohu resetovat, stůl musí být znovu inicializován. Postupujte podle kroků uvedených ve videu.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Přihlaste se k odběru zpráv ze společnosti LINAK

Zůstaňte informováni o tom, jak technologie servopohonů sleduje aktuální megatrendy a jak reaguje na globální výzvy zítřka.