Kontaktujte nás zde
Ovladače

Panel DPG s připomínáním

DPG1M, DPG1B a DPG1C jsou skupinou intuitivních ovládacích panelů LINAK® obsluhovaných mírným naklápěním. Dodávají se s bezdrátovou technologií Bluetooth®, pamětí a funkcemi připomínání.

play-icon

Ovládací panely DPG - Navrženy tak, aby utvářely chování

Panel DPG s připomínáním

Modely ovladačů DPG s funkcí připomínání 
Mezi ovládací panely DPG s funkcí připomínání patří modely DPG1M, DPG1B a DPG1C. Všechny modely DPG se aktivují naklápěním, což je snadný a intuitivní způsob nastavování stolů bez odvracení pozornosti od práce. S panelem DPG získáte až čtyři paměti polohy, jichž dosáhnete jednoduchým naklopením panelu, stůl se zastaví v uložené poloze. 

Na čas ke změně polohy uživatele upozorní příslušná barva
Integrovanou funkci připomenutí u tří modelů ovládacích panelů DPG zajišťuje světelná signalizace. Barva reflektuje aktuální stav využívání stolu. Změna barvy světla uživateli připomene čas na změnu polohy. Funkce připomenutí tak uživatele přirozeně podporuje ve zdravém střídání poloh během dne.

Kompatibilní s aplikací Desk Control™
DPG – modely ovládacích panelů s funkcí připomenutí jsou kompatibilní s aplikací Desk Control využívající integrovanou bezdrátovou technologii Bluetooth ®. Aplikace uživatelům umožňuje sledovat statistiku osobního využívání stolu v chytrém zařízení a dostávat upozornění na změnu polohy. 

 

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás
DPG1C (česky)

Zobrazte technický list jako online magazín nebo si stáhněte soubor PDF.

DPG1B (česky)

Zobrazte technický list jako online magazín nebo si stáhněte soubor PDF.

DPG1M (česky)

Zobrazte technický list jako online magazín nebo si stáhněte soubor PDF.

Ovládací panely DPG a aplikace Desk Control – uživatelská příručka (česky)

Tato uživatelská příručka vysvětlí, jak nainstalovat, používat a udržovat výrobky LINAK DESKLINE®.

DESKLINE – přehled produktů (česky)

Vyrábíte-li jakýkoli druh stolů či pultů, za nimiž lidé pracují, jsou výškově nastavitelná řešení elektrických pohonů a sloupků flexibilním způsobem, jak získat konkurenční výhodu a zlepšit podmínky.

POHYB – stoly k sezení/stání zvyšují pracovní výkon

Omezte množství zdravotních absencí a vytvořte moderní kancelářské prostředí s elektrickými stoly k sezení/stání. Atraktivní investice pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance.

Brožura DPG

Nový způsob nastavování kancelářských stolů.

Aplikace Desk Control™ – lze kombinovat používání aplikace ve více zařízeních současně?

Ne. Panel DPG nabízí pouze jedno připojení rozhraním Bluetooth®. K panelu DPG lze tedy připojit najednou pouze jedno zařízení. Zařízení (mobilní telefon nebo počítač), jež se poprvé propojí s panelem DPG, bude zařízením, v němž lze aplikaci používat.

Aplikace Desk Control™ – nedaří se mi najít aplikaci Desk Control ve Windows Store. Proč?

Aplikace Desk Control pro Windows je v obchodě Microsoft k dispozici pouze pro systém Windows 10. Máte-li starší verzi systému Windows, nemůžete si aplikaci Desk Control stáhnout.

Aplikace Desk Control™ – stůl pojíždí jen o několik centimetrů a pak se zastaví. Proč?

Ovladač Bluetooth® může být zastaralý. Ujistěte se, zda máte v počítači nainstalován nejnovější ovladač Bluetooth .

Aplikace Desk Control™ – jaký je rozdíl mezi připojením typu „vlastník“ a připojením typu „host“?

Rozdíl spočívá v místě uložení vašich osobních nastavení a v možnosti, zda se ke stolu znovu automaticky připojíte.

Pokud se připojíte jako „Vlastník“, připomínání a oblíbená nastavení se uloží do ovladače DPG. Aplikace se k danému stolu automaticky připojí, jakmile se k němu přiblížíte, a po celý den bude zaznamenávat statistické údaje o stání/sezení.

Připojíte-li se jako „host“, připomínání a oblíbená nastavení se uloží do aplikace v chytrém zařízení/počítači, aby se po propojení se stolem projevila v ovladači DPG. Aplikaci musíte s pracovním stolem každé ráno spárovat. Po zbytek dne se bude aplikace ke stolu automaticky připojovat, odesílat notifikace změny polohy a zaznamenávat údaje o sezení /stání.

Aplikace Desk Control™ – kdo má k datům přístup a může je využívat?

Přístup k datům je možný pouze ve vašem zařízení. Společnost LINAK nepřistupuje k žádným datům zadaným v aplikaci (oblíbené pozice, výška, hmotnost, pohlaví) a data shromážděná aplikací (statistiky) nijak nevyužívá.

Aplikace Desk Control™ – kdo vlastní data zadaná do aplikace či data shromážděná aplikací?

Vlastníkem všech zadaných dat i dat shromážděných aplikací je uživatel. Chcete-li všechna data smazat, odstraňte aplikaci. Přejděte do nastavení zařízení a aplikaci odstraňte. Jestliže aplikaci znovu nainstalujete, musíte ji se stolem opět spárovat, abyste mohli stůl pomocí aplikace ovládat.

Aplikace Desk Control™ – proč nelze stůl pomocí aplikace ovládat?

Aplikaci můžete použít, pokud je váš stůl vybaven rozhraním Bluetooth®. Připojení Bluetooth provedete prostřednictvím ovládacího panelu DPG s funkcí připomínání (všechny verze aplikace) nebo prostřednictvím adaptéru BLE2LIN (iOS, Android a Windows 10). Pokud máte panel DPG bez funkce Bluetooth, nemůžete aplikaci používat.

Aplikace Desk Control™ – bude aplikace shromažďovat data i pokud nejsem u stolu?

Aplikace detekuje, zda je chytré zařízení/počítač v dostatečné blízkosti stolu, aby se k němu mohla připojit. Aplikace bude shromažďovat data, pokud je mezi chytrým zařízením/počítačem a stolem navázáno spojení, přestože nejste právě u stolu.

Dokud je počítač v dosahu připojení rozhraní Bluetooth® panelu DPG a jste přihlášeni k počítači, bude se doba stání započítávat. Pokud je počítač v pohotovostním režimu nebo má uzamknutou obrazovku, doba stání se nezapočítává.

Aplikace Desk Control™ – připomene mi aplikace vstát od stolu, i když u něj nejsem?

Aplikace detekuje, zda je chytré zařízení/počítač v dostatečné blízkosti stolu, aby se k němu mohla připojit. Aplikace bude posílat notifikace pouze v případě navázaného spojení mezi aplikací a pracovním stolem.

Čištění ovládacího panelu

Sledujte toto krátké instruktážním video a naučte se snadno čistit ovládací panel/spínač LINAK. Postup čištění, jaké čisticí prostředky použít a čemu je třeba věnovat pozornost.

Ovládací panel čistěte měkkou navlhčenou tkaninou. Můžete použít univerzální čisticí prostředky.

K dezinfekci ovládacího panelu použijte 70procentní isopropylalkohol ve formě vlhčených ubrousků nebo malým množstvím přípravku navlhčete měkkou tkaninu.

Varování
Ovládací panel není utěsněnou jednotkou a uvnitř se nachází elektronika. Proniknou-li do dovnitř kapaliny nebo vlhkost, může dojít k poškození desky plošných spojů a zničení ovládacího panelu.

Dejte prosím pozor:

 • Zabraňte vniknutí vlhkosti do jakýchkoli otvorů, neboť by mohlo dojít k poškození desky s plošnými spoji v ovládacím panelu.
 • Nestříkejte čisticí ani dezinfekční prostředky přímo na ovládací panel, aby nedošlo k proniknutí vlhkosti do otvorů a poškození desky plošných spojů v ovládacím panelu.
 • Čisticí a dezinfekční prostředky nesmí být silně alkalické ani kyselé (hodnota pH musí být 6 až 8) a nesmí obsahovat bělidla či chlór.
 • Jako čisticí prostředek nepoužívejte gel k dezinfekci rukou

Zásadité a kyselé čisticí prostředky mohou v průběhu času kryt rozkládat. Na tlačítkách ovládacího panelu se může usazovat gel k dezinfekci rukou. Časem se mohou tlačítka začít zasekávat nebo nemusí fungovat správně.

Ovládací panel DPG1M – inicializace a nastavení pracovního stolu

Chcete-li provést inicializaci stolu, sjeďte stisknutím a přidržením naklopeného ovladače dolů, dokud nebude pohyb dokončen.

Nastavení výšky stolu provedete naklopením panelu dolů pro pojezd směrem dolů nebo naklopením nahoru pro pojezd vzhůru.

Ovládací panel DPG1M – spárování s aplikací

2 sekundy přidržte stisknuté tlačítko funkce Bluetooth®
Kontrolka LED se rozbliká modrou barvou.

Spusťte staženou aplikaci a proveďte propojení se stolem.
Vyhledejte svůj stůl v seznamu „Desks nearby“ (stoly poblíž).

Po propojení se LED signalizace rozbliká modrou barvou.

Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Ovládací panel DPG1M – resetování ovládacího panelu

Existují tři možnosti resetování:

 1. Resetování pamětí polohy
  Stiskněte a 8 sekund přidržte tlačítko „hvězdičky“, až se signalizace LED rozbliká červenou barvou.
 2. Resetování světelné signalizace LED
  Stiskněte a 8 sekund přidržte tlačítko „zvonku, až se signalizace LED rozbliká červenou barvou.
 3. Obnovení továrního nastavení
  Stiskněte a 8 sekund přidržte tlačítka „zvonku“ a „hvězdičky“, až se signalizace LED rozbliká červenou barvou.
 

Ovládací panel DPG1M – využití paměti a automatického pojezdu

Chcete-li paměť polohy uložit, přejeďte do požadované polohy.
Stiskněte a 2 sekundy přidržte stisknuté tlačítko s „hvězdičkou“.
Po uložení polohy LED zabliká a zůstane svítit.

Naklopením a přidržením přejeďte polohy v paměti.

Automatický pojezd mezi dvěma polohami v paměti
(Pokud ovládací panel automatický pojezd umožňuje)

Aktivujte automatický pojezd v aplikaci Desk Control™.
Dvakrát klepněte na panel stolu ve směru požadovaného pojezdu.
Stůl automaticky přejede do uložené polohy.

Chcete-li všechny paměti polohy resetovat, stiskněte tlačítko s „hvězdičkou“ a přidržte jej 8 sekund stisknuté, až proužek červeně zabliká.

 

Ovládací panel DPG1M – využití připomínání světelnou signalizací LED

Světlo vám připomene, kdy je třeba vstát od stolu. 

Zelená = OK
Oranžová = je čas vstát

Nastavte si individuální cíle nebo upozorňování deaktivujte
Při výchozím nastavení přichází upozornění po 55 minutách sezení.

Nastavte si cíl
Interval 1: Připomenutí po 55 minutách sezení
Interval 2: Připomenutí po 50 minutách sezení
Interval 3: Připomenutí po 45 minutách sezení
Interval 4: Deaktivujte připomínání

Interval můžete změnit stisknutím tlačítka se „zvonkem“.

Resetování signalizace LED
Stiskněte a 8 sekund přidržte tlačítko „zvonku", až se signalizace LED rozbliká červenou barvou.

 

DPG – inicializace a nastavení pracovního stolu

Chcete-li provést inicializaci stolu, sjeďte stisknutím a přidržením naklopeného ovladače dolů, dokud nebude pohyb dokončen.

Nastavení výšky stolu provedete naklopením panelu dolů k pojezdu směrem dolů nebo naklopením nahoru k pojezdu vzhůru.

DPG – spárování s aplikací

Dvě sekundy přidržte stisknuté tlačítko Bluetooth®. Světelný proužek se rozbliká modrou barvou. Na displeji se zobrazí ID stolu.

Spusťte staženou aplikaci a proveďte propojení se stolem. Vyhledejte správné ID v seznamu „Desks nearby“ (stoly poblíž). 

Postupujte podle pokynů v aplikaci.

DPG – nastavení až čtyř pamětí polohy a resetování paměti

Panel DPG s displejem má celkem čtyři paměti polohy. 

Přejeďte do požadované výšky stolu a přepínáním tlačítka s „hvězdičkou“ zvolte na displeji hodnotu „hvězdička 3“ nebo „hvězdička 4“. Uvolněte tlačítko. 

Chcete-li polohu uložit, stiskněte a dvě sekundy přidržte stisknuté tlačítko s „hvězdičkou“. Po uložení polohy světelný proužek zabliká a zůstane svítit.

Chcete-li všechny paměti polohy resetovat, stiskněte tlačítko s „hvězdičkou“ a přidržte jej osm sekund stisknuté, až proužek červeně zabliká.

DPG – používání paměti

Chcete-li paměť polohy uložit, přejeďte do požadované polohy.
Stiskněte a dvě sekundy přidržte stisknuté tlačítko s „hvězdičkou“. 
Po uložení polohy světelný proužek zabliká a zůstane svítit.

Naklopením a přidržením přejeďte polohy v paměti.

Jestliže panel DPG podporuje automatický chod, klepněte na panel DPG dvakrát ve směru požadovaného pojezdu. Panel DPG zastaví pojezd v první uložené poloze vybraného směru. 

 

DPG – signalizace světelného proužku

Světelný proužek vám připomene, kdy je třeba vstát od stolu. 
Zelená = ok 
Oranžová = je čas vstát

Výchozí nastavení je 55 minut vsedě. 
Interval zobrazíte stisknutím tlačítka se „zvonkem“.
 
Změna intervalu a volba „OFF“ (vyp.). 

Interval změníte přepínáním mezi čtyřmi následujícími nastaveními.

Interval 1: Připomenutí po 55 minutách sezení

Interval 2: Připomenutí po 50 minutách sezení

Interval 3: Připomenutí po 45 minutách sezení

Interval 4: OFF – vypnutí funkce

Resetování signalizace světelného proužku.

Resetování signalizace světelného proužku provedete stisknutím a přidržením tlačítka se „zvonkem“ na osm sekund, až světlo červeně zabliká. 

DPG – možnosti resetování

Existují tři možnosti resetování:

 • Resetování pamětí polohy
 • Resetování signalizace světelného proužku
 • Obnovení továrního nastavení

Chcete-li všechny paměti polohy resetovat, stiskněte tlačítko s „hvězdičkou“ a přidržte jej osm sekund stisknuté, až proužek červeně zabliká.

Resetování signalizace světelného proužku provedete stisknutím a přidržením tlačítka se „zvonkem“ na osm sekund, až světlo červeně zabliká.

Tovární nastavení: 
Jestliže se chcete vrátit k továrnímu nastavení, stiskněte tlačítko se „zvonkem“ a tlačítko s „hvězdičkou“ a přidržte tlačítka osm sekund stisknutá, až proužek červeně zabliká.

DPG – nastavení správné výšky stolu. Změna mezi palci a cm.

Nastavení správné výšky stolu: 
Jestliže výška zobrazená na displeji není skutečnou výškou stolu, můžete hodnotu opravit.

Změřte výšku stolu od podlahy po horní plochu desky. Stiskněte tlačítko se „zvonkem“ a tlačítko Bluetooth®  přidržte je stisknutá pět sekund. Až se displej rozbliká, naklopte panel nahoru (pokud je hodnota příliš nízká) nebo dolů (pokud je příliš vysoká). 

Změna mezi cm a palci:
Změnu jednotek mezi cm a palci provedete současným stisknutím tlačítka s „hvězdičkou“ a tlačítka Bluetooth® s jejich přidržením po dobu pěti sekund. Až se displej rozbliká, změňte jednotky naklopením panelu nahoru nebo dolů.

Stůl lze pouze spustit.

Stůl je třeba inicializovat.

Postupujte podle kroků uvedených ve videu.

Stůl nelze zvedat nebo spouštět.

Možný problém: Kontrolbox není připojen k napájení
Možné řešení: Zkuste k síti připojit lampu nebo podobné zařízení a zkontrolujte, zda je síťové napájení k dispozici. 

Možný problém: Jsou ke kontrolboxu či k noze správně připojeny konektory?
Možné řešení: Zkontrolujte všechna připojení. 

Možný problém: Existují nějaká viditelná poškození kabelů, ovladačů, kontrolboxů či noh?
Možné řešení: Poškozené díly musí být vyměněny. Kontaktujte společnost, jež vám stůl prodala. 

Stůl nelze zvednout na plnou výšku. Vždy se zastaví ve stejné pozici.

Systém nastavil novou koncovou polohu směrem ven.

Chcete-li uloženou polohu resetovat, stůl musí být znovu inicializován. Postupujte podle kroků uvedených ve videu.

Ochranná známka vyjádřená slovem Bluetooth® a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakéhokoli používání těchto značek a log společností LINAK® podléhá licenci.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás