Technika a trendy

Automatizace manipulace s materiály má budoucnost

Mobilní roboty již převzaly řadu rutinních a náročných úkolů ve výrobě. V moderních skladech pracují s množstvím různých materiálů. Systémy AGV a AMR jsou ideální pro budoucí průmyslovou revoluci: pomáhají zlepšovat ergonomii, bezpečnost a efektivitu.

Zde si můžete prohlédnout náš vlastní systém AGV v akci

 

Zaměstnanci ochotní obsadit fyzicky náročná pracovní místa s tvrdou manuální prací se hledají čím dál hůře. Společnosti celého světa se kromě obecného cíle optimalizovat skladové prostory, zvýšit flexibilitu výroby a zlepšit využití vlastních zaměstnanců snaží automatizovat procesy, pozvednout efektivitu a celkově ušetřit náklady.

Jedná se o celosvětově zřejmý trend, jehož realizace je podmíněna rozšířením využívání autonomních mobilních robotů (AMR) a automaticky vedených transportních systémů (AGV). Tyto inteligentní stroje zajistí manipulaci s množstvím materiálů ve výrobě a prakticky všude pomohou zefektivnit hospodaření se zásobami. Podle britské výzkumné agentury „Interact Analysis“ dosáhne trh mobilních robotů v letech 2017–2022 dvouciferného růstu a v roce 2022 objemu v hodnotě 7 miliard amerických dolarů.

Nejpopulárnější jsou plošinové typy
Bližší pohled na současný trh naznačuje, že nejčastěji používanými systémy AMR/AGV jsou plošinové typy. Mezi nejobvyklejší úkoly patří například přemisťování palet nebo obsahu regálů z bodu A do bodu B. K řízení přepravy palet je zapotřebí odolný zdvih ve svislém směru a právě společnost LINAK® má s výrobou takových zařízení dlouholeté zkušenosti.

Přesnost a spolehlivost jsou klíčovými faktory
Ke splnění požadavků koncových uživatelů musí být manipulační zařízení – od výroby až po logistiku – přesné a spolehlivé. Podle manažera řízení rozvoje podnikání Heiko Kleinedera jsou pohony LINAK® ideálním řešením pro mobilní roboty.

„Přesnost a spolehlivost jsou rysy charakterizující elektrické lineární pohony LINAK® již celá desetiletí. Autonomní roboty a systémy AGV s našimi řešeními elektrického pohybu na obou těchto vlastnostech životně závisí – jsou podmínkou žádaných hodnot“, vysvětluje pan Kleineder a pokračuje:

„Díky rozhraní CANopen a integrovaným možnostem zpětné vazby se naše pohony do moderních návrhů mobilních robotů také snadno integrují. Naše pohony s dlouhou životností a nízkými nároky na údržbu nabídnou svědomitým výrobcům OEM tolik žádanou vysokou spolehlivost. Jsme zvyklí nabízet zákazníkům flexibilní řešení a často spolupracujeme s výrobci originálních strojních zařízení (OEM), abychom dosáhli požadovaných výsledků. Víme tedy, o čem mluvíme!“

Chcete-li se dozvědět více o možnostech elektrických pohonů v podpoře aplikaci AGV či AMR, kontaktujte místní zastoupení společnosti LINAK.

 

 
Logo portálu Actuator Academy věnovaného technologiím pohonů

Actuator Academy™
Seznamte se s aspekty a souvisejícími technologiemi, díky nimž jsou pohony ideální pro využití v průmyslových strojích.

Vítá vás portál LINAK Actuator Academy™

 

 

Společnost LINAK provozuje první systém AGV svého druhu ve Skandinávii

Společnost LINAK zná všechny výhody plynoucí z použití řešení AGV k automatizaci procesů a dovede tak zaměstnancům ušetřit fyzicky náročnou práci.

V našem dánském výrobním závodě máme systém AGV v obráběcích provozech, kde zajišťuje zvedání těžkých břemen. Každý den přesouvá kolem 40 tun závitových tyčí, což je zásadní úkol zajišťovaný dříve manuálními vozíky.

Řešení AGV je plně autonomní, spolupracuje se zaměstnanci a transportuje závitové tyče na patřičná pracoviště. Zabezpečí přesný přesun materiálu a současné sledováním stavu zásob i umístění materiálu.

Hlavním důvodem implementace řešení AGV ve společnosti LINAK bylo zlepšení ergonomie a zvýšení bezpečnosti zaměstnanců. Současně došlo k omezení výskytu chyb, neboť díky systému AGV je nyní více procesů řízeno počítačem.

Naše řešení AGV je první svého druhu ve Skandinávii a úspěšně využívá pohony LA25 a LA36 LINAK.
V podniku systém důvěrně nazýváme „Marie“ a v tomto videu jej můžete vidět v akci.

 
LINAK TECHLINE, výzkum, vývoj a výroba – pohled do zákulisí play-icon

LINAK TECHLINE, výzkum, vývoj a výroba – pohled do zákulisí

Výstupy zpětné vazby lineárních pohonů | Actuator Academy™ play-icon

Actuator Academy™ | Výstupy zpětné vazby lineárních pohonů

Inteligentní pohyb s lineárními pohony | Actuator Academy™ play-icon

Actuator Academy™ | Inteligentní pohyb s lineárními pohony

Konfigurační software pro lineární pohony|Actuator Academy™ play-icon

Actuator Academy™ | Software pro konfiguraci lineárních pohonů

Soubory

Brožura o testování ve společnosti LINAK

Každá součást pohonu je podrobena komplexnímu souboru testů ve zkušebním centru LINAK. Více se dozvíte v této části.

Zobrazit

TECHLINE – přehled výrobků (česky)

Objevte širokou škálu odolných a výkonných produktů TECHLINE. Zkonstruovány s důrazem na výdrž a odolnost, zvládání náročných úkolů a práci v nepříznivém prostředí.

Zobrazit

Chcete vědět, co vám pohyb inteligentního pohonu nabízí?

Zjistěte, jaké typy zpětné vazby relativního nebo absolutního pozicování jsou k dispozici v pohonech s integrovaným řízením (IC). Zjistěte také, jaké parametry můžete v inteligentním pohonu konfigurovat.

Intelligent movement

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.