Začínáme s novým intuitivním ovládacím panelem

– model DPG1M

Ovládací panel DPG1M

DPG1M je inteligentní ovládací panel pro pulty a stoly. Je vybaven bezdrátovou technologií Bluetooth®, dvěma paměťmi poloh a LED diodou pro funkci připomínání. 

Byl navržen se silným zřetelem na použitelnost a intuitivnost – abychom vám pomohli stůl pro sezení/stání správně využívat. Díky uživatelsky přívětivému a inovativnímu designu získal ovládací panel ocenění Red Dot Design Award 2018.

Nastavení stolu

Nastavení výšky stolu provedete naklopením ovládacího panelu nahoru nebo dolů. Polohu můžete změnit, aniž byste odvraceli zrak či pozornost od práce.

DPG1M
Naklopením a přidržením ovládacího panelu DPG1M vyjedete stolem nahoru

Naklopení panelu DPG1C
Stisknutím a přidržením ovládacího panelu DPG1M sjedete stolem dolů
 

Představíme vám několik základních informací o funkcích:

Připomenutí

Ovládací panel má v levém dolním rohu integrovanou LED diodu, která vám během pracovního dne připomene změnu polohy. 

DPG1M
Pulzující zelená LED dioda signalizuje, že je vše v pořádku

DPG1M
Pulzující oranžová LED dioda indikuje, že uživatel by měl změnit polohu

Zelené světlo: Zelené světlo znamená, že polohu není nutné měnit.

Oranžové světlo: Jestliže se zelené světlo změní na pulzující nebo trvale svítící oranžovou barvu, je čas vystřídat polohu!

Stanovte si vlastní cíle
Sami rozhodněte, jak často chcete být na změnu polohy upozorňováni. Vyberte si některý z přednastavených intervalů nebo si nastavte vlastní. Začněte pětiminutovou polohou vstoje. Časem se snažte vstávat na 15 minut každou hodinu.

Nastavení intervalu připomínání
Chcete-li nastavit interval četnosti připomenutí změny polohy, stiskněte tlačítko se zvonkem na levé straně ovládacího panelu. LED dioda svítí třemi různými intenzitami. Každá představuje určitý interval. Tato tři standardní nastavení pracují následovně: 

  • Interval 1 (slabší intenzita): Připomenutí po 55 minutách sezení
  • Interval 2 (střední intenzita): Připomenutí po 50 minutách sezení
  • Interval 3 (silnější intenzita): Připomenutí po 45 minutách sezení

Jako výchozí je nastaveno připomínání po 55 minutách. Mezi jednotlivými intervaly lze přepínat stisknutím tlačítka se zvonkem. Jestliže žádné bílé bloky nesvítí, připomínání je vypnuto.

Chcete-li si interval přizpůsobit vlastními hodnotami, stáhněte s aplikaci Desk Control a propojte ji se stolem.

DPG1M
Interval nastavení připomínání

DPG1M
Připomínání vypnuto

 

Polohové paměti

Ovládací panel umožňuje uložení až 2 oblíbených výškových poloh stolu.

Uložení oblíbené výškové polohy
Nastavte stůl do požadované polohy a na dvě sekundy stiskněte tlačítko s hvězdičkou. Dvojím bliknutím bílým světlem kontrolka LED signalizuje proces ukládání. Svítí-li kontrolka LED trvale bílým světlem, poloha byla uložena.

Chcete-li uložit více poloh, opakujte postup
Nastavíte-li stůl do jiné polohy a uložíte ji, ovládací panel přepíše existující polohovou paměť, jež je aktuální pozici nejblíže.

DPG1M
K uložení oblíbených pamětí výšky použijte tlačítko s hvězdičkou

 

Vymazání poloh z paměti
Chcete-li všechny uložené polohy z paměti vymazat, stiskněte tlačítko s hvězdičkou a přidržte jej stisknuté po dobu 8 sekund. Světelný proužek červeným blikáním signalizuje dokončení akce.

DPG1M

 

Pojezd do polohy v paměti

Po uložení polohových pamětí do nich přejedete jednoduchým naklopením ovládacího panelu. Ovladač naklopte a přidržte – po dosažení polohy v paměti se stůl zastaví. Můžete tak snadno přecházet mezi polohou vsedě a vestoje, aniž byste se na ovládací panel museli dívat.

DPG1C

 

Automatický pojezd (pouze „plné verze“)

Ovládací panely v plné verzi umožňují aktivaci funkce automatického pojezdu: Poklepáním na ovládací panel aktivujete automatické nastavení výšky stolu. Stůl přejede do polohy ve směru shodném se směrem poklepání. Pojezd stolu zastavíte jednoduše opětovným klepnutím na ovládací panel.

DGPC1

Poklepáním na ovladač se stůl do polohové paměti nastaví automaticky

 

Připojte se k aplikaci Desk Control

K ovládání stolu použijte svůj smartphone a dostávejte připomenutí, ukládejte si oblíbené polohy a využívejte další funkce prostřednictvím aplikace Desk Control. Spolupracuje s bezdrátovou technologií Bluetooth® a pracuje v zařízeních se systémem Android a iOS.

Připojení
Stisknutím tlačítka Bluetooth® uprostřed a přidržením na 2 sekundy aktivujte režim párování. Bliká modrá signalizace.
V seznamu „Desks nearby“ (stoly poblíž) v aplikaci Desk Control vyhledejte svůj stůl.

DPG1M

 

Stáhněte si aplikaci Desk Control (bezplatně)


Obchod s aplikacemi Apple Obchod Google Play


Opravdu chcete svůj stůl pro sezení/stání využít na maximum? 

Používáním stolu pro sezení/stání zůstanete po celý pracovní den aktivní. Shromáždili jsme pro vás některé motivační tipy a fakta, jež vám pomohou začít. Přesvědčte se, jak vám může změna polohy prospět a jak získáte během pracovního dne více energie.

Chcete-li se dozvědět více, zvolte jedno z níže uvedených modrých polí.

DPG – inicializace a nastavení pracovního stolu play-icon

Ovládací panel DPG1C – inicializace a nastavení pracovního stolu

Spárování s aplikací play-icon

DPG – spárování s aplikací

DPG – nastavení až čtyř pamětí polohy a resetování paměti play-icon

DPG – nastavení až 4 pamětí polohy a resetování paměti

DPG – používání paměti play-icon

DPG – používání paměti

DPG – signalizace světelného proužku play-icon

DPG – signalizace světelného proužku

DPG – možnosti resetování play-icon

DPG – možnosti resetování

DPG – nastavení správné výšky stolu play-icon

DPG – nastavení správné výšky stolu. Změna mezi palci a cm

Soubory

Ovládací panely DPG a aplikace Desk Control – uživatelská příručka (česky)

Tato uživatelská příručka vysvětlí, jak nainstalovat, používat a udržovat výrobky LINAK DESKLINE®.

Zobrazit

Brožura DPG

Nový způsob nastavování kancelářských stolů.

Zobrazit

Brožura věnovaná pohybu

Stručná brožurka o důvodech a způsobech používání výškově nastavitelných stolů.

Zobrazit

Máte dotaz k technologii elektrických pohonů?

– Nevěštíme z křišťálové koule. Jsme odborníky na technologii pohonů. Takže se klidně ptejte na cokoli.

Přihlaste se k odběru zpráv ze společnosti LINAK

Zůstaňte informováni o tom, jak technologie servopohonů sleduje aktuální megatrendy a jak reaguje na globální výzvy zítřka.