Kontaktujte nás zde

Správní kategorie

Závazek dodržovat hodnoty je hnacím motorem naší kultury a v konečném důsledku určuje způsob našeho podnikání. Propůjčujeme svým zaměstnancům pravomoci a mechanismy rozhodování přenášíme blíže k zákazníkům a problémům, s nimiž se potýkají. Důvěra zákazníků je pro nás vším a hrdě se hlásíme ke své pověsti celosvětově uznávaného důvěryhodného partnera. Základy důvěry tvoří náš rámec globální obchodní etiky, zásady dodržování předpisů a kodex chování.

 

Obchodní jednání a etika

 

Pokyny k podnikání a kodex chování zajišťují etiku a systematičnost našeho úsilí charakterizovaného transparentními postupy a solidní odpovědností. To platí pro zaměstnance i pro obchodní partnery a dodavatele jednající naším jménem.

 
 

Zaměstnanci společnosti LINAK v továrně

 
 

Zásady

Dbáme o ochranu zdraví, pohody a bezpečnosti našich zaměstnanců i dalších zúčastněných stran a omezování dopadu naší činnosti na životní prostředí. Stanovené zásady umožňují lidem cílevědomě pracovat, dosahovat úspěchů na své pracovní i životní cestě a pomáhat dosahovat našich cílů růstu a ambicí v oblasti ESG.

Politika ekologie, kvality a pracovního prostředí

 

Společenská odpovědnost podniku

Díky pověsti důvěryhodného a spolehlivého partnera nám i našim produktům zákazníci důvěřují nejenom z důvodu kvality, ale i proto, že byly vyrobeny ekologicky a sociálně odpovědně. Zaměřujeme se na neustálé zlepšování nejenom v oblasti inovací výrobků a řešení, ale i z hlediska odpovědnější výroby. Svá rozhodnutí stavíme na zdravém rozumu a postupném zlepšování, Společnost LINAK® pracuje aktivněji v pěti důležitých oblastech:

  • We Improve Your Life
  • Pečujeme jeden o druhého
  • Staráme se o životní prostředí
  • Prohlubujeme lokální angažovanost a globální povědomí
  • Nastavujeme určitá očekávání
 

Společenská odpovědnost podniku § 99a – 2024

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás