Kontaktujte nás zde

Etická pravidla

Stěžejními hodnotami společnosti LINAK jsou otevřenost a upřímnost. Proto usilujeme, aby byly naše obchodní metody transparentní a spravedlivé. To platí pro zaměstnance i pro naše obchodní partnery jednající naším jménem.

Společnost LINAK ustanovila řadu etických pravidel definujících očekávání vzhledem k vlastní organizaci i vůči obchodním partnerům. Tato pravidla jsou základem správného chování a způsobu prezentování společnosti LINAK.

  • Nenabízíme ani nepřijímáme úplatky
  • Vyvarujeme se konfliktů mezi našimi osobními zájmy a zájmy společnosti LINAK
  • Přijímáme pouze dary vyjadřující obecnou pohostinnost a finanční prostředky věnujeme pouze na charitativní účely
  • Nebudeme předstírat, podvádět ani narušovat důvěru ostatních, abychom získali nespravedlivé nebo nečestné výhody
  • Obhajujeme spravedlivou soutěž a nebudeme používat nelegální ani neetické metody k získání výhod 

Všichni zaměstnanci a obchodní partneři jsou s těmito směrnicemi obeznámeni a očekáváme, že se jimi budou při práci ve společnosti LINAK řídit. 

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás