Kontaktujte nás zde
Čtyři zaměstnanci LINAK sedící před výrobní zónou.

Udržitelnost

Původní snaha pomoci příteli vedla ke vzniku globální společnosti, jež zlepšuje životy lidí po celém světě. Naše řešení rozhýbávají lidi v práci i v životě. Cíl zlepšovat život nekončí u našich výrobků – tvoří součást veškeré naší činnosti.

Pomáhá nám zakořenění v dánské kultuře, rodinném dědictví a našich hodnotách. Nechceme kráčet vždy jednodušší cestou, ale zvolit tu správnou – pro zákazníky, zaměstnance i celou planetu. Přestože byla myšlenka udržitelnosti vždy součástí našeho rozhodování, podnikáme dnes významné kroky, aby náš hlavní dopad na planetu spočíval ve zlepšování života prostřednictvím našich výrobků.

Při každé činnosti (ať už pracujeme s čímkoli či kýmkoli ve světě) musíme všestranně pečovat o životní prostředí a minimální negativní dopady na klima.

 
Bent Jensen, generální ředitel a majitel společnosti LINAK A/S

V roce 2012 jsme s rodinou učinili důležité rozhodnutí o budoucnosti společnosti LINAK®. Iniciovali jsme generační plán k zajištění setrvání podniku v rodině a přetrvání hodnot charakterizujících náš rodinný podnik. Pokud jde o investice, uvažujeme dlouhodobě. Společnost LINAK pociťuje vážnost svých závazků vůči zaměstnancům a místní oblasti. Proto si ponechává ústředí a výrobu v Dánsku, přičemž podporuje aktivity v místní komunitě. Vnímáme také závazky vůči zákazníkům, kteří jsou důvodem naší existence.

Bent Jensen, generální ředitel a majitel společnosti LINAK A/S
 

32%

snížení spotřeby zemního plynu v sídle společnosti od roku 2010

9,1 let

praktických zkušeností společnosti LINAK ve světě (2023)

94%

zaměstnanců vyjadřuje souhlas se skvělou rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem (2022)

 
 

Proměna slov v činy

Po důkladném posouzení významnosti jsme se rozhodli zaměřit na šest klíčových oblastí, jež budou řídit naše iniciativy udržitelnosti v environmentálních, sociálních a správních kategoriích, jež také podporují a přispívají k naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN (SDG). Začleněním těchto iniciativ do veškeré naší činnosti, od vývoje a provozu výrobků, až po dodavatelský řetězec a spolupráci se zákazníky, docílíme příznivějšího dopadu na životní prostředí a osoby, jimž naše výrobky dennodenně po celém světě pomáhají.

Logo cílů udržitelného rozvojeSpolečnost LINAK podporuje cíle udržitelného rozvoje

 
Iniciativy společnosti LINAK

Kategorie životního prostředí

Loga udržitelnosti/životního prostředí

Emise uhlíku – emise z našich provozů (kategorie 1 a 2) a nakupovaných komponent, logistiky, využívání produktů atd. (Emise kategorie 3).

Design výrobků a cirkularita – vliv výrobků a jejich designu na zachování hodnoty a nevytváření odpadů.

Využívání zdrojů a cirkularita – dopad využívání zdrojů, obaly, nakládání s odpady a přechod na cirkulární zdroje s nulovými odpady.

Sociální kategorie


Loga udržitelnosti/sociální kategorie

Angažovanost zaměstnancůúroveň propojenosti a oddanosti zaměstnanců ve vztahu k práci či organizaci a způsob, jímž vytváření pocitu komunity podporuje atmosféru růstu motivace, produktivity a celkové spokojenosti v zaměstnání. 

Správní kategorie


Loga udržitelnosti/správní kategorie

Udržitelný dodavatelský řetězec – udržitelné zadávání veřejných zakázek a řízení dodavatelského řetězce včetně prevence environmentálních, lidskoprávních a geopolitických rizik v dodavatelském řetězci.

Očekávání zákazníků v oblasti ESG – schopnost přizpůsobit se rostoucím očekáváním v oblasti udržitelnosti, vývoj strategií a řešení ke splnění požadavků.

 

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás