Kontaktujte nás zde
Technika a trendy

Vypočítejte si životnost pohonu

Využitím bohatých testovacích dat B10 nabízíme odhad životnosti našich elektrických lineárních pohonů využívaných v průmyslových aplikacích. Kromě předvídání údržby aplikací se získané údaje mohou stát neocenitelným nástrojem při rozhodování, který pohon použít.

Ozubená kola s ciferníkem představující životnost pohonu

Ať už vyrábíte těžká užitková vozidla, průmyslová automatizační zařízení, zemědělské stroje či jiné průmyslové aplikace, schopnost předvídání životnosti integrovaných pohonů může být obrovským přínosem při vývoji nových aplikací i při plánování údržby.

 

Predikce životnosti pohonů s daty B10

B10 je hodnotou použitou k odhadu životnosti produktu. Získaná data o statistické délce životnosti naznačují, že minimálně 90 % zakoupených produktů splní nebo překročí očekávanou dobu dobu životnosti, budou-li využívány v souladu se specifikacemi produktů. Maximálně 10 % výrobků přitom může selhat.

K dosažení skutečné a realistické predikce životnosti je zapotřebí značné množství dat ze zkušebních cyklů a práce s průmyslovými pohony není výjimkou. Při práci s extrémně odolnými pohony je potřebná značná kapacita testovacího centra a velká dávka trpělivosti.

„Lidé obeznámení se společností LINAK dobře znají zařízení našeho testovacího centra.“ Jedná se totiž o jedno z nejrozsáhlejších zázemí tohoto typu v celém oboru“, říká Soren Buck, manažer rozvoje podnikání ve společnosti LINAK®. „Je tedy přirozené, že jsme prvními, kdo svým zákazníkům nabídne online nástroj k odhadu životnosti produktů a parametr B10 se stal správnou a nejrealističtější hodnotou k využití.“

 

Systém dlouhodobého testování

Soren Buck zahájil se svým týmem testování B10 u oblíbeného pohonu LA36 a zřídil část testovacího centra, ve které byly v identických scénářích podrobeny zkouškám tři skupiny po šesti pohonech. První skupina byla testována na 100% zatížení, druhá na 50% a třetí na 25%. Rychle se ukázalo, že se bude jednat o zdlouhavý proces.

„Nechali jsme pracovat všechny pohony ve všech třech skupinách až do kritického bodu selhání.“ Když všechny pohony „odpadly“, použili jsme údaje o výkonu a počet cyklů každého z pohonů k výpočtu křivky životnosti B10“, vysvětluje Soren Buck. „Pokud pohony LA36 znáte, víte, jak odolné jsou.“ Jejich opotřebení trvá poměrně dlouho. Takže ano, dokončení testování nějakou dobu trvalo.“

 

Vyhodnocení životnosti B10 se osvědčilo

Výstupy testování se ukázaly jako velmi užitečné. Plánujeme připojit kartu s údajem B10 ke každé online produktové stránce průmyslového pohonu. Po aktivaci karty budou zákazníci moci zadat své vlastní specifikace zatížení aplikace s délkou zdvihu a vypočítat si odhadovanou životnost B10 příslušných pohonů.

Samozřejmě budou existovat také určité proměnné, které bude třeba zohlednit. Ve výpočtu B10 nejsou zahrnuty aspekty jako je vlhkost, proměnlivé teploty či momentální vibrace.

Soren Buck uzavírá „Jsem přesvědčen, že kalkulátor B10 ocení zejména koncoví uživatelé s pohony instalovanými na obtížně přístupných místech. Poznatky o životnosti zařízení budou velkým přínosem při prevenci potenciálních prostojů celé aplikace.“


Vyzkoušejte kalkulátor životnosti u pohonu LA36 a kontaktujte místní zastoupení společnosti LINAK, kde získáte více informací o výpočtu životnosti B10 či obecné informace o technologii pohonů LINAK.

Kalkulátor životnosti B10
 
 
 

Chcete vědět více o B10 Life?

Chcete vědět více o tom, co je B10 Life a jak získáváme data pro výpočet hodnot B10 použitých pro stanovení B10 Life? Podívejte se na video v naší Actuator Academy níže, kde se také seznámíte s hlavními výhodami znalosti B10 Life vašeho elektrického pohonu.

 

 
Logo portálu Actuator Academy věnovaného technologiím pohonů

Chcete se dozvědět více o elektrických pohonech?
Seznamte se aspekty a souvisejícími technologiemi, díky nimž jsou pohony ideální k využití v průmyslových strojích.

Navštivte portál LINAK Actuator Academy™

 

Zkoušky mechanické odolnosti elektrických pohonů pro průmyslové využití play-icon

Zkoušky mechanické odolnosti elektrických pohonů pro průmyslové využití

Zkoušky těsnosti elektrických pohonů pro průmyslové využití play-icon

Zkoušky těsnosti elektrických pohonů pro průmyslové využití

Zkoušky odolnosti elektrických průmyslových pohonů vůči soli a chemikáliím play-icon

Zkoušky odolnosti elektrických průmyslových pohonů vůči soli a chemikáliím

Rázové testování elektrických pohonů pro průmyslové využití play-icon

Rázové testování elektrických pohonů pro průmyslové využití

Soubory

TECHLINE – přehled výrobků (česky)

Objevte širokou škálu odolných a výkonných produktů TECHLINE. Zkonstruovány s důrazem na výdrž a odolnost, zvládání náročných úkolů a práci v nepříznivém prostředí.

Brožura o testování ve společnosti LINAK

Každá součást pohonu je podrobena komplexnímu souboru testů ve zkušebním centru LINAK. Více se dozvíte v této části.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás