Kontaktujte nás zde
Technika a trendy

Velké koboty a výškově nastavitelné základny: Komplementární nebo kompetitivní?

Trend paletovacích kobotů je od roku 2020 na vzestupu a významně přispívá k usnadnění manipulace s materiálem. Typy automatizovatelných paletizačních úloh se rychle rozšířily, stejně jako nabídka značek a modelů kobotů pro tuto činnost. Nejnovějším přírůstkem do světa kobotů jsou stále oblíbenější velké koboty. Představují přesvědčivou výhodnost díky své všestrannosti a překonávají své kompaktní protějšky dosahem až 1,8 m a 25kg či vyšší nosností.

Elektrický zvedací sloupek ELEVATE™ s výkresem kobota a paleta s krabicemi na každé straně.

Paletizační sestavy s kompaktními koboty obvyklého dosahu přibližně 1,3 metru vyžadují k dosažení horních úrovní palety zvedací sloupek či jiný typ výškově nastavitelného podstavce. S nástupem velkých kobotů se může zdát, že výškově nastavitelné základny jsou zbytečné, což bývá u určitých konfigurací pravdou.

Velké koboty umožňují zjednodušení konstrukce paletizátoru, manipulaci s těžšími výrobky a prodloužení dosahu. V některých scénářích jsou výškově nastavitelné podstavce pro koboty stále nutné, přičemž nároky doznaly proměn. Velké koboty totiž generují vyšší síly, což vyžaduje větší stabilitu základen.

V rámci přizpůsobení novým okolnostem, jsme zvedací sloupky ELEVATE™ pro paletovací koboty aktualizovali volitelnou délkou zdvihu až 1100 mm. U velkých kobotů můžete tento sloupek provozovat až do délky 900 mm, což umožňuje větší překrytí profilu k zajištění potřebné stability.

V následujících kapitolách se budeme zabývat různými možnostmi stohování v různých výškách a paletizací těžkého zboží. Probereme velikost kobotů a na příkladu zvedacího sloupku ELEVATE si ukážeme, kdy má smysl výškově nastavitelnou základnu kobota použít a kdy nikoli.

 

Vzhledem k rostoucí rozmanitosti oboru paletizace je k dispozici mnoho možností nastavení. K usnadnění určení vhodnosti systému ELEVATE pro konkrétní konfiguraci jsme sestavili údaje B10, které ukáží, zda odhadovaná životnost sloupku odpovídá požadavkům paletizátoru. Údaje o pracovním cyklu také pomohou posoudit, zda paletizátor vybavený zvedacím sloupkem ELEVATE dokáže vyhovět konkrétní době cyklu výrobní linky. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce.

Zvedací sloupek LINAK® ELEVATE™ pro paletovací koboty

 
 

Různé možnosti nastavení pro vaše paletizační řešení

Obecně platí, že velikost kobota se základnou určuje, jak vysoko lze paletovat. Mnoho aplikací však vyžaduje více než jen delší dosah a ideální konfiguraci ovlivňuje několik faktorů. Plánování dráhy kobota je jedním z klíčových faktorů, neboť kobot musí pracovat v povolených mezích, aby nedošlo ke kolizi s okolními objekty. Složitost programování roste s velikostí kobota. Přidání zvedacího sloupku do sestavy může úlohu zjednodušit umožněním přesunu do pozic s nižším rizikem kolize. Konfiguraci ovlivňuje také velikost palety: čím širší je paleta, tím menší výšky stohování lze dosáhnout. Řešení paletizátoru ovlivňují také faktory jako je hmotnost a velikost krabic nebo konstrukce gripperu. V tomto článku nemůžeme zohlednit veškeré faktory a uvedené údaje tak představují odhady. K přesnějšímu vyhodnocení vlastní situace můžete své konkrétní konfigurační řešení simulovat pomocí nástrojů, jako MyRobot.cloud v kombinaci s řešením ELEVATE a koboty Universal Robot.

 

Stohujte až do výšky 2 metrů

Chcete-li paletovat až do výšky 2 metrů, máte v zásadě dvě možnosti: Nejjednodušší je zvolit velkého kobota s dosahem kolem 1,8 m, jenž umožní stohovat zboží na europaletu až do výšky 2 metrů. Na trhu jsou k dispozici různé modely kobotů s dosahem cca 1,8 metru a různými nosnostmi. Významnou výhodou tohoto řešení je snížení počtu součástí, které je třeba do paletizátoru integrovat – nepotřebujete výškově nastavitelnou základnu. Vaše výrobní linka však nemusí mít pro velkého kobota dostatek prostoru nebo vaše preferovaná značka nemusí mít velkého kobota v nabídce. V těchto případech lze využít součinnost kompaktního 1,3metrového kobota a zvedacího sloupku ELEVATE se zdvihem 900 mm a integrovanou výškou 730 mm. U širokých palet nebo při paletizaci nízkých krabic může být výška 730 mm pro dosažení nižších úrovní palety příliš velká. V těchto případech by mohl být ideální systém ELEVATE se zdvihem 700 mm a integrovanou výškou 630 mm. Cenově výhodnějším řešením může být také kombinace kompaktního kobota se zvedacím sloupkem.

 

Překročte rámec očekávání: Stohujte až do výšky 2,4 m

Přepravujete-li zboží v kontejnerech nebo nákladní dopravou, je pravděpodobné, že se budete v rámci maximálního zefektivnění přepravy snažit výrobky naskládat do výšky přibližně 2,4 m. Jedná se o standardní výšku kontejnerů a nákladních vozidel po celém světě. Velcí koboti s dosahem 1,8 metru této výšky na europaletách nebo na větších paletách u mnoha velikostí krabic sami nedosáhnou. Budete muset prodloužit dosah kobota. Systém ELEVATE se zdvihem 1100 mm (pojezd do 900 mm) umožní snadné stohování do výšky až 2,4 metru na nejběžnějších rozměrech palet, přičemž tento model spolupracuje i s velkými koboty a udrží je stabilní za provozu. Pracujete-li s europaletami, můžete zvolit i kompaktního kobota s dosahem 1,3 metru V kombinaci s 1100mm zdvihem systému ELEVATE můžete paletovat až do výšky 2,4 metru.

 

Stohování nad 2,4 m: Plánování kompatibility automatizace

Zahrnuje-li váš provoz kromě vysokozdvižných vozíků také automatizované mobilní roboty (AMR) nebo automaticky vedené transportní systémy (AGV) se zatížením shora, musíte počítat s dodatečnou výškou stohování. U většiny systémů AMR/AGV musí být poloha palety 400 mm nad úrovní terénu a tento dodatečný prostor je třeba započítat do celkového řešení paletizace, aby byl s těmito systémy kompatibilní.

Zamýšlíte-li paletovat až do výšky 2,4 m, musí být stohovací výška 2,8 metru, čehož lze docílit pouze přidáním výškového nastavení k velkému kobotu. Přidáním zdvihu 1100 mm (až 900 mm) systémem ELEVATE lze této výšky na europaletě dosáhnout.

Paletovací kobot stohující krabice na paletu přesouvanou systémem AMR

 
 

Paletování zboží o hmotnosti 25 kg a více

Většinu velkých kobotů lze rozdělit do dvou skupin. První skupina zvládá manipulaci s břemeny do 20 kg a má dlouhý dosah. Druhá zvládá manipulaci s těžšími břemeny (až do 30 kg), avšak dosah má omezený. To znamená, že pokud chcete paletovat zboží o hmotnosti více než 25 kg a zároveň požadujete stohovací výšku nad 2 m, máte na výběr z menšího počtu kobotů, neboť jen málo z nich nabídne vysokou nosnost s velkým dosahem.

Jestliže dosah vašeho kobota s užitečným zatížením 25+ kg nesplňuje vaše požadavky, můžete jej zkombinovat se zvedacím sloupkem. S 1100mm zdvihem sloupku ELEVATE docílíte v závislosti na konkrétním modelu velkého kobota výšky stohování až 2,3 metru. V této konfiguraci můžete sloupek spustit až na 900 mm, což umožní rozšířený přesah profilu, jenž sloupek udržuje stabilní bez ohledu na vyšší síly vytvářené velkým kobotem za provozu.

Chcete-li se dozvědět více o zvedacím sloupku ELEVATE pro paletovací koboty, navštivte stránku s aplikacemi nebo kontaktujte místní zastoupení společnosti LINAK® a poraďte se o možnostech konfigurace vašeho paletizátoru.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás