Kontaktujte nás zde
Technika a trendy

Testování pohonů

Pohon je často jen jednou z mnoha součástí aplikace a jeho správná funkčnost je tedy nezbytná. Každou součást pohonu proto podrobujeme komplexním zkouškám v našem zkušebním centru, kde není nic ponecháno náhodě.

Testování – TECHLINE Technologie a trendy

Důkladné zkoušení všech našich výrobků až do extrému včetně kroucení, vibrací, nárazů, chemických lázní, solných výparů, stříkající vody a extrémních teplot trvající řadu dnů, týdnů, měsíců a let je velmi důležité.

Další informace o konkrétních testech najdete v následujících videích.

 

Zkoušky těsnosti elektrických pohonů pro průmyslové využití
Průmyslové pohony musí být odolném aby spolehlivě fungovaly v prostředí vystaveném působení vody, prachu a někdy i vysokotlakému čištění horkou vodou. Pohony testujeme proti průniku kapalin i prachu.

Rázové testování elektrických pohonů pro průmyslové využití
Pohony musí pracovat v dynamickém a náročném prostředí. V našem zkušebním centru vystavujeme pohony vibracím, nárazům a pádovým zkouškám.

 
 

Zkoušky odolnosti elektrických průmyslových pohonů vůči soli a chemikálií
Pohony vystavujeme nepříznivým účinkům solných výparů, chemických látek, nafty, hydraulické kapaliny atd. Všechny tyto látky ovlivňují plastové i kovové součásti a pohony proto podrobujeme velmi náročným testům odolnosti v různých prostředích.

Zkoušky mechanické odolnosti elektrických pohonů pro průmyslové využití
Je důležité, aby pohony po celou dobu své životnosti optimálně pracovaly. Zkouškami odolnosti procházejí všechny pohony bez ohledu na velikost a model.

 

Výkonnostní testy – vibrace a rázy
Tato důležitá zkouška zajišťuje schopnost efektivní funkčnosti pohonů vystavených neustálým vibracím v zařízeních a strojích pracujících v terénu.

Společnost LINAK vždy testuje nad rámec požadavků, aby zajistila vysokou kvalitu a spolehlivost výrobků.

Výkonnostní testy – mechanická odolnost
Testování mechanické odolnosti zajistí důvěryhodnou funkčnost pohonu po celou dobu jeho životnosti. Zkouškami odolnosti procházejí všechny pohony bez ohledu na velikost a model. Vždy se snažíme uskutečnit nejvyšší možný počet cyklů.

 
 

Klimatické zkoušky – krytí (IP)
Je velmi důležité, aby průmyslové pohony LINAK odolávaly a spolehlivě fungovaly v prostředí vystaveném působení vody, prachu a někdy i vysokotlakému čištění horkou vodou. Z tohoto důvodu testujeme stupeň krytí IP.

Klimatické zkoušky – sůl a chemikálie
V rámci zajištění dlouhé životnosti průmyslových pohonů ve vysoce korozivním prostředí vystavujeme pohony nepříznivým účinkům soli a chemikálií ve vlhkém prostředí, což je pro pohony skutečná výzva.

 
 

Pohon LINAK – zkoušky teplem a chladem

Klimatické zkoušky – teplota a vlhkost
Testování v prostředí s proměnlivou teplotou a vlhkostí zaručí spolehlivý výkon pohonů i v těch nejnáročnějších klimatických podmínkách. K pokrytí vysoce náročných aplikací se v plánu zkoušek využívají speciální testovací vzorce, jako je například dunk test.

Testování pohonu LINAK

Elektromagnetická kompatibilita – EMC
Průmyslové pohony LINAK procházejí testováním elektromagnetické kompatibility v souladu s celou řadou průmyslových norem. Cílem je zajištění odolnosti pohonu vůči elektromagnetickému rušení a ověření, zda nežádoucí vyzařovaní z pohonu neovlivňuje průmyslové stroje.

 
 

Testovací program

Chcete-li získat úplný přehled o konkrétním průmyslovém pohonu, nahlédněte do příslušného technického listu nebo si přečtěte informace v obecné složce testovacího programu TECHLINE.

Online magazín

 

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.