Kontaktujte nás zde
Technika a trendy

Co je hodnocení ochrany proti vniknutí a co znamená?

Seznamte se s mezinárodním značením ochrany používaným k označování schopnosti elektrického krytu zamezit pronikání pevných látek a kapalin v nepříznivém prostředí.

Stupeň ochrany krytem (nebo jen stupeň krytí IP) je mezinárodní norma (IEC 60529) používaná k hodnocení stupně ochrany neboli účinnosti utěsnění elektrických zařízení před vniknutím cizích pevných těles, vody, prachu či proti náhodnému kontaktu. Odpovídá evropské normě EN 60529.

IP kód se vždy skládá z písmen IP (Ingress Protection) následovaných dvěma číslicemi a volitelným písmenem. Dvě číslice a poslední písmeno označují níže uvedenou třídu ochrany.

Co stupeň krytí vyjadřuje a znamená

První číslice: Ochrana před vniknutím cizích pevných těles

První číslice za písmeny IP označuje úroveň ochrany uzavřeného zařízení proti vniknutí pevných cizích předmětů a ochrany osob před kontaktem s nebezpečnými částmi, jako jsou elektrické vodiče.

Úroveň

Velikost tělesa, před nímž kryt chrání

Účinnost krytí

 

X

X znamená, že není specifikována žádná úroveň ochrany

 

O

Nechráněno

Žádná ochrana proti kontaktu a průniku cizích pevných těles

 

1

> 50 mm v průměru

Jakékoli větší povrchy těles
Žádná ochrana proti úmyslnému kontaktu

 

2

> 12,5 mm v průměru

Prsty a podobné objekty

 

3

> 2,5 mm v průměru

Nástroje, tlusté dráty atp.

 

4

> 1 mm v průměru

Většina drátů, šroubů atp.

 

5

Chráněno proti prachu

Vniknutí prachu v míře poškozující vnitřní části zařízení
Úplná ochrana proti kontaktu

 

6

Prachotěsné

Žádné pronikání prachu
Úplná ochrana proti kontaktu

 

Druhá číslice: Ochrana proti průniku kapalin

Druhá číslice po IP v kódovém označení udává úroveň ochrany zařízení uvnitř krytu proti vniknutí vody.

Úroveň

Velikost tělesa, před nímž kryt chrání

Účinnost krytí

 

X

X znamená, že není určen stupeň ochrany

 

O

Nechráněno

Bez ochrany proti průniku vody

 

1

Kapající voda

Svisle kapající voda

 

2

Kapající voda (ve sklonu 15°)

Svisle dopadající kapky vody při náklonu krytu v úhlu < 15º

 

3

Kropení

Voda skrápějící kryt v úhlu < 60º od svislé polohy

 

4

Stříkající voda

Voda tryskající na kryt z libovolného směru

 

5

Tryskající voda

Voda stříkající na kryt tryskou (6,3 mm) z libovolného směru

 

6

Intenzivně tryskající voda

Voda stříkající na kryt intenzivně (12,5mm tryskou) z libovolného směru

 

7

Ponoření do hloubky až 1 m

Dočasné ponoření do vody (hloubka až 1 m)

 

8

Ponoření do hloubky přes 1 m

Ochrana proti proniknutí vody při trvalém ponoření do vody (za hloubku 1 m)

 

9K*

Výkonné vysokoteplotní vodní trysky

Stříkání zblízka s vysokým tlakem a vysokou teplotou
*Označení IPx9 v normě IEC 60529. Všechny testy s písmenem „K“ jsou definovány normou ISO 20653

 

Pohony LINAK® s krytím IP66 a IP69K

Průmyslové pohony se obvykle používají v prostředí vystaveném kapalinám i pevným tělesům. Všechny naše pohony s hliníkovým pouzdrem jsou proto testovány, aby splňovaly požadavky kryti IP66 a IP69K a mohly být univerzálně využívány v nejrůznějších aplikacích.

Pohony s krytím IP66 jsou zcela chráněny proti vniknutí prachu a intenzivnímu stříkání vody z jakéhokoli směru. Jsou proto vhodné pro venkovní použití v proměnlivých povětrnostních podmínkách.

Vyžaduje-li aplikace vysokotlaké vodní čištění za vysokých teplot, doporučuje se použít třídu ochrany IP69K. Jedná se o běžný požadavek například u zemědělských strojů, v nichž pohon nemusí být nutně chráněný nebo krytý. Pohony jsou zde vystaveny nečistotám, hnojivům a častému vysokotlakovému mytí, jimž pracovní den na poli obvykle končí.

IP66

  • Zcela chráněno před vniknutím prachu
  • Chráněno před stříkáním vysokotlakými vodními tryskami ze všech směrů

IP69K

  • Zcela chráněno před vniknutím prachu
  • Chráněno při čištění parními tryskami
 

Takto testujeme a stanovujeme stupeň ochrany ve společnosti LINAK


LINAK Actuator Academy – logo

Chcete se dozvědět více o technologii elektrických pohonů a jejich součástech?

Navštivte platformu Actuator Academy™ pro průmyslové pohony.

 

Soubory

Brožura o testování ve společnosti LINAK

Každá součást pohonu je podrobena komplexnímu souboru testů ve zkušebním centru LINAK. Více se dozvíte v této části.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás