Kontaktujte nás zde
Reference

Omezení energetické náročnosti provzdušňování

Město Esbjerg je domovem páté největší čistírny odpadních vod v Dánsku – Renseanlæg Vest. Vedení provozu zde rozhodlo o použití lineárních pohonů LINAK k zajištění stabilní a přesné regulace proudění vzduchu v provzdušňovacích nádržích. Volba padla na pohony LINAK, neboť v každodenním provozu přinášejí řadu výhod: například nižší spotřebu energie a snadnou montáž.

DIN Forsyning

Do čističky Renseanlæg Vest v dánském městě Esbjerg každodenně vstupuje 20 000 m 3  odpadních vod.  Čistička je součástí regionální společnosti DIN Forsyning poskytující veřejně prospěšné služby a voda zde musí před vypuštěním do Severního moře projít řadou čisticích procesů. Čištění v tomto zařízení je náročnější, neboť přibližně 60 % odpadních vod pochází z průmyslu.  Čistička je navržena na kapacitu 290 000 PE, což odpovídá množství odpadních vod vyprodukovaných 290 000 osobami.

Přesná regulace provzdušňovacího procesu
Důležitým a energeticky náročným procesem v oblasti čištění odpadních vod je provzdušňování, jehož úkolem je udržování hladiny čpavku na nízké úrovni. Hladina čpavku se řídí regulací přívodu vzduchu do provzdušňovacích nádrží. Regulaci přívodu kyslíku řídí dohledový systém, jenž vysílá impulsy pohonům k regulaci kónických nožových šoupátek podle toho, zda je ve vodě příliš mnoho nebo příliš málo čpavku. K řízení provozu je nezbytná schopnost velmi přesné regulace kyslíku:

Provzdušňování je nákladný proces. Zhruba třetina spotřeby energie čističky připadá jenom na napájení provzdušňovacího kompresoru. Proto je nezbytné, abychom mohli ventily přesně regulovat a zamezili plýtvání energií na provzdušňování. Využívání pohonů LINAK se zde ukázalo jako velmi přínosné, neboť dovedou zajistit potřebnou přesnost.

Pohon DIN Forsyning
 

Výhody používání elektrických pohonů
V Esbjergu  sehrála při volbě výrobků LINAK svou roli v očích provozního managementu nejenom přesnost a spotřeba energie:

Před několika lety jsme museli stávající řešení ventilů na provzdušňovacích nádržích nahradit a tak jsme se začali rozhlížet kolem. V Ribe (sousední město) měli pozitivní zkušenosti s nahrazením tradičního řešení pohonů elektrickými pohony LINAK. Rozhodli jsme se obdobně.“

Provozní management čističky Renseanlæg Vest nelitoval rozhodnutí vyzkoušet alternativní řešení namísto tradiční cesty: 

 „Systém LINAK byl při pořizování o něco levnější. Pohony navíc nevyžadují prakticky žádnou údržbu ani servis. Jsou natolik robustní, že bez problémů zvládnou veškeré namáhání, jemuž jsou vystaveny. A také se snadno montují. Naše ventily jsou umístěny na vcelku obtížně přístupných místech, což však nepředstavuje problém, neboť pohony jsou malé a lehké. Montáž zvládly dvě osoby i bez použití jeřábu.“

Budoucnost čističky Renseanlæg Vest
Management v Esbjergu neustále hledá oblasti optimalizace procesů a zvyšování efektivity. Aktuálně probíhá testování pohonů LINAK® v jiné městské čističce, Renseanlæg Øst, a několik dalších projektů je na programu jednání:

 „Instalace řešení LINAK otevírá další příležitosti v jiných oblastech. Pohony by mohly nalézt uplatnění v sedimentačních nádržích, vpustích provzdušňovacích nádrží či ve stavidlových uzávěrech nádrží na srážkovou vodu. Na takové využití se soustředíme ve chvíli, kdy bude třeba stávající řešení nahradit.“

Provozní management v současné době navrhuje plán další optimalizace čistírny Renseanlæg Vest. Plán pramení z přání městské správy Esbjergu omezit přetížení čisticí stanice a dosáhnout lepšího využití zdrojů.

 „Jakmile jsme se v záležitosti elektrických pohonů obrátili na společnost Ribe, byli jsme kontaktováni dalšími kolegy. Chtěli slyšet o našich zkušenostech – rádi se o ně podělíme s každým, kdo má zájem“, konstatuje provozní management společnosti DIN Forsyning.

Přečtěte si více o nožovém šoupátkovém ventilu pro přesné proudění vzduchu.

Soubory

Zaostřeno na čištění odpadních vod

V čistírnách odpadních vod jsou klíčovými prvky k zajištění optimálního každodenního provozu infrastruktury snadné ovládání a monitorování. Další informace o řešeních pohonů LINAK pro zpracování odpadních vod naleznete v této brožuře.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás