Kontaktujte nás zde
Reference

Řešení pro dva výrobní procesy

Poté, co se společnost Schneider Electric obrátila na nizozemskou firmu Krikke de Wit Technische Tiloplossingen bylo zadání zřejmé. Je třeba výrazně omezit fyzickou zátěž zaměstnanců výrobní linky serverových platforem a velkých počítačových rozvodných skříní. Nabídnuté řešení představovalo nastavitelný sklopný montážní stůl s názvem projekt N111. Stal se řešením samotného výrobního procesu a navíc umožnil zavedení aplikace k ochraně zaměstnanců před pracovním přetěžováním.

Tři pohony LA36 využité k nastavování a náklonu montážního stolu

„Společnost Schneider Electric má ve světě několik dceřiných společností, v nichž se tyto platformy montují. Každá pobočka problémy řeší v souladu s vlastní místní praxí. Nizozemská pobočka však podnikla nejodvážnější kroky“ , konstatuje Geert Krikke, ředitel společnosti Krikke De Wit Technische Tiloplossingen.

„Kromě odbourání fyzické zátěže zde byl také zabudován časovač. To znamená, že naklápění nelze v určitém časovém úseku provádět příliš často. Reguluje se tím tempo zaměstnanců a někdy se dokonce zpomaluje. Omezení pracovního tempa také snižuje fyzickou zátěž a pozitivně ovlivňuje kvalitu výrobku“, pokračuje Geert Krikke. Montážní stůl nastavují a naklápí pohony  LA36 od společnosti LINAK Actuator Systems. Řízení obstarává systém PLC. 

Serverová platforma přidržovaná ve vzpřímené polozeProvozní bezpečnost
Není žádným překvapením, že na zaměstnance společnosti Schneider Electric byl brán ohled i v jiných oblastech. Kromě samozřejmé certifikace CE, bylo zvažováno několik dalších bezpečnostních aspektů. Systém například zjistí, na jakém typu serverové platformy se pracuje. Systém pak funkci naklápění zastaví, není-li umístění upevňovacích svorek v souladu s rozměry platformy. Tato metoda zamezuje nehodám. 

Samozřejmě existují i další rizika. Pohony LINAK LA36 dokáží vyvinout značné síly, s nimiž je třeba zacházet velmi rozvážně. To je důvod, proč je ovládací prvek od montážního stolu vzdálen dále než na délku napřažené paže. Kromě toho musí být funkce naklápění aktivovány oběma rukama současně a spolu s příručkou nabízíme i důkladné proškolení. 

Praktické možnosti
Ovládání pomocí PLC propůjčuje kromě bezpečnostních charakteristik různé další možnosti. 

  • Nastavení pracovní výškyŘídicí systém PLC kompatibilní s pohony LINAK
  • Zjištění montovaného modelu
  • Odpočítávání dalšího naklonění a nulování počitadla
  • Uvedení výšky náklonu a „bezpečného stavu k náklonu“
  • Nouzové vypnutí 
  • Diagnostika chyb

Řízení a implementace
Jedním z důvodů pro výběr dodavatele systémů pohonů LINAK je kompatibilita pohonů  LA36 s řídicím systémem PLC. Kromě toho lze pohony řídit paralelně, aby poskytovaly požadovaný výkon. Platí to pro výškové nastavení i funkce náklonu. „Základem výběru jsou charakteristiky: kompaktní instalace, jednoduchost ovládání PLC, jednoduché nastavení synchronního provozu a cena v porovnání s jinými řešeními“ , vysvětluje Geert Krikke.

 Praktický montážní stůl se osvědčil a je skvělým řešením reagujícím na původní požadavky. Díky zavedení systému N111 mohou výrobní pracovníci společnosti Schneider Electric v Helmondu pracovat ve správné pracovní výšce a správným tempem v automatizovaném, maximálně bezpečném prostředí. 

Přečtěte si více o názorech společnosti LINAK na ergonomii výroby.

 


Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás