Technika a trendy

Vedení kabelů – vylepšení designu a usnadnění instalace i čištění

Ať už zajišťujete pohyb chirurgických křesel, rentgenového zařízení či jiného pokročilého zdravotnického vybavení, předpokladem řešení s řadou výhod bude dobře navržené vedení kabelů.

Vedení kabelů ve zvedacích sloupcích LINAK® LC bylo pečlivě promyšleno. Kvalitní vedení kabelů usnadňuje především montáž a instalaci. Díky vedení kabelů ve sloupku je čištění mnohem rychlejší. Skryté kabely totiž pomáhají omezovat výskyt bakterií, což bývá často důležité v nemocnicích a dalších léčebnách. Neopomenutelné je rovněž ohromné vylepšení elegance designu.

Kabely použité ve dvoustupňových či trojstupňových verzích sloupků LC3  jsou viditelné pouze tam, kde je vyžadováno připojení k jiným výrobkům nebo k síti. Vedení nijak nenarušuje flexibilitu systému a neomezuje počet dostupných možností designu – spíše naopak.

Až dva vnitřkem vedené kabely a několik různých typů horní a spodní plotny pomáhají sloupky začlenit do mnoha různých návrhů aplikací. Možnosti vedení kabelů ve sloupcích LC3 zahrnují v podstatě více než 30 kombinací včetně síťového kabelu, kabelu ručního ovládání, kabelu motoru a uzemněného profilu.

Jednoduché, rychlé, elegantní a snadno čistitelné řešení!

Máte dotaz k technologii elektrických pohonů?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.