Kontaktujte nás zde

LINAK® Protect™

Hygienická ochrana

Potřeba čistoty ve zdravotnictví nikdy nebyla tak zásadní. Podstatnou úlohu v zastavení šíření infekcí sehrává čištění ploch od bakterií a mikrobů. Nárůst onemocnění COVID 19 opět zdůraznil nechvalnou důležitost role, jakou mají kontaminované povrchy v šíření nemocí a infekcí odolných vůči antibiotikům – zejména v nemocnicích a domovech pečovatelských služeb.

 
 
 
 

Bitva pokračuje

Infekce rezistentní na antibiotika zůstávají jedním z největších zdravotních rizik naší doby. Řešení této hrozby zůstává v oblasti veřejného zdraví prioritou.

COVID 19 není první a nebude ani poslední výzvou, jaké náš systém zdravotní péče bude čelit. Je načase udělat pořádek.

 
Do roku 2050 zemře na nemocniční infekce více lidí než na rakovinu.
Statens Serum Institute
 

Čistěte s důvěrou

Společnost LINAK nabízí řadu omyvatelných zdravotnických prostředků a rozhraní, jež umožňují opakované důkladné čištění bez negativního vlivu na výkonnost výrobků: Tato iniciativa rozhodně přispěje k budoucnosti bez infekce.

Kontaminaci i ze sebečistších rukou je obtížné zabránit a přijaté čisticí postupy k zamezení šíření infekcí z povrchů, jako jsou rámy lůžek a ovládací rozhraní, již nejsou dostačující. S moderními automatizovanými procesy čištění však lze nemocniční zařízení důkladně čistit a dezinfikovat. Zařízení však musí být vybavena robustními omyvatelnými prvky odolávajícími náročným podmínkám neustálého čištění a mytí.

 
 

Víte, že...

V rámci boje proti šíření nemocničních infekcí stanovuje Světová zdravotnická organizace 5 klíčových okamžiků, kdy by měli zdravotníci provést hygienu rukou:

  1. Před kontaktem s pacientem
  2. LINAK Protect – ikona
  3. Před čistou/aseptickou procedurou
  4. Po riziku expozice tělesným tekutinám
  5. Po kontaktu s pacientem
  6. Po kontaktu s okolím pacienta

Více informací o směrnicích WHO k hygieně rukou si můžete přečíst zde

 
 

Nová vrstva ochrany

Vylepšete svá hygienická řešení antimikrobiální ochranou LINAK.

Dodržování hygieny ve zdravotnictví je dnes z pochopitelných důvodů důležitější než dříve a boj proti infekcím nikdy neustává. Déle než 25 let umožňujeme hygieničtější přístup k omezování šíření infekcí – vývojem výrobků odolávajících opakovanému mytí a dezinfekci. Od omyvatelných produktů až po výrobky určené k čištění v mycích tunelech hodláme pokračovat ve vývoji řešení minimalizujících riziko mikrobiálních infekcí kontaktem s kontaminovanými povrchy. Hygienická ochrana je pro nás trvalým závazkem a vyjádřením úsilí čelit zdravotnickým výzvám budoucnosti.

Ruční ovládání HB80
 

Objeví-li se nové a osvědčené antimikrobiální technologie, zahájíme jejich vyhodnocování a začleňování do vhodně vybraných výrobků. Nejnovějším přírůstkem je antimikrobiální aditivum, jež v kombinaci se stávajícími čisticími postupy ničí bakterie kontaminující povrchy. Představením ručního ovladače HB80 a ošetřovatelského ovladače ACO s antimikrobiálním aditivem soustředíme úsilí na přidání další ochranné bariéry výrobkům, s nimiž koncoví uživatelé nejčastěji manipulují a které s sebou nesou největší riziko

Ošetřovatelský ovladač OpenBus (ACO)
 
 

Boj s infekcí od roku 1990

Hygienické požadavky pojímáme velmi vážně a chceme, aby naše výrobky fungovaly bezvadně. Neustále usilujeme o vylepšování omyvatelnosti a víme, jak důležité je chránit vaše zařízení proti prachu a poškození vodou. Před více než 30 lety představila společnost LINAK koncept „omyvatelných“ komponent, jenž svými parametry přesahoval tehdy nedostatečné stupně krytí IP. Jsme přesvědčeni, že omyvatelné zdravotnické aplikace pomohou minimalizovat počet infekcí pacientů a chceme zajistit, aby naše výrobky odolávaly opakovanému čištění agresivními mycími prostředky.

 

Ikona IPX4

Omyvatelné

Krytí IPX4 umožňuje ruční mytí. Ochrana před vodou stříkající z jakéhokoli směru. Takto označená zařízení lze čistit ručními mycími prostředky. Výhodou krytí IPX4 je zvýšená odolnost, ochrana proti poškození vodou a možnost používat aplikace v různých zdravotnických zařízeních.

 

Ikona IPX6

Voděodolné

Krytí IPX6 chrání před vysokotlakým proudem vody tryskajícím z libovolného úhlu. Nalezne uplatnění v prostředí, kde se používá k čištění voda, například v nemocnicích. Výrobky s krytím IPX6 zajišťují vysokou úroveň voděodolnosti. Aplikace tak zůstanou chráněny a funkční i v náročných prostředích.

 

Ikona IPX6 Washable

Strojově omyvatelné

Krytí IPX6 Washable využijete všude, kde je důležitá hygiena, například v nemocnicích či laboratořích. Krytí IPX6 Washable umožňuje časté a důkladné čištění bez poškození aplikace – snadno a pohodlně. Krytí IPX6 Washable bylo testováno podle běžných průmyslových standardů.

 

Ikona IPX6 Washable DURA™

Rozšířená strojová omyvatelnost

Rozšířená strojová omyvatelnost IPX6 Washable DURA™ od společnosti LINAK nabízí odolnost 5× přesahující požadavky stávajících norem. Výrobky DURA™ jsou dokonalým řešením všude, kde je vyžadována základní hygiena a čistota, neboť jsou testovány k zajištění dlouhodobé životnosti při opakovaném strojovém mytí.

 
 
 

Hygiena je nakažlivá

Udržování čistoty povrchů není jednoduché. Každý dotyk a každá dlaň představují riziko. Díky antimikrobiálnímu aditivu v těchto produktech nedokážeme zastavit křížovou kontaminaci, avšak přidáme další vrstvu ochrany, jež může v kombinaci se standardními postupy (časté mytí rukou, čištění, otírání a dezinfekce) přispět ke snížení incidence infekcí: Lze ji tak pokládat za součást kumulativního procesu zvyšování ochrany s minimalizací rizik v každém kontaktním bodě.

Začleněním osvědčeného a spolehlivého antimikrobiálního aditiva do výroby našich ovladačů společnost LINAK výrazně snižuje riziko křížové kontaminace z ploch, s nimiž přicházíme do styku. Antimikrobiální aditiva přidávaná během výrobního procesu různými způsoby likvidují veškeré kontaminující mikroby a redukují jejich kolonie.

V severských nemocnicích roste využívání automatických mycích tunelů k dezinfekci lůžek a zvedáků. Je jen otázkou času, kdy se výhody tohoto řešení snižujícího náklady a zlepšujícího hygienu stanou samozřejmostí. Zmíněný trend klade vyšší nároky na komponenty, které výrobci OEM do konstrukcí lůžek a zvedáků montují: Musí odolat opakovanému mytí v nepříznivých a extrémních podmínkách mycích tunelů.

Tlačítko Více informací

 

Řešení s výhledem do budoucnosti

Nejlepší strategií je připravenost – omyvatelná řešení LINAK mohou zamezit mikrobiální a bakteriální infekci, aniž by došlo k ovlivnění výkonu výrobků.

Díky možnosti osazování výrobků komponentami standardu LINAK Washable či DURA™ mohou nyní výrobci nabízet řešení lůžek a zvedáků připravených k čištění v mycích tunelech (pokud se jejich zákazníci rozhodnou svůj čisticí program modernizovat) a ušetří tak náklady na výměnu neomyvatelných jednotek.

 

 

 

 

Soubory

MEDLINE & CARELINE – přehled výrobků

Prozkoumejte širokou škálu inovativních výrobků MEDLINE & CARELINE, jež vám pomohou vylepšit vaše nemocniční a zdravotnické vybavení.

Zaostřeno na lůžka ve zdravotnictví

Při hledání cest pro zajištění vyššího stupně nezávislosti osob potřebujících péči jsou pomyslnou startovní čarou lůžka. Společnost LINAK nabízí dokonale padnoucí řešení pro nejrůznější konstrukce lůžek ve zdravotnictví.

Leták LINAK IPX6 Washable DURA™

Omyvatelnost je součástí moderního zdravotnictví. LINAK IPX6 Washable DURA™ pro polohovatelné nemocniční a pečovatelské nemocniční vybavení – vyšší úroveň čistoty.

Bezpečnost

Různé aplikace vyžadují odlišné bezpečnostní funkce. Společnost LINAK nabízí celou řadu standardních a volitelných bezpečnostních prvků pro veškeré navrhované aplikace pro zdravotnictví.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás