Kontaktujte nás zde
Technika a trendy

LINAK Protect™ – hygienická ochrana

Potřeba čistoty ve zdravotnictví nikdy nebyla tak zásadní. A podstatnou úlohu v zastavení šíření infekcí má také čištění ploch od bakterií a mikrobů. Nárůst onemocnění COVID 19 opět zdůraznil nechvalnou důležitost role, jakou mají kontaminované povrchy v šíření nemocí a infekcí odolných vůči antibiotikům – zejména v nemocnicích a domovech pečovatelských služeb.

Omyvatelnost pomáhá bojovat proti infekcím v nemocnicích
 

Bitva pokračuje

Infekce rezistentní na antibiotika zůstávají jedním z největších zdravotních rizik naší doby. Řešení této hrozby zůstává v oblasti veřejného zdraví prioritou. COVID 19 není první a nebude ani poslední výzvou, jaké náš systém zdravotní péče bude čelit. Je načase udělat pořádek

 
Do roku 2050 zemře na nemocniční infekce více lidí než na rakovinu.
Statens Serum Institute
 

Jste připraveni?

Společnost LINAK nabízí řadu omyvatelných zdravotnických prostředků a rozhraní, jež umožňují opakované důkladné čištění bez negativního vlivu na výkonnost výrobků: Tato iniciativa rozhodně přispěje k budoucnosti bez infekce.

 

Čistěte s důvěrou

Kontaminaci i ze sebečistších rukou je obtížné zabránit a přijaté čisticí postupy k zamezení šíření infekcí z povrchů, jako jsou rámy lůžek a ovládací rozhraní, již nejsou dostačující. S moderními automatizovanými procesy čištění však lze nemocniční zařízení důkladně čistit a dezinfikovat. Zařízení však musí být vybavena robustními omyvatelnými prvky odolávajícími náročným podmínkám neustálého čištění a mytí.

 

Víte, že...
Pět situací vyžadujících hygienu rukou

V rámci boje proti šíření nemocničních infekcí stanovuje Světová zdravotnická organizace 5 klíčových okamžiků, kdy by měli zdravotníci provést hygienu rukou:

  1. Před kontaktem s pacientem
  2. Před čistou/aseptickou procedurou
  3. Po riziku expozice tělesným tekutinám
  4. Po kontaktu s pacientem
  5. Po kontaktu s okolím pacienta

Více informací o směrnicích WHO a RoHS k hygieně rukou si můžete přečíst zde.

WHO definuje 5 klíčových okamžiků vyžadujících hygienu rukou zdravotníků
 
 

Boj proti infekci od roku 1990

Před více než 30 lety představila společnost LINAK koncept „omyvatelných“ komponent, jenž svými parametry přesahoval tehdy nedostatečné stupně krytí IP. V průběhu let se tento koncept stal průmyslovým standardem. Před dvěma lety jsme s naší řadou komponent DURA™ laťku trvalé hygieny opět zvýšili: 5× vyšší odolnost nad rámec požadavků stávajících norem.

IP kód je mezinárodní standard známý také jako stupeň krytí IP (Ingress Protection Rating): Jedná se o odolnost výrobku proti vniknutí kapalin a prachu. Tento standard, definovaný normou IEC/EN 60529 a vyvinutý Mezinárodní elektrotechnickou komisí, je celosvětově uznáván. Stupeň krytí IP vyjadřuje kód specifikovaný výrobcem, jenž zákazníka informuje, jak je produkt chráněn proti vniknutí pevných či kapalných částic.

 
Ikona IPX4
Otíratelné
Chráněno proti vodě stříkající ve všech úhlech.
Ikona IPX6
Voděodolné
Chráněno proti vodě intenzivně tryskající ze všech úhlů.
Ikona IPX6 Washable
Strojově omyvatelné
Testováno podle běžných průmyslových standardů.
Ikona IPX6 Washable DURA™
Rozšířená strojová omyvatelnost
Testováno s překročením běžných průmyslových standardů k zajištění dlouhodobé životnosti při opakovaném strojovém mytí.
 

 
 

Nová vrstva ochrany ovladačů HB80 a ACO

Rozšiřte svá hygienická řešení technologií antimicrobial protection.

Dodržování hygieny ve zdravotnictví je dnes z pochopitelných důvodů důležitější než dříve a boj proti infekcím nikdy neustává. Déle než 25 let umožňujeme hygieničtější přístup k omezování šíření infekcí – vývojem výrobků odolávajících opakovanému mytí a dezinfekci. Od omyvatelných produktů až po výrobky určené k čištění v mycích tunelech hodláme pokračovat ve vývoji řešení minimalizujících riziko mikrobiálních infekcí kontaktem s kontaminovanými povrchy. Hygienická ochrana je pro nás trvalým závazkem a vyjádřením úsilí čelit zdravotnickým výzvám budoucnosti.

 

Vrstva ochrany navíc

Objeví-li se nové a osvědčené antimikrobiální technologie, zahájíme jejich vyhodnocování a začleňování do vhodně vybraných výrobků. Nejnovějším přírůstkem je antimikrobiální aditivum, které v kombinaci se stávajícími čisticími postupy ničí bakterie kontaminující povrchy. Představením ručního ovladače HB80 a ošetřovatelského ovladače ACO s antimikrobiálním aditivem soustředíme úsilí na přidání další ochranné bariéry výrobkům, s nimiž koncoví uživatelé nejčastěji manipulují a které s sebou nesou největší riziko

Ruční ovládání HB80Ruční ovládání HB80
Ošetřovatelský ovladač OpenBus (ACO)Ošetřovatelský ovladač ACO
 
 

Kumulativní účinek

Udržování čistoty povrchů není jednoduché. Každý dotyk a každá dlaň představují riziko. Díky antimikrobiálnímu aditivu v těchto produktech nedokážeme zastavit křížovou kontaminaci, avšak přidáme další vrstvu ochrany, jež může v kombinaci se standardními postupy (časté mytí rukou, čištění, otírání a dezinfekce) přispět ke snížení incidence infekcí: Lze ji pokládat za součást kumulativního procesu zvyšování ochrany s minimalizací rizik v každém kontaktním bodě.

 

Funkce

Začleněním osvědčeného a spolehlivého antimikrobiálního aditiva do výroby našich svítidel společnost LINAK výrazně snižuje riziko křížové kontaminace z ploch, s nimiž přicházíme do styku. Antimikrobiální aditiva přidávaná během výrobního procesu různými způsoby likvidují veškeré kontaminující mikroby a redukují jejich kolonie.

 

Hygiena je nakažlivá

V severských nemocnicích roste využívání automatických mycích tunelů k dezinfekci lůžek a zvedáků. Je jen otázkou času, kdy se výhody tohoto řešení snižujícího náklady a zlepšujícího hygienu stanou samozřejmostí. Zmíněný trend klade vyšší nároky na komponenty, které výrobci OEM do konstrukcí lůžek a zvedáků montují: Musí odolat opakovanému mytí v nepříznivých a extrémních podmínkách mycích tunelů.

 

Řešení s výhledem do budoucnosti

Díky možnosti osazování výrobků komponentami standardu LINAK Washable či DURA™ mohou nyní výrobci nabízet řešení lůžek a zvedáků připravených k čištění v mycích tunelech (pokud se jejich zákazníci rozhodnou svůj čisticí program modernizovat) a ušetří tak náklady na výměnu neomyvatelných jednotek.

 

Soubory

MEDLINE & CARELINE – přehled výrobků

Prozkoumejte širokou škálu inovativních výrobků MEDLINE & CARELINE, jež vám pomohou vylepšit vaše nemocniční a zdravotnické vybavení.

Zobrazit

Zaostřeno na lůžka ve zdravotnictví

Při hledání cest pro zajištění vyššího stupně nezávislosti osob potřebujících péči jsou pomyslnou startovní čarou lůžka. Společnost LINAK nabízí dokonale padnoucí řešení pro nejrůznější konstrukce lůžek ve zdravotnictví.

Zobrazit

Leták LINAK IPX6 Washable DURA™

Omyvatelnost je součástí moderního zdravotnictví. LINAK IPX6 Washable DURA™ pro polohovatelné nemocniční a pečovatelské nemocniční vybavení – vyšší úroveň čistoty.

Zobrazit

Bezpečnost

Různé aplikace vyžadují odlišné bezpečnostní funkce. Společnost LINAK nabízí celou řadu standardních a volitelných bezpečnostních prvků pro veškeré navrhované aplikace pro zdravotnictví.

Zobrazit

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.