Kontaktujte nás zde
Technika a trendy

Koncentrace na design a použitelnost v moderních systémech zvedáků pacientů

Při vývoji moderního zdravotnického vybavení hraje klíčovou roli ošetřující personál a kvalifikovaní návrháři. Nová generace elektrických polohovacích systémů pro zvedání pacientů se ve společnosti LINAK vyrábí na základě zpětné vazby uživatelů z praxe, ruku v ruce s pečlivou prací designerů a solidními 25letými zkušenostmi v oboru.

V roce 1995 bylo představeno první řešení systému zvedacího zařízení pro pacienty vybavené čistě pohony – LINAK® JUMBO™. Systém výrobcům umožnil nakoupit všechny součásti polohovacího řešení na jednom místě. Navíc vytvořil i zcela nový tržní standard kvality, kontroly a testování výrobků.

Nová generace zvedacích systémů nesoucí název LINAK® LIFT™ stanovuje nové a komplexnější tržní standardy se zahrnutím rozsáhlé zpětné vazby od uživatelů, jež návrhářům umožní transformovat získané poznatky do optimální ergonomie a estetické elegance.

Vstupujeme do nové éry zvedacích zařízení pro pacienty
Manažer rozvoje obchodu Claus Rode pracuje ve společnosti LINAK již řadu let a úspěch produktu JUMBO™ pečlivě sledoval. Byl součástí multidisciplinárního týmu LINAK vyvíjejícího systém LINAK LIFT™.

„Ve vší skromnosti se domnívám, že jsme vždy byli mistry strojírenského oboru“, říká pan Rode.

„Při vývoji řešení LIFT™ jsme však chtěli klást větší důraz na vizuální vzhled a pohodlí uživatelů. Aniž bychom samozřejmě ohrozili kvalitu a funkce. Chtěli jsme, aby naše technické řešení charakterizoval nádherný design a optimální použitelnost.“

Kolega a senior manažer Erik Hansen zodpovídal za vývoj řešení JUMBO™ v roce 1995. Navzdory impozantnímu úspěchu, jenž tento systém zaznamenal v posledních desetiletích, velmi oceňuje implementaci obsáhlejší zpětné vazby od uživatelů a koncentraci na vizuální vzhled. Tento přístup nazývá „vykročením do budoucnosti“.

„Existuje tolik nových věcí, které jsme do nového systému chtěli zahrnout.“ Nyní máme k dispozici nové a lepší pohony, technologii Bluetooth®, novou technologii baterií – a mohl bych pokračovat dále. Chtěli jsme také vytvořit nový a modernější design se zlepšenou použitelností. Systém LIFT všechny tyto představy naplnil.“

Digitalizace a moderní design
K úspěšnému začlenění získané zpětné vazby od uživatelů do designové a technické stránky konceptu přizval Claus Rode do týmu externího průmyslového designéra, čímž výrazně zvýšil ambice projektu.

„Úkol byl zřejmý – vytvořte moderní, avšak „neviditelný“ design splývající s konstrukcí zvedacího zařízení pro pacienty a vylepšete pokud možno jeho design“, vzpomíná Claus Rode.

Oddělení výzkumu a vývoje společnosti LINAK souběžně intenzivně pracovalo na mnoha funkcích a vlastnostech. Technologie Bluetooth® otevírá brány do bezdrátového světa, kde lze systémová data převádět do různých funkcí, například v nemocnicích nebo v pečovatelských domech.

Koncentrace na design a použitelnost v moderních systémech zvedáků pacientů
 

Připraveni na budoucnost Li-Ion
Pan Rode se svým týmem tým navrhli řešení LIFT™ se zohledněním technologie baterií Li-Ion. Baterie Li-Ion fungují lépe a v dlouhodobém horizontu jsou levnější.

„Výkonová křivka je u Li-Ion baterií mnohem lepší“, konstatuje Claus Rode. „Umožňuje využít funkci turbo-boost, díky níž se zvedák bez zatížení pohybuje zhruba o 25 % rychleji. Zkrátka a dobře, technologie Li-Ion pomáhá zvyšovat efektivitu personálu v nemocnicích i v pečovatelských domech“.

Testováno profesionálními ošetřovateli z praxe
Aby se shromážděné poznatky získané od uživatelů skutečně promítly ve zlepšené použitelnosti, koncepce projektu byly testovány ošetřovatelským personálem v domovech s pečovatelskou službou.

„Požádali jsme zaměstnance, aby nový systém otestovali.“ Následně jsme každý postřeh zdokumentovali a zpětnou vazbu odeslali do laboratoře. Zde jsme provedli několik úprav a požádali o opětovné vyzkoušení.“

Koncentrace na design a použitelnost v moderních systémech zvedáků pacientů
 

Konečným výsledkem je pravděpodobně nejlépe navržený, nejdůkladněji zkonstruovaný a nejobsáhleji testovaný systém pohonů v historii společnosti LINAK.

„Nepochybně jsme vytvořili nový standard vývoje systému. Použitelnost a design pro nás budou od nynějška hrát ještě důležitější roli“, říká Claus Rode.

Společnost LINAK udržuje kulturu testování
LINAK své výrobky testuje od samého počátku. Před 25 lety, kdy se projekt zvedacího zařízení JUMBO™ pro pacienty začal rozvíjet, však bylo jasné, že k testování je zapotřebí zaujmout systematičtější přístup.

„Kvalita byla pro společnost LINAK vždy klíčovou oblastí zájmu. Všechny součásti, které prodáváme, jsou před opuštěním továrny důkladně testovány. Během projektu JUMBO jsme vlastně začali testovat produkty jako systém – nejenom každou součást zvlášť“, vysvětluje Erik Hansen. „A v tomto trendu pokračujeme i u nových projektů. Jedná se o standardní postup společnosti LINAK!“

Testovací centrum společnosti LINAK® se během let rozšiřovalo a vyvíjelo nové způsoby testování v každém směru: týkaly se materiálů, jednotlivých komponent, produktů i kompletních systémů pohonů s komunikačním sběrnicovým softwarem.

Chytrý nápad se stává tržním standardem
Společnost LINAK se výrobou pohonů pro zvedáky pacientů zabývá již od raných 90. let. Časté konzultace se zákazníky však dánského výrobce přivedly na cestu k vytvoření systému pohonů se zaměřením na modularitu. Ke splnění požadavků zákazníků musel být systém včetně kontrolboxů, baterií, nabíječek a ručních ovladačů využitelný i ve vzdálenější budoucnosti s prostorem pro plnou svobodu designu.

„V té době museli výrobci různé součásti pro řešení pohybu nakupovat u nejrůznějších dodavatelů“, konstatuje Erik Hansen, senior manažer společnosti LINAK a jeden z tvůrců řešení JUMBO. „To jim samozřejmě znemožňovalo pracovat s konzistentní kvalitou dodavatelů a testování všech součástí v celistvém systému pro ně bylo velmi zdlouhavým a občas i nákladným procesem.“

Tato skutečnost podnítila základní myšlenku konceptu LINAK® JUMBO™ – vše potřebné v jednom řešení a vše důkladně otestováno v uceleném systému ještě před dodáním zákazníkovi.

JUMBO™ – vývoj od nuly
Týmu LINAK bylo díky stávajícím rozsáhlým zkušenostem v oblasti systémů pro nemocniční lůžka zřejmé, že nejlepším přístupem bude začít od nuly.

„Samozřejmě jsme využili vlastní schopnosti a zkušenosti.“ Nedošlo však k žádnému recyklování konceptů z produktů jiných aplikací“, vysvětluje pan Hansen. „Vyrazili jsme se zeptat přímo zákazníků, abychom si byli stoprocentně jisti, že nic nevynecháme a nakonec vytvoříme snadno použitelný produkt.“

Erik Hansen se s týmem shromážděným kolem projektu JUMBO™ v podstatě neustále pohyboval sem a tam, dotazoval se zákazníků i koncových uživatelů, a poznatky přinášel do testovací laboratoře.

„Prošli jsme všechny myslitelné uživatelské scénáře“, konstatuje Pan Hansen. „Co se stane, jestliže se baterie vybije? Jak si potom kdo poradí? Jak baterii lidé vyměňují? Zajistí její nabití okamžitě? Kladli jsme si takové a řadu jiných otázek. Potom jsme se vrátili zpět a testovali nové nápady“.

Vstupujeme do nové éry zvedacích zařízení pro pacienty
Hansenův kolega a manažer rozvoje obchodu Claus Rode pracuje ve společnosti LINAK již řadu let a úspěch produktu JUMBO dobře sledoval. Byl klíčovou součástí multifunkčního týmu LINAK, jenž vyvinul systém pohonů nové generace pro moderní zvedáky pacientů – LINAK LIFT™.

Na stůl nového projektu přinesl tým veškeré znalosti a osvědčené postupy z konceptu JUMBO. Přesto měl systém LIFT™ od samého začátku poněkud odlišnou povahu.

„Ve vší skromnosti se domnívám, že jsme vždy byli mistry svého oboru“, říká pan Rode a pokračuje: „V tomto projektu jsme však chtěli klást větší důraz na vizuální vzhled a pohodlí uživatelů. Aniž bychom samozřejmě ohrozili kvalitu a funkce. Chtěli jsme, aby naše technické řešení charakterizoval nádherný design a optimální použitelnost.“

Koncentrace na design a použitelnost v moderních systémech zvedáků pacientů
 

Pro Erika Hansena byl přechod na koncept LIFT rázným krokem do budoucnosti:

„Existuje tolik nových věcí, které jsme do nového systému chtěli zahrnout.“ Nyní máme k dispozici nové a lepší pohony, technologii Bluetooth®, novou technologii baterií – a mohl bych pokračovat dále. Chtěli jsme také vytvořit nový a modernější design se zlepšenou použitelností. Systém LIFT všechny tyto představy naplnil.“

 

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.