Kontaktujte nás zde
Reference

Intenzivní spolupráce přináší plody v lepších nemocničních lůžkách

Able nordic spolupracuje pod značkou KR se společností LINAK na vývoji nejlepších nemocničních lůžek na trhu již 30 let. Firma Able nordic tak nyní pokládá společnost LINAK za silného a integrovaného partnera vývoje – zejména pokud jde o řešení na míru a plnění náročných dánských norem omyvatelnosti nemocničního vybavení.

Detailní snímek nemocničního lůžka OPUS 7 s ruční ovladačem – symbol 30leté spolupráce společností able nordic a LINAK. Klíčová je omyvatelnost.

Hadsten, Dánsko, 2023

Společnost able nordic má ve svém sortimentu řadu nemocničních a pečovatelských lůžek. Když se firma v roce 2018 rozhodla vyvinout nové nemocniční lůžko OPUS 7, obrátila se na společnost LINAK® – stejně jako u všech ostatních vývojových projektů v posledních třech desetiletích. Nové lůžko muselo být vzhledem ke zvýšené frekvenci mytí nemocničních lůžek v dánských nemocnicích náležitě optimalizováno.

 

Lůžko Opus 7

Plnění požadavků výběrových řízení je pro společnost able nordic, která se zabývá především veřejnými zakázkami v Dánsku i v celém severském regionu, zcela zásadní. Lars Philip Knudsen, výkonný ředitel firmy KR, která je součástí společnosti able nordic, vysvětluje:

„V Dánsku máme jedny z nejpřísnějších norem omyvatelnosti na světě a tato vlastnost se tak stává důležitým prvkem v místní zadávací dokumentaci. Při vývoji lůžka OPUS 7 ve společnosti able nordic jsme za klíčový aspekt projektu pokládali splnění těchto norem spolu s požadavkem optimalizace lůžka pro časté čištění v mycím tunelu. Tento požadavek kladl značné nároky na komponenty lůžka – zejména na elektrické součásti od společnosti LINAK.“

OPUS 7 je nemocniční lůžko, které lze použít ve všech odděleních, kde splňuje nejběžnější potřeby pacienta. Během dne jej tak mohou využívat různí pacienti. Proto je důležité časté čištění.

Detailní snímek polohy pohonu LINAK LA40 pod nemocničním lůžkem, čelní a boční pohled. Detail ručního ovladače HB80. 

Standardy omyvatelnosti

V Dánsku jsou nároky na omyvatelnost vysoké ze dvou stěžejních důvodů – hygiena a pracovního prostředí. K omezení rizika nemocničních infekcí musí být hygiena na nejvyšší úrovni. Lůžko má mnoho povrchů přicházejících do styku s mnoha různými lidmi. Takové plochy je nutné čistit. Správné ruční čištění nemocničního lůžka je však časově náročné a neergonomické. V dánských nemocnicích se tak stalo zcela běžným čištění použitých nemocničních lůžek v mycích tunelech.

„Mycí tunely kladou vysoké nároky na komponenty a výrobky LINAK si zde vedou mimořádně spolehlivě. Nezaznamenali jsme žádný případ poškození komponent LINAK v důsledku častého mytí“, konstatuje Line D. Johansenová, manažerka pro kvalitu a dodržování předpisů v KR, součásti společnosti able nordic Podle paní Johansenové se však na omyvatelnost v zahraničí neklade takový důraz jako v Dánsku:

„V mnoha zemích stačí, aby měly komponenty krytí IPX4, kde je jediným požadavkem možnost otírání. Jedním z důvodů je nákladnost automatického mytí v nemocnicích. Domníváme se, že problematice omyvatelnosti se celosvětově věnuje stále větší pozornost, avšak pokrok je pomalý“ vysvětluje paní Johansenová.

Detailní snímky nemocničního lůžka OPUS 7 vybaveného pohony LINAK v polohách pro mytí a sušení.Lůžko OPUS 7 lze snadno nastavit do mycí i sušící polohy.
 
 

Spolupráce se společností LINAK

Spolupráce společností able nordic a LINAK má již dlouhé trvání, neboť mezi nimi panuje vysoká míra vzájemného respektu:

Detailní snímek polohy pohonu LINAK LA40 pod nemocničním lůžkem.

„Skutečnost, že se společností LINAK spolupracujeme již téměř 30 let, hovoří za vše – se spoluprací jsme nadmíru spokojeni“, shrnuje vedoucí výroby pan Henning a generální ředitel Lars Philip dodává: „Tým LINAK vnímám jako integrální součást naší společnosti – spolupracujeme velmi úzce a s vysokou mírou důvěry.“

Silné partnerství je výsledkem mnoha společných vývojových projektů. Pan Henning pokračuje:

„V naší spolupráci existuje několik různých přístupů. Občas se na společnost LINAK obracíme se specifikací požadavků na nový produkt nebo projekt. Při jiných příležitostech nám LINAK představuje nové produkty. Někdy jsme rovněž zapojeni do vývojových prací ve společnosti LINAK a jsme žádáni, abychom svými znalostmi a nápady přispěli při vzniku nových řešení. I to vypovídá o tom, jak dobře a úzce kooperujeme.“

 
 

Přizpůsobitelnost

Společnost KR se snaží přizpůsobovat svá řešení na míru Mají-li různé regionální samosprávy nebo nemocnice specifické požadavky, společnost able nordic navrhne v rámci možností odpovídající lůžka. Tak tomu bylo i při dalším vývoji systému OPUS 7, říká Lene Dalsgaardová, manažerka prodeje společnosti KR v západním Dánsku, jejíž součástí je firma able nordic:

„Když po uvedení systému OPUS 7 na trh vyvstala potřeba přizpůsobit jej potřebám zákazníků, někteří uživatelé přišli s nápady a požadavky na konkrétní funkce a společnost LINAK jejich myšlenky rychle realizovala. Funkce lůžka jsme prověřili s řadou odborníků a odborníci ze společnosti LINAK záhy navrhli softwarové řešení, jež přesně odpovídalo požadavkům. Pevně věřím, že poptávka po zakázkových softwarových řešeních v budoucnu poroste. Těsná spolupráce se společností LINAK tak bude pro naši společnost důležitou posilou i do budoucna.“

Více informací o společnosti able nordic a jejích řešeních pro nemocnice a pečovatelský sektor naleznete na jejích webových stránkách: ablenordic.dk.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás