Kontaktujte nás zde
LA40

Na pohon se můžete spolehnout

 
 

Na základě dlouholetých zkušeností s vývojem řešení elektrických pohonů společnost LINAK dobře chápe význam kombinace kvality, bezpečnosti, funkčnosti a designu. Splnění mimořádně vysokých nároků na zdravotnické vybavení vyžaduje, aby byly pohony LINAK vybaveny řadou různých bezpečnostních prvků. Díky nim se můžete na tato zařízení vždy spolehnout.

Samojistné pružinové brzdy

Samojistná funkce
Aby nedošlo k přeběhu pohonu a potenciálnímu vzniku nebezpečné situace, jsou pohony LINAK vybaveny samojistnou funkcí. Minimální úroveň aktivace samojistné funkce se vždy rovná maximálnímu výkonu. LINAK využívá tři typy funkce jištění. Jeden spočívá ve stoupání závitu, další využívá magnetickou brzdu motoru a třetí brzdu mechanickou.

 
Mechanický doraz

Mechanický doraz
Jedná se o dodatečnou bezpečnostní funkci, díky níž má pohon samostatnou ochranu proti selhání. Jestliže by náhodou selhal elektrický koncový spínač, převezme pohyb malý kroužek na koncovém dorazu a točí se kolem závitové tyče. Tím se po dojezdu k mechanickému dorazu účinně zastaví veškerý pohyb. 

 
Pojistná matice

Pojistná matice
Pojistná matice je bezpečnostním opatřením pro případ potenciálního selhání hlavní matice. Pojistná matice je dodatečná matice pohybující se s hlavní maticí uvnitř pohonu. Dojde-li k poškození hlavní matice okamžitě převezme plné zatížení bezpečnostní matice a zamezí tak potenciálně nebezpečnému pádu. Bezpečnostní matice vám umožní pohon pomalu spustit/zatáhnout do bezpečné polohy, následně je nutno přivolat servis.

 
Řehtačková spojka

Spojka
Společnost LINAK nabízí tři různé typy spojky: mechanickou, elektrickou a řehtačkovou spojku. Všechny tři typy zamezí nechtěnému přimáčknutí mezi pohybujícími se díly, například v rámu lůžka pohovky či stolu při zatahování pohonu. Spojka LINAK spouštění okamžitě zastaví například při sklápění opěradla nemocničního lůžka blokovaného překážkou, čímž zamezí poškození aplikace.

 
Uvolňovač Quick Release uzavřený a otevřený

Uvolňovač Quick Release
Uvolňovač Quick Release je důležitou funkcí zajišťující rychlé spouštění v nouzových situacích. Při použití v lůžkách pečovatelům umožní rychlé spuštění opěradla do vodorovné polohy v případě, kdy pacient potřebuje CPR. 

 
 
Manuální spouštění

Manuální spouštění
Výrobky používané ve zvedácích jsou zkonstruovány k zajištění snadné shody výrobců OEM s normou ISO 10535. Manuální spouštění je standardní bezpečnostní funkcí pohonů pro zvedáky, která se používá v nouzových situacích v případě, že dojde k výpadku napájení.

 
 

Bezpečnostní faktor
Společnost LINAK vám pomůže splnit požadavky vašeho trhu na bezpečnostní faktor. Bezpečnostní faktor udává zatížitelnost v klidovém stavu. Bezpečnostní faktor 2 například označuje, že pohon bez poškození snese statické zatížení rovnající se dvojnásobku dynamického zatížení.

Rozšířený bezpečnostní faktor
Společnost LINAK nabízí jako dodatečnou možnost výrobky s rozšířeným bezpečnostním faktorem. Pomůžeme tak splnit rozšířené požadavky na bezpečnost v konkrétních standardech aplikací.


Přehled bezpečnostních funkcí pohonů
Získejte rychlý přehled o našich standardních a volitelných bezpečnostních funkcích pro pohony.

Bezpečnostní funkce
 

Soubory

Bezpečnost

Různé aplikace vyžadují odlišné bezpečnostní funkce. Společnost LINAK nabízí celou řadu standardních a volitelných bezpečnostních prvků pro veškeré navrhované aplikace pro zdravotnictví.

MEDLINE & CARELINE – přehled výrobků

Prozkoumejte širokou škálu inovativních výrobků MEDLINE & CARELINE, jež vám pomohou vylepšit vaše nemocniční a zdravotnické vybavení.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás