Kontaktujte nás zde
Technika a trendy

Zjištění výzkumu: Připomínání pomáhá kancelářským pracovníkům lépe využívat stoly pro sezení/stání

Dokument bílé knihy s případovou studií společnosti LINAK a jejích partnerů ukazují, že administrativní pracovníci využívají své stoly na základě připomínání častěji.

Dokument bílé knihy: Připomínání pomáhá kancelářským pracovníkům lépe využívat stoly pro sezení/stání

Pomohlo by nenásilné připomínání uživatelům stolů k sezení/stání lépe využívat své kancelářské vybavení? Společnost LINAK se rozhodla přijít věci na kloub.

Dokument bílé knihy ukazuje, jak uživatele motivovat  
Ve studii vytvořené dánskou agenturou pro behaviorální design KL.7 jsme se snažili zjistit, do jaké míry (pokud vůbec) má připomínání vliv na střídání polohy vsedě a vestoje v kancelářích využívajících výškově polohovatelné stoly. 65 osob na třech různých pracovištích testovalo různé typy připomínání ke zjištění, zda může pobízení chování pracovníků změnit.

Připomínání vedlo k jednoznačnému zvýšení využívání stolů k sezení/stání
Studie zjistila, že kancelářští pracovníci, kteří by u svých stolů obvykle nevstávali, využívali své stoly pro sezení/stání denně o 12 minut déle, pokud byli upomínáni. Ukázalo se také, že administrativní pracovníci s nízkými ambicemi měnit polohu zvýšili díky připomínkám dobu strávenou vestoje o 43 minut denně. 

Případová studie prokázala hodnotu připomínacích nástrojů LINAK pro kancelářské stoly 
K prověření potenciálu motivačního faktoru připomínání byla provedena případová studie. Koncipována byla tak, aby ukázala, zda mohou mít připomínací nástroje LINAK pro kancelářské stoly pozitivní vliv na chování kancelářských pracovníků. Případová studie testovala skupinu 40 účastníků – zaměstnanců německé společnosti Diamant Software. Realizaci zajistila německá organizace „Institut für Gesundheit und Ergonomie“ (s podporou německého ministerstva práce a sociálních věcí) ve spolupráci se společností LINAK. 

Zkušební skupina motivovaná připomínáním změny polohy
Zkušební skupina v případové studii byla rozdělena na dvě části: polovina účastníků byla vybavena zařízením k připomínání změny polohy (např. ovládacím panelem DPG s funkcí připomínání, aplikací Desk Control™ a softwarem s připomínáním) a polovina osob pokračovala se základní konfigurací stolu. Případová studie zjistila, že pracovníci se zařízením k připomínání změny polohy hodnotili použitelnost svých výškově nastavitelných stolů jako „dobrou“ a současně zvyšovali frekvenci změny polohy. Jinými slovy: změnili své chování. V testovací skupině byl oblíbený zejména software Desk Control, jenž uživatelům připomíná změnu polohy na obrazovce počítače.

Přečtěte si více o účincích připomínání při využívání elektrických stolů s nastavitelnou výškou
Vytvoření nového návyku samozřejmě záleží na jednotlivých faktorech. Naše bílá kniha k výzkumu a případová studie zřetelně ukazují, že připomínání může být slibným nástrojem podpory administrativních pracovníků, kteří chtějí zvýšit využívání svých výškově nastavitelných kancelářských stolů. 

Více informací o bílé knize k výzkumu a případové studii si můžete přečíst níže.

 
play-icon

Ovládací panely DPG - Navrženy tak, aby utvářely chování

Soubory

Případová studie: Měření efektu připomínání změny polohy

Případová studie o motivačních účincích připomínání kancelářským pracovníkům změnu polohy s využitím elektrických výškově nastavitelných stolů

Zdravější chování kancelářských pracovníků (plná verze)

Bílá kniha o výzkumu účinků upozorňování kancelářských pracovníků na využívání výškově nastavitelných stolů.

Zdravější chování kancelářských pracovníků (stručná verze)

Zkrácená verze s klíčovými poznatky o účincích upozorňování kancelářských pracovníků na používání výškově nastavitelných stolů.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás