Technika a trendy

Zajistěte produktivitu a spokojenost zaměstnanců využitím stolů k sezení/stání

Vytvoříte aktivní a zdravé pracovní prostředí podporující vyšší výkon zaměstnanců. Stoly k sezení/stání nabízejí řadu výhod zaměstnavatelům i jejich zaměstnancům.

Přestože jsou stoly k sezení/stání již nějakou dobu rostoucím celosvětovým trendem, stále existuje řada podniků, které je dosud nevyužívají. Mnoha osobám a společnostem tak chybí potenciální výhody plynoucí z obohacení pracoviště o pohyb. V článku pro profesní organizaci Society for Human Resource Management zdůraznil James Levine (ředitel iniciativy řešení obezity na Mayo klinice a Arizonské univerzitě), že obvyklá návratnost investic je mezi 3 a 7 dolary za každý 1 dolar investovaný do zásahů na pracovišti, jež podpoří zvýšení aktivity pracovníků v zaměstnání1 Stoly k sezení/stání jsou tedy pro zaměstnavatele přínosem.

Pokud jste na toto řešení dosud nepřistoupili nebo uvažujete o začlenění stolů k sezení/stání do nadcházejících návrhů projektů, neváhejte a zhlédněte nejnovější videa zdůrazňující výhody.

Toto video upozorňuje, jak může váš aktuální pracovní prostor zpomalit výkon zaměstnanců, není-li výškově nastavitelný.

Podpora efektivity
Studie s účastí 50 vysokoškolských studentů zkoumající účinek práce vestoje oproti činnosti vsedě prokázal, že stojící účastníci reagovali rychleji než sedící osoby2. Fyzická aktivita zjevně zlepšuje kognitivní schopnosti i navzdory aktuálnímu zdravotnímu stavu osob. Studie uskutečněná ve Spojených státech tak zjistila významný pozitivní vliv fyzické aktivity na mentální zpracování informací a výkonnost zdravých i nemocných osob při porovnávání účinků fyzické aktivity u osob s Parkinsonovou nemocí a u zdravých jedinců.3

Video ukazuje, jak může začlenění pohybu do kancelářských prostor přispět k vytvoření pohodlného pracoviště, jež podporuje zdraví a snižuje nemocnost.

Zlepšení docházky
V rámci dlouhodobé případové studie trvající déle než 6 let vybavila jedna německá globální společnost některé zaměstnance stoly k sezení/stání a poskytla jim školení o ergonomii. 65 procent (po 3 měsících) a 70 procent zaměstnanců (po 6 letech) uvedlo zlepšeni pohody – navzdory intenzivnější práci na počítači. O 60 procent také poklesl počet zdravotních absencí způsobených např. bolestmi zad. Společnost vyčíslila návratnost investice ve výši 10 eur za každé 1 euro vynaložené na stoly k sezení/stání a školení o ergonomii.4

 

Video představuje, jak by měly být pracovní prostory navrženy, aby zaměstnancům při plnění úkolů pomáhaly a při práci je neomezovaly.

Zvýšení produktivity
Jiná studie porovnávala efekt využití stolů k sezení/stání a tradičních statických stolů v call centru po dobu 6 měsíců. Vědci zjistili, že pracovníci se stoly umožňujícími práci vestoje byli v porovnání se svými sedícími kolegy denně o 45 procent produktivnější a jejich produktivita časem významně vzrostla.5

Video ukazuje, jak výškově nastavitelné stoly podporují vytvoření příznivějšího prostředí spolupráce.

Podpora spolupráce
Dobré nápady a řešení se často rodí spontánně. Zvednuté stoly rychle a snadno vytvoří prostor k setkání a diskusi. Flexibilní pracoviště stimulují zaměstnance k pohybu při práci a vytvářejí prostředí s atmosférou spolupráce zaměstnanců. Rychlé schůzky a podpora činorodosti zaměstnance automaticky stimulují, aby své stoly k sezení/stání více využívali, což je pak oboustranně výhodné z hlediska zlepšení spolupráce a zajištění pohybu během pracovního dne.

 

Video vysvětluje, jak stoly k sezení/stání snižují zdravotní absence zaměstnanců a pomáhají jim dosáhnout jejich zdravotních cílů.

Zlepšení zdraví
Motivace vstávání během dne je zásadní ve chvíli, kdy je třeba administrativní pracovníky přimět k vyšší pohybové aktivitě. Návyky se mění obtížně. Dánská studie zkoumající metody motivace zjistila, že připomínání mají při motivování administrativních pracovníků pro používání stolů k sezení/stání největší účinek. Připomínky tak zdvojnásobily dobu využívání skupiny „málo aktivních uživatelů“ (ti, kdo během pracovního dne stáli 20 procent času či méně).6 Tuto tendenci dále uvádí praktická případová studie provedená pro společnost LINAK německou organizací „Institut für Gesundheit und Ergonomie“. Její výsledky prokázaly, že administrativní pracovníci se stoly k sezení/stání vybavenými „řešením pro připomínání změny polohy“ výrazně zlepšili využívání změny a během pracovního dne byli aktivnější.7

Video zdůrazňuje, jak stoly k sezení/stání omezují stres a další problémy související s duševním zdravím.

Omezení stresu
Výzkum Tasmánské univerzity uskutečněný u více než 3 000 účastníků v rámci rozsáhlého zdravotního výzkumu zjistil, že delší než 6hodinové sezení denně nejenže negativně ovlivňuje tělesnou pohodu, ale zvyšuje také riziko ohrožení duševního zdraví.8

 

Jste připraveni uvést svou firmu do pohybu?
Jedním z nejlepších způsobů, jak pracovníky ve firmě přimět k pohybu, je přechod na výškově nastavitelné stoly. Začlenění správného stolu k sezení/stání s funkcemi připomínání a intuitivním designem do vašich pracovišť může být skvělým způsobem zahájení wellness programu pro zaměstnance. Skvělou stránkou je, že pohyb můžete umožnit kdekoli v kancelářském prostoru.

Možnosti začlenění pohybu do kancelářských návrhů jsou téměř nekonečné: od pultů s jednou nohou až po konferenční stoly s více nohami. Podstatné je zvážit, kde budou lidé trávit čas. Pravděpodobně nebudou po celou dobu za svými stoly. Kromě schůzek, spolupráce a socializačních aktivit odehrávajících se na pracovišti existuje řada oblastí, do nichž lze začlenit návrhy podpory flexibility v daném prostředí. Uveďte svou firmu do pohybu.

 

Referenční materiály

  1. Lytle, T. (22. února 2017). Promote an Active Workforce with Standing Desks. Zdroj: Society for Human Resource Management: https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/0317/pages/promote-an-active-workforce-with-standing-desks.aspx
  2. Rosenbaum, D., Mama, Y., & Algom, D. (2017). Stand by Your Stroop: Standing Up Enhances Selective Attention and Cognitive Control. Psychological Science
  3. Hazamy, A., Altmann, L., Stegemöller, E., Bowers, D., Lee, H. K., Wilson, J., . . . Hass, C. (duben 2017). Improved Cognition While Cycling in Parkinson’s Disease Patients and Healthy Adults. Brain Cogn.(113), 23-31.
  4. Healy, G., Lawler, S., Thorp, A., Neuhaus, M., Robson, E., Owen, N., & Dunstan, D. (2012). Reducing prolonged sitting in the workplace. An evidence review: full report. Melbourne, Austrálie: Victorian Health Promotion Foundation. 
  5. Garrett, G., Benden, M., Mehta, R., Pickens, A., Peres, S., & Zhao, H. (2016). Call Center Productivity Over 6 Months Following a Standing Desk Intervention. IIE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors, 2-3, str. 188–195
  6. Institut für Gesundheit und Ergonomie. (2018). Měření účinků připomínání změny polohy. LINAK.
  7. KL. 7 (2017): Making office workers healthier: A public health intervention making office workers use their height-adjustable office desks more, conducted for LINAK
  8. Kilpatrick, M., Sanderson, K., Blizzard, L., Teale, B., & Venn, A. (2013). Cross-sectional associations between sitting at work and psychological distress: Reducing sitting time may benefit mental health. Mental Health and Physical Activity, 6(2), 103-109.

Soubory

POHYB – stoly k sezení/stání zvyšují pracovní výkon

Omezte množství zdravotních absencí a vytvořte moderní kancelářské prostředí s elektrickými stoly k sezení/stání. Atraktivní investice pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance.

Zobrazit