Kontaktujte nás zde
Ovladače

HC40 TWIST™ Advanced

Ruční ovladač HC40 TWIST™ LINAK® je odvážně navržené multifunkční přizpůsobitelné dálkové ovládání pro moderní komfortní lůžka a lůžka v domácí péči nebo domech s pečovatelskou službou. Konstrukce vychází z poznatků rozsáhlého uživatelského průzkumu a nabízí funkce jako tichý alarm, svítilna, oblíbené polohy a intuitivní procházení nabídky.

HC40 TWIST™ Advanced

Ruční ovladač HC40 TWIST™ k obsluze elektricky nastavitelných lůžek je navržen s ohledem na interiéry moderních ložnic a nahrazuje hned několik zařízení na nočním stolku. Design tohoto dálkového ovladače zůstává přehledný bez ohledu na to, kolik motorů, oblíbených poloh a možností masáže lůžko nabízí. Ovladač HC40 TWIST™ je také ideální pro lůžka v domácí péči nebo v domech s pečovatelskou službou.

Ovladač HC40 TWIST™ padne ergonomicky do ruky pravákům i levákům. Vezměte jej do ruky a přesvědčte se o přirozeném a pohodlném úchopu při ovládání lůžka. Referenční rýhy na zadní straně a vydutá či vypouklá tlačítka vpředu zajistí dosažitelnost v jediném úchopu a jednoduchou orientaci ovladače.

Ovladač je navržen pro denní i noční používání. Jas obrazovky se přizpůsobí okolnímu prostředí – chcete-li v noci zjistit, kolik je hodin, svítí tlumeně. Dvojím zatřesením do stran aktivujete svítilnu k lepší orientaci ve tmě. Nastavte si budík a ráno se poklidně probudíte vibrační masáží, aniž byste budili partnerku či partnera. Úchopem budík vypnete a aktivujete osobní přání dobrého rána. Tlačítka v horní řadě nastavte tak, abyste měli své oblíbené funkce k dispozici na jedno klepnutí.

Ovladač HC40 TWIST™ byl vyvinut ke snadnému přizpůsobení. Na úvodní obrazovce můžete mít vlastní logo a vaše značka tak bude tím prvním, co uživatel uvidí. Přizpůsobte barvu či povrch a vytvořte jedinečnou nabídku pro konkrétní značku nebo řadu lůžek. 

 

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás
Ruční ovládání LINAK HC40 TWIST™ pro polohovatelná komfortní lůžka play-icon

Ruční ovládání LINAK HC40 TWIST™ pro polohovatelná komfortní lůžka

HC40 TWIST™ Advanced – technický list

Zobrazte technický list jako online magazín nebo si stáhněte soubor PDF.

HC40 Advanced – uživatelská příručka

Tato uživatelská příručka vám ukáže, jak spárovat, nastavit a používat ruční ovládání HC40 Advanced.

HC40 TWIST™

Toto je nová generace ručních ovladačů pro polohovatelná komfortní lůžka – vytvořená podle vašich přání. Od verzí HC40 FRAME™ se ovladače HC40 TWIST™ liší svým jedinečným zakřiveným tvarem.

Rozšiřte si zónu pohodlí

V případě konstrukcí volnočasových lůžek společnost LINAK chápe potřebu bezpečných a spolehlivých každodenně vytížených pohonů. Systém TWINDRIVE je ten pravý pro výrobce lůžek.

HOMELINE – přehled výrobků

Prozkoumejte rozmanitost systémů a produktů HOMELINE pro polohovatelná lůžka a křesla.

HC40 FRAME™ Advanced a HC40 TWIST™ Advanced

Komfort, pohodlí a kvalita ručního ovladače k ovládání jednou rukou – pro nastavitelný pohyb lůžek pro domácí péči a domy s pečovatelskou službou – navržen pro vaše potřeby.

HC40 Advanced: Uložení zkratek

Uložení zkratek v ovladači HC40 Advanced

 1. Vstupte do nabídky „MY BED“ (moje lůžko)
 2. Přejděte na položku „SHORTCUT“ (zkratka) a stiskněte tlačítko ZVOLIT.
 3. Zvolte jednu ze tří zkratek a stiskněte tlačítko ZVOLIT.
 4. Vyberte funkci, kterou chcete naprogramovat ke zvolené zkratce, a stiskněte tlačítko ZVOLIT.
 5. Zkratka je naprogramovaná a přístupná na hlavní obrazovce.

Chcete-li získat další informace o řadě HC40, navštivte webovou adresu: www.linak.com/HC40

HC40 Advanced: Obnovení továrního nastavení ručního ovládání

Zjistěte, jak provést obnovení továrního nastavení jednotky HC40 Advanced pro komfortní lůžka.

 1. Vstupte do nabídky „MY BED“ (moje lůžko)
 2. Přejděte na položku „ABOUT“ (informace) a stiskněte tlačítko ZVOLIT.
 3. Stiskněte „RESET“ (resetovat).
 4. Akci potvrďte stisknutím „YES“ (ano).
 5. Ovladač HC40 se restartuje a nastavení se obnoví na tovární hodnoty

Chcete-li získat další informace o řadě HC40, navštivte webovou adresu: www.linak.com/HC40

HC40 Advanced: Jak začít

Jak začít používat ovladač HC40 TWIST™ Advanced a HC40 FRAME™ Advanced

Nastavení času:

 1. Tlačítkem NAHORU a DOLŮ nastavte hodiny.
 2. Šipkami VLEVO a VPRAVO zvolte minuty a tlačítky NAHORU a DOLŮ nastavte hodnotu.
 3. Stiskněte „SAVE“ (uložit).

Nastavení dne:

 1. Šipkami VLEVO a VPRAVO procházejte dny.
 2. Stiskněte „SAVE“ (uložit).

Otevře se hlavní obrazovka. Zobrazí-li se na displeji šipky, můžete pokračovat.

V opačném případě nastavte lůžko do režimu párování zapnutím napájení systému a současným stisknutím dvou horních tlačítek.

Chcete-li získat další informace o řadě HC40, navštivte webovou adresu: www.linak.com/HC40.

HC40 Advanced: Ukládání oblíbených poloh

Ukládání oblíbených poloh do ovladače HC40 TWIST™ Advanced a HC40 FRAME™ Advanced

 1. Nastavte lůžko do požadované polohy.
 2. Přejděte na obrazovku „SAVE FAVOURITE“ (uložit oblíbené) a stiskněte „SAVE“ (uložit).
 3. Zvolte jednu z poloh a stiskněte „SAVE“ (uložit).
 4. Aktuální poloha je uložena a zobrazí se při procházení hlavní nabídky.

Chcete-li získat další informace o řadě HC40, navštivte webovou adresu: www.linak.com/HC40.

HC40 Advanced: Jak zařízení používat

Používání a procházení nabídek ručního ovládání HC40 Advanced.

Ovladač HC40 obsahuje tlačítko s pěti funkcemi: Má čtyři šipky a tlačítko ZVOLIT. Tlačítka slouží k procházení či posouvání nabídky a k potvrzování výběru tlačítkem ZVOLIT.

Tečky na straně displeje indikují možnosti po stranách.

Tlačítka v horní řadě odkazují na text na displeji.

Polohování lůžka se provádí šipkami NAHORU a DOLŮ na obrazovce.

Šipkami VPRAVO a VLEVO přejdete k dalším možnostem: Nabídka „FAVOURITE POSITIONS“ (oblíbené polohy), „MASSAGE“ (masáž) a „MY BED“ (moje lůžko).

Chcete-li získat další informace o řadě HC40, navštivte webovou adresu: www.linak.com/HC40

HC40 Advanced: Ovládání funkce masáže

Pozor!
Funkce masáže s příslušnými nabídkami jsou k dispozici pouze v systémech podporující funkce masáže.

Naučte se nastavovat funkce masáže ručním ovládáním HC40 FRAME™ Advanced a HC40 TWIST™ Advanced pro polohovatelná komfortní lůžka.

Nabídka masáže je k dispozici na přední obrazovce. K procházení nabídky jednoduše použijte tlačítka se šipkami a vyhledejte zobrazení funkcí masáže. Obrazovky mají názvy „Massage back“ (masáž zad) a „Massage leg“ (masáž nohou).

Možnosti nastavení na obrazovce funkcí masáže:

Nastavení časovače

 1. Stisknutím levého tlačítka v horním řádku nastavíte časovač doby trvání masáže.
 2. Tlačítky „nahoru“ a „dolů“ nastavte minuty
 3. Stisknutím pravého tlačítka v horní řadě volbu uložte a spusťte masáž

Změna režimu masáže

 1. Stisknutím tlačítka uprostřed v horním řádku změníte režim masáže
 2. Zobrazí se zelený kroužek a režim masáže se změní
 3. Opakováním tohoto kroku můžete přepínat mezi dostupnými režimy.

Zapnutí/vypnutí masáže

 1. Funkci masáže zapnete nebo vypnete stisknutím pravého tlačítka v horní řadě.

Nastavení intenzity

 1. Intenzitu masáže zvýšíte stisknutím tlačítka „nahoru“.
 2. Tlačítkem „dolů“ intenzitu masáže snížíte.

Další informace o řadě HC40 naleznete na webové adrese: www.linak.com/HC40

HC40 Advanced: Aktivace/deaktivace dětské pojistky

Zjistěte, jak aktivovat/deaktivovat dětskou pojistku na ovladači HC40 FRAME™ Advanced a HC40 TWIST™ Advanced.

Uchopte ruční ovládání a stisknutím libovolného tlačítka aktivujte obrazovku.

Aktivace dětské pojistky

 1. V nabídce „My bed“ (moje lůžko) zvýrazněte položku „Child lock“ (dětská pojistka).
 2. Stiskněte tlačítko „Select“ (vybrat).
 3. Stisknutím výběru aktivujete dětskou pojistku
 4.  O dalším postupu vás bude informovat oznámení.
 5. Potvrďte svou volbu. Barva ikony se změní na zelenou a stav „On“ (zap.).

Aktivní stav dětské pojistky signalizuje ikona „zámku“ v horní části spořiče obrazovky.

Odemknutí ručního ovládání

 1. Pokud je ruční ovládání uzamčeno, jakékoli stisknutí tlačítka se zamčeným spořičem obrazovky spustí průvodce s vysvětlením postupu.
 2. Současně stiskněte  a 3 sekundy přidržte tlačítka „Left“ (vlevo) a „Right“ (vpravo).
 3. Ruční ovládání je nyní odemčeno a po určité době nečinnosti se opět uzamkne.

Chcete-li dětskou pojistku vypnout, opakujte výše uvedený postup „aktivace dětské pojistky“.

Další informace o řadě HC40 naleznete na webové adrese: www.linak.com/HC40

HC40 Advanced: Postup při zadávání jména a získávání upozornění

Naučte se zadat jméno a získávat oznámení v ručním ovládání HC40 FRAME™ Advanced a HC40 TWIST™ Advanced pro komfortní lůžka.

Uchopte ruční ovládání a stisknutím libovolného tlačítka aktivujte obrazovku.

 1. Vstupte do nabídky „My bed“ (moje lůžko).
 2. Stisknutím tlačítka „Select“ (vybrat) zvolte panel „Me“ (já).
 3. Stisknutím třetího tlačítka v horním řádku zadejte jméno
 4. Pomocí tlačítek s šipkami „Left“ (vlevo) a „Right“ (vpravo) procházejte znaky abecedy. 
 5. Stisknutím prvního tlačítka v horním řádku provedete odstranění znaku.
 6. Stisknutím druhého tlačítka v horním řádku zadáte mezeru mezi znaky.
 7. Stisknutím třetího tlačítka v horním řádku jméno uložíte.
 8. Výsledek: Ovladač HC40 odesílá uživateli notifikace v určitých intervalech a poskytuje tak osobní přístup. 

Další informace o řadě HC40 naleznete na webové adrese: www.linak.com/HC40

HC40 Advanced: Nastavení a vypnutí tichého budíku

Pozor!
Nabídka alarmu je k dispozici pouze v systémech s funkcí masáže. Po spuštění alarmu se rozběhnou masážní motory a zajistí tiché buzení.

Naučte se nastavit tichý alarm v ručním ovládání HC40 FRAME™ Advanced a HC40 TWIST™ Advanced pro polohovatelná komfortní lůžka.

Nastavení budíku:
Uchopte ruční ovládání a stisknutím libovolného tlačítka aktivujte obrazovku.

 1. Vstupte do nabídky „My bed“ (moje lůžko).
 2. Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyhledejte nabídku „Alarms“ (budíky)
 3. Nabídka budíků obsahuje ve výchozím nastavení tři položky
 4. Zvolte budík, který chcete aktivovat. Stisknutím tlačítka „select“ (vybrat) aktivujte budík. Ikona se změní na zelenou a zobrazí se symbol budíku
 5. Stisknutím prostředního tlačítka v horním řádku upravte přesné načasování, kdy se má budík spustit
 6. Pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavte čas
 7. Čas uložíte stisknutím třetího tlačítka v horním řádku
 8. Budík je nastaven

Vypnutí budíku
Po vypnutí budíku se masážní motory spouští v posledním nastavení a na obrazovce se zobrazí zvonek.

 1. Vypnutí budíku: Stiskněte třetí tlačítko v horním řádku.

Další informace o řadě HC40 naleznete na webové adrese: www.linak.com/HC40

HC40 Advanced: Zapnutí a vypnutí funkce svítilny

Zjistěte, jak zapnout/vypnout svítilnu na zadní straně ovladače HC40 FRAME™ Advanced  a HC40 TWIST™ Advanced.

 1. Uchopte ruční ovládání a stisknutím libovolného tlačítka aktivujte obrazovku.
 2. Svítilnu můžete zapnout přímo na jakékoli aktivní obrazovce.
 3. Dvojím zatřesením ručním ovládáním do stran světlo zapnete.
 4. Chcete-li zhasnout, zatřeste ručním ovládáním jednoduše znovu dvakrát do stran.

Další informace o řadě HC40 naleznete na webové adrese: www.linak.com/HC40

HC40 TWIST™: Výměna baterií

Zjistěte, jak vyměnit baterie v ručním ovládání HC40 TWIST™ pro komfortní lůžka se systémy LINAK.

 1. Posunutím směrem dolů otevřete víčko prostoru pro baterie.
 2. Pocítíte uvolnění víčka a můžete jej snadno sejmout.
 3. Nyní lze vyměnit dvě baterie typu AAA.
 4. Víčko nasaďte zpět o něco níže pod displej a posunutím nahoru jej zajistěte.

Další informace o řadě HC40 naleznete na webové adrese: www.linak.com/HC40

Spárování bezdrátového ručního ovládání se systémem pohonu LA18 IC pro komfortní lůžka

Zjistěte, jak spárovat bezdrátové ruční ovládání se systémem samostatného pohonu LA18 IC LINAK ® pro komfortní lůžka pomocí technologie Bluetooth®.

 1. Systém připojte k síťovému napájení
 2. Spuštěný režim párování signalizuje blikání světla podsvícení lůžka. Bude trvat 3 minuty
 3. Současným stisknutím dvou horních tlačítek spárujte ruční ovládání (příklad ve videu: HC40 FRAME™ Advanced)
 4. Úspěšné spárování signalizuje dlouhé bliknutí
 5. Systém je spárován a připraven k používání
 6. Systém bude nadále v režimu párování, dokud neuplynou výše uvedené 3 minuty. Potom se kontrolka trvale rozsvítí zelenou barvou, čímž signalizuje, že systém již není v režimu párování

Postup při nákupu nového ručního ovládání LINAK pro polohovatelné lůžko

Budete-li potřebovat nové ruční ovládání pro polohovatelné lůžko, obraťte se na dodavatele, u něhož jste jej zakoupili. 
Totéž platí pro případ ztráty či rozbití ručního ovládání nebo při vybití baterie v ručním ovládání bez možnosti její výměny. Dodavatel vám pomůže při objednání nového ručního ovládání – společnost LINAK neprodává náhradní díly přímo vlastníkům lůžek.

Ruční ovládání LINAK pro polohovatelná lůžka nefunguje

Ruční ovládání LINAK pro polohovatelná lůžka nefunguje

V případě problémů s ručním ovládáním pro polohovatelná lůžka bude nutné obrátit se na dodavatele, u něhož jste lůžko zakoupili. 
Společnost LINAK neprodává náhradní díly přímo vlastníkům lůžek.

Spárování ručního ovládání se systémem CBH Advanced pomocí adaptéru Bluetooth®

Spárování ručního ovládání se systémem s kontrolboxem CBH Advanced a adaptérem Bluetooth®

 1. Zajistěte připojení k elektrické síti 
 2. Adaptér Bluetooth® 3 minutovým blikáním signalizuje režim párování
 3. Při párování ručního ovládání stiskněte dvě horní tlačítka, zatímco adaptér bliká
 4. Úspěšné spárování signalizuje dlouhé bliknutí
 5. Všechna ruční ovládání LINAK se párují stisknutím dvou horních tlačítek

Spárování ručního ovládání později

 1. Znovu spusťte režim párování
 2. Odpojte síťové napájení a vyčkejte 10 sekund
 3. Zajistěte připojení k elektrické síti
 4. Adaptér Bluetooth® 3 minutovým blikáním signalizuje režim párování
 5. Postup párování opakujte u druhého ručního ovládání
 6. Systém je nyní spárován a připraven k použití
 

Ochranná známka vyjádřená slovem Bluetooth® a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakéhokoli používání těchto značek a log společností LINAK® podléhá licenci.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás