Kontaktujte nás zde
Ovladače

Bezdrátový ovladač HC20

HC20 je bezdrátové ruční ovládání pro pokročilé systémy duálních pohonů TWINDRIVE a pokročilé systémy samostatných pohonů pro relaxační lůžka. Podsvícená ergonomická tlačítka s jednoduchou obsluhou, funkce svítilny.

Bezdrátový ovladač HC20

Bezdrátové ruční ovládání HC20 je navrženo k ovládání relaxačních lůžek se systémy TWINDRIVE®.

Má moderní vzhled odpovídající trendům interiérového designu. Jednotka HC20 kombinuje ergonomický design a funkčnost v jednoduchém ručním ovladači bez žádných obtěžujících kabelů. Ve standardním vybavení nabízí HC20 paměť oblíbených poloh, podsvícení tlačítek k dalšímu zvýšení pohodlí uživatelů a funkci svítilny.

Umožňuje ovládání až čtyř kanálů, například pro masážní funkce v lůžkovém systému.

HC20 Wireless – technický list

Zobrazte technický list jako online magazín nebo si stáhněte soubor PDF.

TWINDRIVE TD4 Advanced – uživatelská příručka (česky)

Tato uživatelská příručka vysvětlí, jak nainstalovat, používat a udržovat výrobky LINAK TWINDRIVE.

Systém TWINDRIVE TD32 TD33 – uživatelská příručka

Tato uživatelská příručka vysvětlí, jak nainstalovat, používat a udržovat výrobky LINAK TWINDRIVE.

Rozšiřte si zónu pohodlí

V případě konstrukcí volnočasových lůžek společnost LINAK chápe potřebu bezpečných a spolehlivých každodenně vytížených pohonů. Systém TWINDRIVE je ten pravý pro výrobce lůžek.

HOMELINE – přehled výrobků

Prozkoumejte nejrůznější systémy TWINDRIVE s nízkou hlučností a příznivými rozměry k vestavbám, jež lze využít jak v lůžkách s pružinovými matracemi, tak i v kombinaci s lamelovými rošty.

Rychlý průvodce k pohonu TD4 – spárování zařízení a mechanické spouštění

Zjistěte, jak provedením jen několika kroků spárovat zařízení s duálním pohonem TD4 prostřednictvím technologie Bluetooth® nebo jak komfortní lůžko s pohonem TD4 polohovat mechanicky v případě výpadku dodávky energie.

Montáž systému samostatného pohonu

Montáž systému samostatného pohonu

Součásti systému:
Samostatný pohon (pohony)
1× spínaný zdroj
1× kontrolbox CBH Advanced
1× ruční ovládání Bluetooth®
1× adaptér Bluetooth®

 1. Ke kanálům 1–2 připojte samostatné pohony k ovládání polohování (například opěradla a opěrky nohou). (S tříkanálovým kontrolboxem CBH Advanced lze pro pohon použít také třetí kanál)
 2. Ke kontrolboxu CBH Advanced připojte DC kabel
 3. Adaptér Bluetooth® připojte ke kontrolboxu CBH Advanced
 4. Zajistěte připojení k elektrické síti
 5. Spárujte ruční ovládání (stiskněte současně dvě horní tlačítka)
 6. Systém je nyní spárován a připraven k polohování

Montáž systému samostatného pohonu s masážními motory

Montáž systému samostatného pohonu s masážními motory

Součásti systému:
Samostatný pohon (pohony)
Masážní motor (motory)
1× spínaný zdroj
1× kontrolbox CBH Advanced
1× ruční ovládání Bluetooth®
1× adaptér Bluetooth®

 1. Jednotlivé pohony připojte ke kanálům 1–2, například pro polohování zad a nohou
 2. Ke kanálům 3A a 3B připojte masážní motory
 3. Ke kontrolboxu CBH Advanced připojte 2pólový DC kabel
 4. Druhý konec kabelu připojte ke zdroji SMPS a připojte napájecí kabel
 5. Zajistěte připojení k elektrické síti
 6. Bluetooth® adaptér připojte ke kontrolboxu CBH Advanced
 7. Spárujte ruční ovládání
 8. Systém je nyní spárován a připraven k použití

Spárování bezdrátového ručního ovládání se systémem pohonu LA18 IC pro komfortní lůžka

Zjistěte, jak spárovat bezdrátové ruční ovládání se systémem samostatného pohonu LA18 IC LINAK ® pro komfortní lůžka pomocí technologie Bluetooth®.

 1. Systém připojte k síťovému napájení
 2. Spuštěný režim párování signalizuje blikání světla podsvícení lůžka. Bude trvat 3 minuty
 3. Současným stisknutím dvou horních tlačítek spárujte ruční ovládání (příklad ve videu: HC40 FRAME™ Advanced)
 4. Úspěšné spárování signalizuje dlouhé bliknutí
 5. Systém je spárován a připraven k používání
 6. Systém bude nadále v režimu párování, dokud neuplynou výše uvedené 3 minuty. Potom se kontrolka trvale rozsvítí zelenou barvou, čímž signalizuje, že systém již není v režimu párování

Uložení paměti polohy v ručním ovládání

Uložení paměti polohy v ručním ovládání

 1. Lůžko nastavte do upřednostňované polohy
 2. Stiskněte tlačítko S a zvolte číslo, k němuž chcete uloženou polohu přiřadit
 3. Poloha je uložena
 4. Budete-li se chtít později k této poloze vrátit, jednoduše stiskněte a přidržte tlačítko s uloženou polohou

Inicializace systému samostatného pohonu pro komfortní lůžka

Inicializace systému samostatného pohonu pro komfortní lůžka

 1. Zajistěte připojení k elektrické síti
 2. Pohony na lůžku musí být v zasunuté poloze
 3. Na ručním ovládání asi na 5 sekund stiskněte tlačítko „dolů“
 4. Pohon se inicializuje a následně se může vysouvat
 5. Tento postup opakujte u každého pohonu stisknutím odpovídajícího tlačítka „dolů“ na ručním ovladači
 6. Systém pohonů je nyní inicializován

Postup při nákupu nového ručního ovládání LINAK pro polohovatelné lůžko

Budete-li potřebovat nové ruční ovládání pro polohovatelné lůžko, obraťte se na dodavatele, u něhož jste jej zakoupili. 
Totéž platí pro případ ztráty či rozbití ručního ovládání nebo při vybití baterie v ručním ovládání bez možnosti její výměny. Dodavatel vám pomůže při objednání nového ručního ovládání – společnost LINAK neprodává náhradní díly přímo vlastníkům lůžek.

Ruční ovládání LINAK pro polohovatelná lůžka nefunguje

Ruční ovládání LINAK pro polohovatelná lůžka nefunguje

V případě problémů s ručním ovládáním pro polohovatelná lůžka bude nutné obrátit se na dodavatele, u něhož jste lůžko zakoupili. 
Společnost LINAK neprodává náhradní díly přímo vlastníkům lůžek.

Ovladač RF nefunguje

Ovladač musí být spárován se systémem TWINDRIVE TD1 280 (paměť) pod lůžkem.

Postupujte podle kroků uvedených ve videu nebo využijte níže uvedené pokyny.

 1. Stiskněte resetovací tlačítko jednotky RFR připojené k systému TD1.
 2. Resetovací tlačítko přidržujte stisknuté a přitom stiskněte libovolné tlačítko ručního ovládání. Existuje-li více než jedno ruční ovládání, přidržte resetovací tlačítko stisknuté a stiskněte další tlačítka ostatních ručních ovládání.
 3. Vaše lůžko je připraveno k použití.

Spárování ručního ovládání se systémem CBH Advanced pomocí adaptéru Bluetooth®

Spárování ručního ovládání se systémem s kontrolboxem CBH Advanced a adaptérem Bluetooth®

 1. Zajistěte připojení k elektrické síti 
 2. Adaptér Bluetooth® 3 minutovým blikáním signalizuje režim párování
 3. Při párování ručního ovládání stiskněte dvě horní tlačítka, zatímco adaptér bliká
 4. Úspěšné spárování signalizuje dlouhé bliknutí
 5. Všechna ruční ovládání LINAK se párují stisknutím dvou horních tlačítek

Spárování ručního ovládání později

 1. Znovu spusťte režim párování
 2. Odpojte síťové napájení a vyčkejte 10 sekund
 3. Zajistěte připojení k elektrické síti
 4. Adaptér Bluetooth® 3 minutovým blikáním signalizuje režim párování
 5. Postup párování opakujte u druhého ručního ovládání
 6. Systém je nyní spárován a připraven k použití
 

Paralelní pohon se systémem TD4 Advanced

Připojení systému TD4 Advanced a použití paralelního pohonu

Součásti systému:
2× pohon TD4 Advanced
2 × spínaný zdroj
1 × sériový kabel
1 × ruční ovládání Bluetooth® 

 1. K oběma pohonům TD4 Advanced připojte zdroj SMPS
 2. K propojení obou pohonů TD4 Advanced použijte sériový kabel
 3. Oba pohony připojte k hlavnímu přívodu napájení
 4. Spárujte ruční ovládání
 5. Systém TD4 nyní při použití ručního ovládání pracuje paralelně

Inicializace pohonu TD1RF (s pamětí) a motorového systému LA27

 1. Nastavte pohon LA27 do vysunuté polohy (bez přerušení, dokud se nezastaví).
 2. Uvolněte tlačítko.
 3. Nastavte pohon LA27 do zasunuté polohy (bez přerušení, dokud se nezastaví).
 4. Uvolněte tlačítko.

Systém je inicializován.

TD3 – jak nastavit ruční ovládání Bluetooth

 1. Připojte adaptér Bluetooth k napájenému pohonu TD3.
 2. Adaptér je nyní v režimu párování. Tento stav indikuje modrá blikající kontrolka LED.
 3. Na ručním ovládání Bluetooth stiskněte současně tlačítka „Záda nahoru“ a „Dolů“. Nyní světlo bliká déle, což označuje, že je ovladač s pohonem spárován.

TD3 – jak nastavit rádiové ruční ovládání

 1. Na pohonu TD3 stiskněte resetovací tlačítko. Lůžko se přenastaví do rovné polohy. Tlačítko přidržte stisknuté, až se motor zcela zastaví.
 2. Uvolněte resetovací tlačítko.
 3. Na pohonu TD3 znovu stiskněte resetovací tlačítko.
 4. Resetovací tlačítko přidržujte stisknuté a přitom stiskněte libovolné tlačítko ručního ovládání.
 5. Existuje-li více než jedno ruční ovládání, přidržte resetovací tlačítko stisknuté a stiskněte další tlačítka ostatních ručních ovládání.

Vaše lůžko je připraveno k použití.

TD4 – jak nastavit ruční ovládání Bluetooth

 1. Připojením do sítě nastavte pohon TD4 do režimu párování.
 2. Produkt je nyní v režimu párování. Světlo pod lůžkem tento stav indikuje blikáním.
 3. Na ručním ovládání Bluetooth stiskněte současně tlačítka „Záda nahoru“ a „Dolů“. Nyní světlo dlouze zasvítí, což označuje, že je ovladač s pohonem spárován.
 

Lůžko vůbec nepracuje (TD1)

Možný problém: Pohon TWINDRIVE TD1 není připojen k napájení
Možné řešení: Zkuste k síti připojit lampu nebo podobné zařízení a zkontrolujte, zda je k síťové napájení k dispozici.

Možný problém: K pohonu TWINDRIVE TD1 nejsou správně připojeny konektory
Možné řešení: Zkontrolujte všechna připojení.

Možný problém: Existují nějaká viditelná poškození kabelů?
Možné řešení: Poškozené díly musí být vyměněny. Kontaktujte společnost, jež vám lůžko prodala.

Lůžko vůbec nepracuje (TD3)

Kontrola: Je pohon TWINDRIVE TD3 připojen k napájecí síti?

Možné řešení: Zkuste k síti připojit lampu nebo podobné zařízení a zkontrolujte, zda je síťové napájení k dispozici.


Možný problém: K pohonu TWINDRIVE TD3 nejsou správně připojeny konektory 

Možné řešení: Zkontrolujte všechna připojení. Použijte odlehčení tahu kabelu pohonu TD3 k zajištění kabelu proti vypadnutí. Postupujte podle kroků uvedených ve videu nebo využijte níže uvedené pokyny.

Funkce podpěry hlavy postele nefunguje – nelze polohovat

Je třeba inicializovat pohon nastavující funkci opěrky hlavy. Postupujte podle kroků uvedených ve videu nebo využijte níže uvedené pokyny.

TD3 a pohon LA27 – inicializace motorového systému

 1. Stiskněte tlačítko servopohonu pro pohyb dolů.
 2. Přidržte tlačítko, dokud servopohon nedosáhne vnitřní polohy a zcela se nezastaví.
 3. Uvolněte tlačítko na ručním ovládání.
 4. Stiskněte a po dobu pěti sekund přidržte tlačítko pohonu pro pohyb dolů.
 5. Nyní můžete pohonu přesunout ven.

Systém je inicializován.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.