Kontaktujte nás zde
Ovladače

Bezdrátový ovladač HC10

HC10 je bezdrátové ruční ovládání pro systémy samostatných a duálních pohonů TWINDRIVE v komfortním nábytku. Ovladače mají ergonomický a uživatelsky velmi příjemný design.

Bezdrátový ovladač HC10

Bezdrátové ruční ovládání HC10 Wireless je navrženo k ovládání relaxačních lůžek se systémy  TWINDRIVE® . 

Ruční ovládání má moderní vzhled odpovídající trendům interiérového designu.

Bezdrátové ovládání HC10 Wireless kombinuje ergonomický design a funkčnost v jednoduchém ručním ovladači s velkými intuitivními tlačítky – bez žádných obtěžujících kabelů.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás
HC10 Wireless – technický list

Zobrazte technický list jako online magazín nebo si stáhněte soubor PDF.

TWINDRIVE TD4 Advanced – uživatelská příručka (česky)

Tato uživatelská příručka vysvětlí, jak nainstalovat, používat a udržovat výrobky LINAK TWINDRIVE.

Systém TWINDRIVE TD4 Standard – uživatelská příručka (česky)

Tato uživatelská příručka vysvětlí, jak nainstalovat, používat a udržovat výrobky LINAK TWINDRIVE.

TWINDRIVE® TD5 Standard – uživatelská příručka

Tato uživatelská příručka vysvětlí, jak nainstalovat, používat a udržovat výrobky LINAK TWINDRIVE.

Analogový systém TWINDRIVE TD1 280 – uživatelská příručka

Tato uživatelská příručka vysvětlí, jak nainstalovat, používat a udržovat výrobky LINAK TWINDRIVE.

TWINDRIVE TD1 220/250 – uživatelská příručka

Tato uživatelská příručka vysvětlí, jak nainstalovat, používat a udržovat výrobky LINAK TWINDRIVE.

HOMELINE – přehled výrobků

Prozkoumejte rozmanitost systémů a produktů HOMELINE pro polohovatelná lůžka a křesla.

Spárování bezdrátového ručního ovládání se systémem pohonu LA18 IC pro komfortní lůžka

Zjistěte, jak spárovat bezdrátové ruční ovládání se systémem samostatného pohonu LA18 IC LINAK ® pro komfortní lůžka pomocí technologie Bluetooth®.

 1. Systém připojte k síťovému napájení
 2. Spuštěný režim párování signalizuje blikání světla podsvícení lůžka. Bude trvat 3 minuty
 3. Současným stisknutím dvou horních tlačítek spárujte ruční ovládání (příklad ve videu: HC40 FRAME™ Advanced)
 4. Úspěšné spárování signalizuje dlouhé bliknutí
 5. Systém je spárován a připraven k používání
 6. Systém bude nadále v režimu párování, dokud neuplynou výše uvedené 3 minuty. Potom se kontrolka trvale rozsvítí zelenou barvou, čímž signalizuje, že systém již není v režimu párování

Postup při nákupu nového ručního ovládání LINAK pro polohovatelné lůžko

Budete-li potřebovat nové ruční ovládání pro polohovatelné lůžko, obraťte se na dodavatele, u něhož jste jej zakoupili. 
Totéž platí pro případ ztráty či rozbití ručního ovládání nebo při vybití baterie v ručním ovládání bez možnosti její výměny. Dodavatel vám pomůže při objednání nového ručního ovládání – společnost LINAK neprodává náhradní díly přímo vlastníkům lůžek.

Ruční ovládání LINAK pro polohovatelná lůžka nefunguje

Ruční ovládání LINAK pro polohovatelná lůžka nefunguje

V případě problémů s ručním ovládáním pro polohovatelná lůžka bude nutné obrátit se na dodavatele, u něhož jste lůžko zakoupili. 
Společnost LINAK neprodává náhradní díly přímo vlastníkům lůžek.

Ovladač RF nefunguje

Ovladač musí být spárován se systémem TWINDRIVE TD1 280 (paměť) pod lůžkem.

Postupujte podle kroků uvedených ve videu nebo využijte níže uvedené pokyny.

 1. Stiskněte resetovací tlačítko jednotky RFR připojené k systému TD1.
 2. Resetovací tlačítko přidržujte stisknuté a přitom stiskněte libovolné tlačítko ručního ovládání. Existuje-li více než jedno ruční ovládání, přidržte resetovací tlačítko stisknuté a stiskněte další tlačítka ostatních ručních ovládání.
 3. Vaše lůžko je připraveno k použití.

Spárování ručního ovládání se systémem CBH Advanced pomocí adaptéru Bluetooth®

Spárování ručního ovládání se systémem s kontrolboxem CBH Advanced a adaptérem Bluetooth®

 1. Zajistěte připojení k elektrické síti 
 2. Adaptér Bluetooth® 3 minutovým blikáním signalizuje režim párování
 3. Při párování ručního ovládání stiskněte dvě horní tlačítka, zatímco adaptér bliká
 4. Úspěšné spárování signalizuje dlouhé bliknutí
 5. Všechna ruční ovládání LINAK se párují stisknutím dvou horních tlačítek

Spárování ručního ovládání později

 1. Znovu spusťte režim párování
 2. Odpojte síťové napájení a vyčkejte 10 sekund
 3. Zajistěte připojení k elektrické síti
 4. Adaptér Bluetooth® 3 minutovým blikáním signalizuje režim párování
 5. Postup párování opakujte u druhého ručního ovládání
 6. Systém je nyní spárován a připraven k použití
 

Paralelní pohon se systémem TD4 Standard

Konfigurace dvoulůžka pro paralelní pohony se systémem TD4 Standard

Součásti systému:
2× pohon TD4 Standard
2× síťový kabel
1 × ruční ovládání Bluetooth®

 1. Dva duální pohony TD4 připojte k síti
 2. Podsvícení lůžka obou duálních pohonů TD4 začne blikáním signalizovat režim párování
 3. Spárujte ruční ovládání (stiskněte současně dvě horní tlačítka)
 4. Úspěšné spárování signalizuje dlouhé bliknutí
 5. Oba duální pohony TD4 Standard jsou nyní spárovány s jedním ručním ovládáním

Ruční ovládání LINAK má vybitou baterii

Ruční ovládání LINAK má vybitou baterii

Některá ruční ovládání bohužel neumožňují výměnu baterií. Jestliže se takové ruční ovládání vybije, budete muset zakoupit nové. Kontaktujte prodejce lůžka. 

Společnost LINAK neprodává náhradní díly přímo majitelům lůžek.

Inicializace pohonu TD1RF (s pamětí) a motorového systému LA27

 1. Nastavte pohon LA27 do vysunuté polohy (bez přerušení, dokud se nezastaví).
 2. Uvolněte tlačítko.
 3. Nastavte pohon LA27 do zasunuté polohy (bez přerušení, dokud se nezastaví).
 4. Uvolněte tlačítko.

Systém je inicializován.

TD3 – jak nastavit ruční ovládání Bluetooth

 1. Připojte adaptér Bluetooth k napájenému pohonu TD3.
 2. Adaptér je nyní v režimu párování. Tento stav indikuje modrá blikající kontrolka LED.
 3. Na ručním ovládání Bluetooth stiskněte současně tlačítka „Záda nahoru“ a „Dolů“. Nyní světlo bliká déle, což označuje, že je ovladač s pohonem spárován.

TD3 – jak nastavit rádiové ruční ovládání

 1. Na pohonu TD3 stiskněte resetovací tlačítko. Lůžko se přenastaví do rovné polohy. Tlačítko přidržte stisknuté, až se motor zcela zastaví.
 2. Uvolněte resetovací tlačítko.
 3. Na pohonu TD3 znovu stiskněte resetovací tlačítko.
 4. Resetovací tlačítko přidržujte stisknuté a přitom stiskněte libovolné tlačítko ručního ovládání.
 5. Existuje-li více než jedno ruční ovládání, přidržte resetovací tlačítko stisknuté a stiskněte další tlačítka ostatních ručních ovládání.

Vaše lůžko je připraveno k použití.

TD4 – jak nastavit ruční ovládání Bluetooth

 1. Připojením do sítě nastavte pohon TD4 do režimu párování.
 2. Produkt je nyní v režimu párování. Světlo pod lůžkem tento stav indikuje blikáním.
 3. Na ručním ovládání Bluetooth stiskněte současně tlačítka „Záda nahoru“ a „Dolů“. Nyní světlo dlouze zasvítí, což označuje, že je ovladač s pohonem spárován.
 

Lůžko vůbec nepracuje (TD1)

Možný problém: Pohon TWINDRIVE TD1 není připojen k napájení
Možné řešení: Zkuste k síti připojit lampu nebo podobné zařízení a zkontrolujte, zda je k síťové napájení k dispozici.

Možný problém: K pohonu TWINDRIVE TD1 nejsou správně připojeny konektory
Možné řešení: Zkontrolujte všechna připojení.

Možný problém: Existují nějaká viditelná poškození kabelů?
Možné řešení: Poškozené díly musí být vyměněny. Kontaktujte společnost, jež vám lůžko prodala.

Lůžko vůbec nepracuje (TD3)

Kontrola: Je pohon TWINDRIVE TD3 připojen k napájecí síti?

Možné řešení: Zkuste k síti připojit lampu nebo podobné zařízení a zkontrolujte, zda je síťové napájení k dispozici.


Možný problém: K pohonu TWINDRIVE TD3 nejsou správně připojeny konektory 

Možné řešení: Zkontrolujte všechna připojení. Použijte odlehčení tahu kabelu pohonu TD3 k zajištění kabelu proti vypadnutí. Postupujte podle kroků uvedených ve videu nebo využijte níže uvedené pokyny.

Funkce podpěry hlavy postele nefunguje – nelze polohovat

Je třeba inicializovat pohon nastavující funkci opěrky hlavy. Postupujte podle kroků uvedených ve videu nebo využijte níže uvedené pokyny.

TD3 a pohon LA27 – inicializace motorového systému

 1. Stiskněte tlačítko servopohonu pro pohyb dolů.
 2. Přidržte tlačítko, dokud servopohon nedosáhne vnitřní polohy a zcela se nezastaví.
 3. Uvolněte tlačítko na ručním ovládání.
 4. Stiskněte a po dobu pěti sekund přidržte tlačítko pohonu pro pohyb dolů.
 5. Nyní můžete pohonu přesunout ven.

Systém je inicializován.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás