Kontaktujte nás zde
Ovladače

Aplikace Desk Control™

Propojte ovládací panel LINAK DPG s mobilním zařízením iOS, Android nebo počítačem. Získáte funkce automatického připojení, přijímání motivačních oznámení a přehledů statistik, které vám pomohou aktivněji využívat funkce polohování kancelářského stolu a zlepšit své pracovní návyky.

Aplikace Desk Control™

Stažením aplikace LINAK® Desk Control™ jsou uživatelé stolů o krok blíže ke změně svého dlouhodobého a často nezdravého chování při sezení. Aplikace byla vyvinuta pro uživatele elektrických stolů k sezení/stání vybavených některým ovládacích panelů LINAK® DPG: DPG1M, DPG1B nebo DPG1C.

Aplikace uživatelům umožní prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth® propojit své stoly s mobilním zařízením iOS, Android nebo s počítačem (Windows 10). Po nainstalování aplikace začnou uživatelům pomáhat vlídná upomínání na častou změnu polohy, přičemž průběžné statistiky zobrazí denní úspěchy.

Kromě nastavení výšky stolu si uživatelé mohou v aplikaci ukládat oblíbené polohy a zlepšit si tak ergonomii využíváním optimálních pracovních výšek vsedě či vestoje.
Aplikace LINAK Desk Control™ je navržena tak, aby uživatelům pomáhala s vytvářením zdravých návyků připomínáním využívání funkce sezení/stání během pracovního dne.

Bezplatná aplikace podporuje několik jazyků a je k dispozici pro tři různé platformy:

  • iOS pro iPhone a iPad
  • Android pro chytré telefony a tablety se systémem Android
  • Microsoft® Windows 10 pro PC
 

Stahujte pro Windows*

*Pro Windows 10 verze 17763.0 a vyšší

 

Stáhněte si bezplatnou aplikaci v obchodech s aplikacemi:

Stáhněte si aplikaci Desk Control pro systém Windows 10
Ikona ke stažení verze pro platformu Microsoft

Stáhněte si aplikaci Desk Control pro systém iOS.
Služba Apple Store

Stáhněte si aplikaci Desk Control pro systém Android.
Služba Google Play

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás
play-icon

Uživatelské statistiky jako klíčový prvek nového vydání LINAK Desk Control App

play-icon

Využijte svůj stůl lépe s aplikací Desk Control App

Aplikace Desk Control™

Zobrazte technický list jako online magazín nebo si stáhněte soubor PDF.

Ovládací panely DPG a aplikace Desk Control – uživatelská příručka (česky)

Tato uživatelská příručka vysvětlí, jak nainstalovat, používat a udržovat výrobky LINAK DESKLINE®.

DESKLINE – přehled produktů (česky)

Vyrábíte-li jakýkoli druh stolů či pultů, za nimiž lidé pracují, jsou výškově nastavitelná řešení elektrických pohonů a sloupků flexibilním způsobem, jak získat konkurenční výhodu a zlepšit podmínky.

POHYB – stoly k sezení/stání zvyšují pracovní výkon

Omezte množství zdravotních absencí a vytvořte moderní kancelářské prostředí s elektrickými stoly k sezení/stání. Atraktivní investice pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance.

Brožura DPG

Nový způsob nastavování kancelářských stolů.

Aplikace pro kancelářské stoly

Jakou aplikaci zvolit? LINAK Desk Control™ nebo značce přizpůsobitelnou verzi Desk Control™? V této brožuře vám nabídneme potřebný přehled.

Aplikace Desk Control™ – ukládání oblíbených poloh

Uložte si aktuální polohu
Stiskněte tlačítko s hvězdičkou. Zvolte možnost „save“ (uložit). Poloha je uložena a zobrazuje se na tlačítku.

Uložte až 4 oblíbené polohy
Přesuňte stůl do oblíbené výšky (použitím šipek v aplikaci nebo na ovládacím panelu). Uložte polohu.

Pojezd do oblíbené polohy
Stiskněte a přidržte tlačítko paměti, až dosáhnete uložené polohy.

Automatický pojezd a oblíbené polohy
(Jestliže je váš ovládací panel vybaven funkcí automatického pojezdu a funkce je aktivována)
Stačí jednou stisknout tlačítko oblíbené polohy. Stůl automaticky přejede do zvolené polohy.

Změna oblíbených poloh
Přejděte na stránku nastavení. Zvolte možnost „změna oblíbených poloh“. Klepněte na polohu, kterou chcete změnit. Nastavte výšku a klepněte na „Save position“ (uložit polohu).

Aplikace Desk Control™ – lze kombinovat používání aplikace ve více zařízeních současně?

Ne. Panel DPG nabízí pouze jedno připojení rozhraním Bluetooth®. K panelu DPG lze tedy připojit najednou pouze jedno zařízení. Zařízení (mobilní telefon nebo počítač), jež se poprvé propojí s panelem DPG, bude zařízením, v němž lze aplikaci používat.

Aplikace Desk Control™ – procházení nabídky nastavení

Změna oblíbených poloh
Přepište stávající oblíbené polohy nebo uložte nové.

Způsoby připomínání
Zvolte, jak chcete být upozorňováni na změnu polohy. Kliknutím na tlačítka aktivujte/deaktivujte automaticky otevíraná upozornění (pro mobilní zařízení) nebo funkce světelné signalizace (pro ovládací panel).

Nastavte název stolu
Chcete-li stůl snadno najít a připojit se k němu, přiřaďte mu název. Zadejte název stolu. Vraťte se do nabídky k uložení.

Nastavte výšku stolu
Zobrazuje-li se výška vašeho stolu nesprávně, můžete ji ručně opravit. Můžete také přepínat mezi cm a palci.

Používám jen tento stůl
Chcete-li používat svá osobní nastavení u více stolů, zvolte možnost „no“ (ne). Další stoly pak automaticky použijí vaše osobní nastavení z aplikace.

Automatický pojezd
Ovládací panely využívající funkci Automatický pojezd (pouze „plné verze“) mohou funkci automatického pojezdu využít k přepínání mezi oblíbenými polohami.

Nastavení jazyka
Vyberte požadovaný jazyk aplikace.

Výhody změny polohy
Přečtěte si více o prospěšnosti střídání poloh vsedě a vestoje.

Podmínky a ujednání
Přečtěte si podmínky a ujednání k aplikaci.

Informace o aplikaci
Přečtěte si více informací o aplikaci a jejích funkcích. Kliknutím na odkazy získáte více informací o produktu, vysvětlení k používání stolu a přístup k podpoře.

Aplikace Desk Control™ – aktivace a používání automatického pojezdu

Pokud je váš ovládací panel vybaven funkcí automatického pojezdu (pouze „plné verze“), můžete ji v aplikaci aktivovat.

Aktivace funkce automatického pojezdu
Přejděte do „Nastavení“. Zvolte možnost „Automatic Drive“ (automatický pojezd).

Stiskněte přepínače pro směr nahoru či dolů a přijměte podmínky používání.

Využijte funkci automatického pojezdu
Přejděte do části „control” (ovládání) a vyberte oblíbenou polohu. 
Jestliže byly uloženy 2 či více oblíbených poloh, stůl může mezi nimi automaticky přejíždět.

Aplikace Desk Control™ – propojení adaptéru Bluetooth s aplikací

Ke kontrolboxu připojte adaptér Bluetooth® (BLE2LIN) i.

Adaptér začne modře blikat.

Spusťte staženou aplikaci Desk Control™ a proveďte propojení se stolem.

Při vyhledávání stolu nahlédněte do seznamu „Desks nearby“ (stoly poblíž) v aplikaci.

Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Úvodní pokyny

Aplikace Desk Control™ – jak začít

Ve svém mobilním zařízení zapněte funkci Bluetooth®. Spusťte aplikaci Desk Control™. Zvolte stůl a klepněte na „connect“ (připojit).

Chcete-li stůl nastavit ručně, stiskněte a přidržte tlačítko s šipkou nahoru nebo dolů.

Aplikace Desk Control™ – nastavení cílů a aktivace oznámení s připomenutím změny polohy

Nastavte si cíle pro polohu vstoje
Přejděte do části „You“ (vy) a zvolte cíl. Vyberte si jedno ze 3 předdefinovaných nastavení sezení/stání nebo definujte vlastní.

Nastavení individuálních cílů
V části „your goal“ (váš cíl) klepněte na tlačítko nastavení. K nastavení časových intervalů stání a sezení použijte šipky. Chcete-li nastavení uložit, klepněte na „done“ (hotovo) a potom na „save“ (uložit).

Zvolte formu příjmu oznámení s připomenutím
Dostávejte automaticky otevíraná připomenutí ve svém mobilním zařízení nebo prostřednictvím světelné signalizace na ovládacím panelu.

Přejděte do části „Settings“ (nastavení). Zvolte možnost „Ways to be reminded“ (způsoby připomínání). Klepnutím na tlačítka aktivujte/deaktivujte upozornění.
Chcete vidět příklad, klepněte na „Try it out“ (vyzkoušet).

Aplikace Desk Control™ – nedaří se mi najít aplikaci Desk Control ve Windows Store. Proč?

Aplikace Desk Control pro Windows je v obchodě Microsoft k dispozici pouze pro systém Windows 10. Máte-li starší verzi systému Windows, nemůžete si aplikaci Desk Control stáhnout.

Aplikace Desk Control™ – stůl pojíždí jen o několik centimetrů a pak se zastaví. Proč?

Ovladač Bluetooth® může být zastaralý. Ujistěte se, zda máte v počítači nainstalován nejnovější ovladač Bluetooth .

Aplikace Desk Control™ – jaký je rozdíl mezi připojením typu „vlastník“ a připojením typu „host“?

Rozdíl spočívá v místě uložení vašich osobních nastavení a v možnosti, zda se ke stolu znovu automaticky připojíte.

Pokud se připojíte jako „Vlastník“, připomínání a oblíbená nastavení se uloží do ovladače DPG. Aplikace se k danému stolu automaticky připojí, jakmile se k němu přiblížíte, a po celý den bude zaznamenávat statistické údaje o stání/sezení.

Připojíte-li se jako „host“, připomínání a oblíbená nastavení se uloží do aplikace v chytrém zařízení/počítači, aby se po propojení se stolem projevila v ovladači DPG. Aplikaci musíte s pracovním stolem každé ráno spárovat. Po zbytek dne se bude aplikace ke stolu automaticky připojovat, odesílat notifikace změny polohy a zaznamenávat údaje o sezení /stání.

Aplikace Desk Control™ – kdo má k datům přístup a může je využívat?

Přístup k datům je možný pouze ve vašem zařízení. Společnost LINAK nepřistupuje k žádným datům zadaným v aplikaci (oblíbené pozice, výška, hmotnost, pohlaví) a data shromážděná aplikací (statistiky) nijak nevyužívá.

Aplikace Desk Control™ – kdo vlastní data zadaná do aplikace či data shromážděná aplikací?

Vlastníkem všech zadaných dat i dat shromážděných aplikací je uživatel. Chcete-li všechna data smazat, odstraňte aplikaci. Přejděte do nastavení zařízení a aplikaci odstraňte. Jestliže aplikaci znovu nainstalujete, musíte ji se stolem opět spárovat, abyste mohli stůl pomocí aplikace ovládat.

Aplikace Desk Control™ – proč nelze stůl pomocí aplikace ovládat?

Aplikaci můžete použít, pokud je váš stůl vybaven rozhraním Bluetooth®. Připojení Bluetooth provedete prostřednictvím ovládacího panelu DPG s funkcí připomínání (všechny verze aplikace) nebo prostřednictvím adaptéru BLE2LIN (iOS, Android a Windows 10). Pokud máte panel DPG bez funkce Bluetooth, nemůžete aplikaci používat.

Aplikace Desk Control™ – bude aplikace shromažďovat data i pokud nejsem u stolu?

Aplikace detekuje, zda je chytré zařízení/počítač v dostatečné blízkosti stolu, aby se k němu mohla připojit. Aplikace bude shromažďovat data, pokud je mezi chytrým zařízením/počítačem a stolem navázáno spojení, přestože nejste právě u stolu.

Dokud je počítač v dosahu připojení rozhraní Bluetooth® panelu DPG a jste přihlášeni k počítači, bude se doba stání započítávat. Pokud je počítač v pohotovostním režimu nebo má uzamknutou obrazovku, doba stání se nezapočítává.

Aplikace Desk Control™ – připomene mi aplikace vstát od stolu, i když u něj nejsem?

Aplikace detekuje, zda je chytré zařízení/počítač v dostatečné blízkosti stolu, aby se k němu mohla připojit. Aplikace bude posílat notifikace pouze v případě navázaného spojení mezi aplikací a pracovním stolem.

Ovládací panel DPG1M – spárování s aplikací

2 sekundy přidržte stisknuté tlačítko funkce Bluetooth®
Kontrolka LED se rozbliká modrou barvou.

Spusťte staženou aplikaci a proveďte propojení se stolem.
Vyhledejte svůj stůl v seznamu „Desks nearby“ (stoly poblíž).

Po propojení se LED signalizace rozbliká modrou barvou.

Postupujte podle pokynů v aplikaci.

DPG – spárování s aplikací

Dvě sekundy přidržte stisknuté tlačítko Bluetooth®. Světelný proužek se rozbliká modrou barvou. Na displeji se zobrazí ID stolu.

Spusťte staženou aplikaci a proveďte propojení se stolem. Vyhledejte správné ID v seznamu „Desks nearby“ (stoly poblíž). 

Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Ochranná známka vyjádřená slovem Bluetooth® a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakéhokoli používání těchto značek a log společností LINAK® podléhá licenci.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás