Kontaktujte nás zde

Produktové certifikáty a prohlášení

Pohony a systémy servopohonů LINAK jsou navrženy a ověřovány v souladu se specifickými regulačními požadavky a normami uvedenými ve specifikacích výrobků LINAK.

Program správy dat o dodržování předpisů
Společnost LINAK spolupracuje s nezávislým partnerem v oblasti dodržování předpisů, jenž zabezpečuje přizpůsobování rostoucím požadavkům, automatizuje procesy a dodává řešení pomáhající společnostem zachovávat shodu ve vyvíjející se oblasti regulací. Dodavatelé společnosti LINAK budou kontaktování nezávislou organizací správy programu a společnost LINAK od dodavatelů očekává reakci ve formě zdokumentování dodržování konkrétních požadavků. Shromažďování informací o životním prostředí je pro společnost LINAK významným aspektem, neboť tyto informace chceme v našem dodavatelském řetězci dále sdílet.

Budete-li potřebovat s nahráváním prohlášení pomoc, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese chemicalcompliance@linak.com

Předpisy, směrnice a zákony
Společnost LINAK se zavazuje poskytovat zákazníkům produkty splňující vysoké standardy inovací, výkonnosti a ekologické bezpečnosti. Dosažení tohoto cíle vyžaduje schopnost rychle se přizpůsobovat novým environmentálním předpisům, směrnicím a zákonům, jako jsou RoHS2, RoHS3, REACH SVHC, nařízení o konfliktních minerálech, CPSA apod.

REACH
Nařízení o registraci, hodnocení a povolování chemických látek (ES č.1907/2006) je evropské nařízení o chemických látkách. Nařízení REACH se týká i společnosti LINAK, což znamená, že výrobky dodávané společnosti LINAK musí být s tímto nařízením včetně pololetních aktualizací v souladu.

Šablona prohlášení LINAK REACH

Prohlášení LINAK REACH pro plastové výlisky a PCBA

RoHS
Omezení nebezpečných látek dle směrnice EU 2011/65/EU a směrnice 2015/863 redukuje používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Všechny výrobky dodávané společností LINAK musí být v souladu s platným zněním příslušné směrnice RoHS.

Více informací o směrnicích LINAK REACH a RoHS si můžete přečíst zde.

Šablona prohlášení LINAK RoHS

Prohlášení LINAK RoHS pro plastové výlisky a PCBA

Propozice 65
Propozice 65 (zákon na ochranu zdrojů pitné vody před chemickým znečištěním z roku 1986) je kalifornský zákon, jenž vyžaduje, aby podniky informovaly obyvatele Kalifornie o významných chemických látkách způsobujících nádorová onemocnění, vrozené vady nebo poškození reprodukčního systému. Společnost LINAK od dodavatelů (ve specifikovaných oblastech) požaduje, aby usilovali o odstranění co největšího počtu látek uvedených v seznamu Propozice 65, a to jak ze současných, tak i budoucích produktů, jež společnosti LINAK dodávají.

Šablona prohlášení LINAK Propozice 65

Konfliktní minerály
Společnost LINAK požaduje, aby dodavatelé poskytující komponenty nebo materiály obsahující konfliktní minerály aktivně pracovali na zajištění bezproblémových zdrojů těchto kovů (kategorie „conflict-free“). Dodavatelé společnosti LINAK musí provádět vlastní šetření RCOI a procesy hloubkového šetření, aby zajistili platné a spolehlivé získávání zdrojů kategorie „conflict-free“. Očekáváme, že naši dodavatelé budou stejným způsobem spolupracovat s vlastními dodavateli, aby zajistili vysledovatelnost konfliktních minerálů k původním hutím. Látky uvedené v seznamu Proposition 65 musí být uvedeny v současných i budoucích produktech dodávaných společnosti LINAK.

CPSA
Zákon o bezpečnosti a ochraně spotřebitele (CPSA) je veřejnoprávní zákon Spojených států chránící veřejnost před nepřiměřeným rizikem újmy způsobené spotřebním zbožím. Komise pro bezpečnost spotřebního zboží prohlašuje, že žádná nátěrová hmota či povrchová úprava nesmí obsahovat olovo v koncentraci vyšší než 0,009 % (90 ppm).
Dodavatelé prodávající nátěrové hmoty či díly opatřené povrchovou úpravou (dle specifikace) pro společnost LINAK jsou povinni toto nařízení plnit a musí uvádět koncentraci olova ve svých výrobcích.

IECEx / ATEX
ATEX je směrnice EU, zatímco IECEx je hlavní normou. Oba standardy se týkají požadavků na zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Pohony LINAK do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex) musí na straně dodavatelů vyhovovat normě IECEx i směrnici ATEX.

UL
Dodavatelé společnosti LINAK (pokud existují) odpovídají za to, že všechny součásti a materiály kritické z hlediska UL (jak jsou uvedeny ve specifikacích společnosti LINAK) jsou v souladu se směrnicemi UL.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás