Kontaktujte nás zde

Očekávání kvalitativních hodnot 

Oddělení kvality společnosti LINAK je globální organizací rozdělenou do centralizovaného týmu kvality dodavatelů a týmů kvality skupin výrobků, nacházející se v centrále společnosti LINAK A/S. Tým výrobní kvality se nachází rovněž v továrnách LINAK v Číně, na Slovensku a v USA. 
Různé týmy odpovídají za následující úkoly: 

Centralizovaný tým kvality dodavatelů  (LINAK A/S)

 • Smlouvy o kvalitě pro místní a globální dodavatele
 • Vyhodnocování dodavatelů 
 • Schvalování místních a globálních dodavatelů
 • Aktivity pro zlepšování kvality dodavatelů
 • Audity dodavatelského systému a PPAP
 • Zásady a postupy zajišťování kvality globálních dodavatelů

Týmy výrobní kvality (LINAK A/S)

 • Smlouvy o kvalitě pro místní a globální dodavatele
 • Vyhodnocování dodavatelů
 • Schvalování místních a globálních dodavatelů
 • Aktivity pro zlepšování kvality dodavatelů
 • Audity dodavatelského systému a PPAP
 • Zpracování a registrace porušování shody
 • Vstupní kontrola

Týmy kvality skupin výrobků (LINAK US, Slovensko, Čína)

 • Aktivity pro zlepšování kvality dodavatelů
 • Audity PPAP dodavatelů
 • Zpracování a registrace porušování shody
 • Vstupní kontrola

Pokud si nejste jisti, kterého pracovníka kontroly kvality ve společnosti LINAK kontaktovat, spojte se s osobami, jež díly zakoupily. Poskytnou vám informace o smlouvě od odpovědného pracovníka péče o kvalitu ve společnosti LINAK.

Příručka kvality dodavatelů 
Všichni dodavatelé a firmy spolupracující nebo zamýšlející spolupracovat se společností LINAK musí dodržovat pokyny uvedené v příručce kvality dodavatelů. Příručka slouží jako vodítko ke spolupráci společnosti LINAK s dodavateli, například v aspektech posuzování, hodnocení, kvalifikace, základních požadavků a způsobu správy těchto vztahů. Základy dohody o kvalitě mezi dodavateli a firmou LINAK spočívají v očekáváních uvedených v příručce kvality dodavatelů

Požadavek na proces PPAP 
Proces schvalování dílů k sériové výrobě (PPAP) je proces řízení kvality používaný ve společnosti LINAK. Proces PPAP zajistí, aby dodavatel vyráběl výrobky splňující specifikace konstrukce a důsledně vyráběl v požadované produktivitě. 
Během procesu PPAP se připravuje široká škála dokumentů, jež se pak soustředí v balíčku PPAP. 

Žádosti o změnu u dodavatelů
Změní-li dodavatel výrobu, místo výroby, subdodavatele apod. s možným dopadem na formu, způsobilost či funkci, je povinen vyplnit šablonu žádosti o změnu u dodavatele. Po vyplnění musí dodavatel žádost zaslat e-mailem osobě odpovědné ve společnosti LINAK za příslušný výrobek. Pokud si nejste jisti, kdo je správcem produktu, obraťte se na nákupčího dílů LINAK.    

SCAR – hlášení 8D
Při zjištění kritických či rozsáhlých neshod vypracuje společnost LINAK hlášení o porušení shody. Dodavatel je pak povinen připravit hlášení o nápravné akci u dodavatele (SCAR) založené na principech řešení problémů 8D, se zahrnutím důvodů odchylek a popisu opatření k vyloučení opakování. 

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás