Kontaktujte nás zde

Dodavatelské informace

Dodavatelské informace

Tato stránka je věnována současným a budoucím dodavatelům společnosti LINAK. Dodavatelé zde naleznou příslušné informace a očekávání společnosti LINAK vůči dodavatelům. 

Politika jakosti dodavatelů
Společnost LINAK očekává u dodavatelů adekvátní kvalitu a kontrolní systém zajišťování vynikající kvality. 

  • Společnost LINAK nakupuje podle principu nulové chybovosti. 
  • Dodavatelé společnosti LINAK musí udržovat systém jakosti splňující normy ISO 9001, TS 16949, ISO 13485 atp.
  • Dodavatelé společnosti LINAK musí podepsat a dodržovat dohodu o kvalitě

Kvalitativní hodnoty dodavatelů
Kvalitativní hodnoty dodavatelů objasňují implementaci našich zásad kvality dodavatelů
Kvalitativní hodnoty dodavatelů pomáhají společnosti LINAK i jejím dodavatelům sladit 
očekávání a postoje k dosažení zvýšení kvality a minimalizace nákladů na kvalitu.

LINAK usiluje o šest následujících kvalitativních hodnot dodavatelů:

  • Zřetelná a srozumitelná formulace požadavků.
  • Dodavatelé musí důsledně plnit požadavky společnosti LINAK. 
  • Dodavatelé musí neustále vyvíjet úsilí o zlepšování.
  • Efektivní komunikace s dodavateli.
  • Globální partnerství s dodavateli.
  • Společnost LINAK vyjadřuje očekávání vůči dodavatelům ve svém kodexu chování. (Dodavatelé musí dodržovat kodex chování společnosti LINAK.)

Systém LINAK SIS
Systém LINAK SIS (systém dodavatelských informací) je online služba SharePoint propojující dodavatele se společností LINAK. Systém LINAK SIS slouží ke sdílení dokumentů mezi dodavateli a společností LINAK. Společnost LINAK komunikuje prostřednictvím systému LINAK SIS v případě příkazu k technickým změnám (ECO) nebo oznámení o technických změnách (ECN). Systém SIS lze také použít pro dokumenty RFQ, dokumenty hodnocení dodavatelů a jakékoli další dokumenty sdílené mezi dodavatelem a společností LINAK. Po uzavření smlouvy o kvalitě si dodavatel může ze systému SIS stahovat specifikace LINAK.

 


Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás