Kontaktujte nás zde

Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti LINAK®

 

Děkujeme, že jste si přečetli naše zásady ochrany osobních údajů. Vážíme si vašeho soukromí a těmito zásadami ochrany osobních údajů vás chceme informovat o tom, které osobní údaje shromažďujeme, jak a proč je shromažďujeme, jak je můžeme používat, s kým je sdílíme a jaká máte jako subjekt údajů práva.

Pro snadnější orientaci jsme tyto zásady ochrany osobních údajů rozdělili do pododdílů podle nejčastějších interakcí se společností LINAK jako zpracovatelem/správcem údajů. Můžete spadat do více než jednoho z těchto pododdílů. V takovém případě se na vás vztahují informace uvedené v jednotlivých pododdílech.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na osobní údaje zaměstnanců společnosti LINAK, uchazečů o zaměstnání využívajících náš náborový portál ani na jiné vztahy, které podléhají samostatným zásadám ochrany osobních údajů (jak jsou případně dále zveřejněny).

Rádi bychom vás požádali, abyste nám neposílali žádné citlivé osobní údaje, jako jsou informace týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženského či jiného přesvědčení, zdravotních, biometrických nebo genetických charakteristik, trestní minulosti nebo členství v odborových organizacích. Takové údaje od vás nebudeme shromažďovat, pokud nám k tomu nedáte souhlas nebo pokud je nebudeme muset shromažďovat ze zákona.

Naše obchodní a související služby ani související webové stránky nejsou určeny dětem ani nejsou vytvořeny s cílem upoutat jejich pozornost.

Kdo jsme?
LINAK Group je mezinárodní společnost zabývající se navrhováním a výrobou systémů elektrických lineárních pohonů. Společnost LINAK A/S sídlí v dánském městě Guderup a je zastoupena ve více než 30 zemích světa prostřednictvím dceřiných společností nebo distributorů. Seznam společností skupiny LINAK naleznete zde: Pobočky a distributoři LINAK ve světě.

Webové stránky jsou spravovány společností LINAK A/S. Společnost LINAK A/S je ve většině případů správcem údajů odpovědným za vaše osobní údaje. Jsou-li vaše údaje shromažďovány nebo zpracovávány na základě vaší role zákazníka nebo příjemce marketingových materiálů, pak je vaše místní pobočka společnosti LINAK společným správcem údajů spolu se společností LINAK A/S.

Naše kontaktní údaje jsou uvedeny na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

Osobní údaje shromažďované společností LINAK – co, jak a proč

 

Návštěvníci webových stránek
Když navštívíte naše webové stránky, začneme od vás automaticky shromažďovat osobní údaje. Shromažďované osobní údaje zahrnují mimo jiné:

 • Vaši IP adresu, operační systém a platformu, typ prohlížeče, aktivitu při prohlížení a další údaje o tom, jak s našimi webovými stránkami komunikujete, například kliknutí na reklamy LINAK před návštěvou našich webových stránek a/nebo kontaktních formulářů.
 • Údaje zadané do našich kontaktních formulářů, jako je e-mail, jméno, telefonní číslo, zeměpisná oblast a další informace o vašem dotazu, které jste nám poskytli.
 • Průzkumy a hodnocení spokojenosti zákazníků, například odpovědi na průzkumy.

Osobní údaje o návštěvnících webových stránek shromažďujeme pomocí souborů cookie, přičemž rozsah tohoto shromažďování závisí na vašem souhlasu s jednotlivými typy souborů cookie (marketingové, statistické a preferenční soubory cookie). Další informace naleznete v našem Prohlášení o souborech cookie.

Používáme zájmově orientovanou reklamu na naše produkty. Pokud při návštěvě našich webových stránek přijmete marketingové cookies od společnosti LINAK, může se vám zobrazovat reklama společnosti LINAK na různých dalších platformách. Osobní údaje návštěvníků webových stránek zpracováváme pro následující účely:

 • Provozování, zlepšování a optimalizace výkonu a zkušeností návštěvníků s našimi webovými stránkami a službami.
 • Shromažďování anonymní zpětné vazby a údajů o používání, abychom lépe porozuměli návštěvníkům webových stránek a mohli poskytovat lepší a přizpůsobené webové služby.
 • Zvýšení bezpečnosti, blokování případného spamu, opravu chyb a technickou údržbu.
 • Vytváření statistik.
 • Poskytování personalizované reklamy (pokud jsou marketingové soubory cookie akceptovány). Spolu s našimi reklamními partnery používáme nástroje sledování sociálních médií, jako jsou Facebook Pixel a LinkedIn Pixel.
 • Pro splnění zákonných povinností, které se na nás mohou vztahovat.

ReadMoreButton

 

Příjemci marketingových materiálů
Jestliže se zaregistrujete k odběru marketingových materiálů od společnosti LINAK, budeme shromažďovat vaše osobní údaje, které použijeme k tomu, abychom vám mohli poskytovat novinky, informace, akce a nabídky a zlepšovat a přizpůsobovat vaše zkušenosti jako příjemce marketingových materiálů společnosti LINAK.

Dále vám v některých zemích můžeme na základě platných místních předpisů zasílat marketingové materiály, aniž byste se k odběru takových marketingových materiálů přihlásili, nicméně takovou komunikaci můžete kdykoli odmítnout tím, že se z odběru odhlásíte.

Osobní údaje shromažďované a zpracovávané společností LINAK pro tyto účely jsou mimo jiné:

 • Osobní údaje, jako například vaše jméno a jazykové preference.
 • Kontaktní údaje, jako je vaše (pracovní) adresa, zeměpisná oblast, telefonní číslo a e-mailová adresa.
 • Informace týkající se vaší práce, jako je obor, funkce, zaměstnavatel a oblasti zájmu.
 • Informace o interakcích s vámi, jako je váš souhlas se zasíláním marketingových materiálů, úspěšnost marketingových aktivit, marketingové preference, vyhledávání produktů a zájmy a informace o návštěvách prodejců, akcích nebo účasti na veletrzích.
 • Podrobnosti o účasti v loteriích a soutěžích.
 • Aktivita na příslušných platformách třetích stran, jako jsou sociální média (v souladu s vašimi souhlasy/nastaveními na těchto sociálních médiích/souhlasem se soubory cookie).
 • Údaje o průzkumech a spokojenosti zákazníků, jako jsou odpovědi na průzkumy (pokud nejsou anonymní), zpětná vazba poskytnutá společnosti LINAK nebo zaměstnancům společnosti LINAK.
 • Optimalizace marketingových služeb, jako je analýza požadavků zákazníků za účelem cílení reklamy nebo poskytování informací o doplňkových produktech.
 • Optimalizace a rozvoj služeb podpory.
 • Dodržování zákonných povinností, jako jsou zákony o marketingu a ochraně osobních údajů.

ReadMoreButton

 

Zákazníci
Pokud jste zákazníkem společnosti LINAK nebo pracujete pro společnost, která je zákazníkem společnosti LINAK, shromažďujeme osobní údaje, které používáme k tomu, abychom vám a vašemu zaměstnavateli poskytli relevantní informace o společnosti LINAK a jejích produktech, k vyřizování objednávek a reklamací a k dalším účelům souvisejícím s obchodním vztahem.

Osobní údaje shromažďované a zpracovávané společností LINAK pro tyto účely jsou mimo jiné:

 • Osobní údaje, jako je vaše jméno a váš jazyk.
 • Kontaktní údaje, jako je vaše pracovní adresa, zeměpisná oblast, telefonní číslo a e-mailová adresa.
 • Informace týkající se vaší práce, jako je obor, funkce, zaměstnavatel a oblasti zájmu.
 • Informace týkající se prodeje (pokud tyto informace obsahují osobní údaje), jako je e-mailová korespondence, informace o návštěvách prodejců a účasti na akcích společnosti LINAK, informace o nákupu/objednávkách probíhajících a předchozích objednávkách, cenových nabídkách, doručovacích adresách, slevách a motivačních opatřeních.
 • Informace o produktech (pokud tyto informace obsahují osobní údaje), jako jsou informace o produktech, datové listy a reklamace.
 • Informace týkající se zákaznické podpory, jako je e-mailová komunikace, poznámky k hovorům a údaje zadané do kontaktních formulářů.
 • Transakční a finanční informace týkající se zákazníka (pokud tyto informace obsahují osobní údaje), jako jsou fakturační údaje, bankovní údaje a informace o úvěrových agenturách.
 • Údaje o návštěvách ve společnosti LINAK (v rozsahu, v jakém je společnost LINAK poskytla nebo zajistila), jako je registrace návštěvníků a cestovní doklady.
 • Údaje o průzkumech a hodnocení spokojenosti zákazníků (za předpokladu, že nejsou anonymní), jako jsou odpovědi na průzkumy a zpětná vazba poskytnutá společnosti LINAK.

Výše uvedené osobní údaje budou shromažďovány pouze v rozsahu nezbytném a relevantním pro vztah a interakci zákazníka se společností LINAK. Vaše údaje zpravidla shromažďujeme přímo od vás nebo vašeho zaměstnavatele, pokud jsou poskytnuty v rámci objednávky produktu nebo jsou jinak součástí obchodního vztahu.

Příslušné osobní údaje používáme k zajištění personalizovaného vztahu se zákazníky na základě vašich preferencí a interakce se společností LINAK. Dále používáme příslušné osobní údaje k následujícím účelům:

 • Řízení vztahů se zákazníky, jako je sledování, analýza, řízení a podpora trvalých vztahů se zákazníky.
 • Optimalizace marketingových a prodejních aktivit.
 • Účely komunikace.
 • Plánování, plnění a řízení smluvního vztahu se zákazníkem.
 • Dodržování zákonných povinností, například v souvislosti s kontrolou vývozu a prověřováním sankcí.

ReadMoreButton

 

Firemní uživatelé digitálních nabídek společnosti LINAK
Společnost LINAK nabízí svým zákazníkům různé digitální nabídky, včetně softwarových aplikací (Apps), digitálních produktových platforem atd.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste soukromým/profesionálním koncovým uživatelem digitálních nabídek společnosti LINAK, měli byste se podívat do části „Koncoví uživatelé softwarových aplikací LINAK (aplikace)“. Prostřednictvím našich digitálních nabídek chceme zákazníkům nabídnout lepší zkušenosti a možnosti související s našimi produkty. Při některých z těchto digitálních nabídek, ale ne při všech, se zpracovávají osobní údaje. Některé z našich digitálních nabídek ukládají a zpracovávají data pouze ve vašem zařízení, a proto nejsou sdílena se společností LINAK ani s jinými třetími stranami. Podrobnější informace o zpracování příslušných údajů v příslušné digitální nabídce jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách používání příslušné digitální nabídky.

 • Shromážděné osobní údaje mohou mimo jiné zahrnovat:
 • Osobní údaje, jako jsou jména, ID uživatele/přihlašovací jméno a heslo a jazykové preference.
 • Kontaktní údaje, jako je vaše pracovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a zeměpisná poloha.
 • Používání digitální nabídky, například vaše interakce s funkcemi, připojení a aktivita produktu, výkonnostní a diagnostické údaje a statistiky, typ zařízení, operační systém, preference a uložené funkce.
 • Údaje o poloze (například pro připojení Bluetooth®).

Výše uvedené údaje budou shromažďovány pouze v rozsahu nezbytném a relevantním pro vaše využívání našich digitálních nabídek. Údaje, které shromažďujeme, získáváme přímo od vás a/nebo prostřednictvím vašeho používání našich digitálních nabídek.

ReadMoreButton

 

Koncoví uživatelé digitálních nabídek společnosti LINAK
Společnost LINAK nabízí k některým svým produktům digitální řešení, jako jsou softwarové programy, softwarové aplikace (aplikace) a digitální produktové platformy (dále jen „digitální nabídky“), které zvyšují komfort koncového uživatele. Při některých z těchto digitálních nabídek, ale ne při všech, se zpracovávají osobní údaje.

Některé z našich digitálních nabídek navíc ukládají a zpracovávají data pouze ve vašem zařízení, a proto nejsou sdílena se společností LINAK ani s jinými třetími stranami. Podrobnější informace o platném zpracování údajů v rámci digitální nabídky jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách používání příslušné digitální nabídky.

Shromážděné osobní údaje mohou mimo jiné zahrnovat:

 • Osobní údaje, jako jsou jména, ID uživatele/přihlašovací jméno a heslo a jazykové preference.
 • Kontaktní údaje, jako je vaše adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a zeměpisná poloha.
 • Používání aplikace, například vaše interakce s funkcemi, připojení a aktivita produktu, výkonnostní a diagnostické údaje a statistiky, typ zařízení, operační systém, preference a uložené funkce.
 • Údaje o poloze (například pro připojení Bluetooth®).

Výše uvedené údaje budou shromažďovány pouze v rozsahu nezbytném a relevantním pro vaše používání našich digitálních nabídek. Údaje, které shromažďujeme, získáváme přímo od vás a/nebo prostřednictvím vašeho používání našich digitálních nabídek.

ReadMoreButton

 

Dodavatelé
Pokud pracujete pro společnost, která je dodavatelem společnosti LINAK, můžeme shromažďovat vaše osobní údaje pro účely našeho obchodního vztahu.

Osobní údaje shromažďované a zpracovávané společností LINAK pro tyto účely jsou mimo jiné:

 • Osobní údaje, jako například vaše jméno a jazykové preference.
 • Kontaktní údaje, jako je vaše pracovní adresa, zeměpisná oblast, telefonní číslo a e-mailová adresa.
 • Informace související s prací, jako je váš obor, funkce a zaměstnavatel.
 • Informace týkající se dodavatele (pokud tyto informace obsahují osobní údaje), jako je e-mailová korespondence, informace o produktech, informace o objednávkách a reklamacích.
 • Informace o transakcích a finanční informace dodavatele (pokud tyto informace obsahují osobní údaje), jako jsou fakturační údaje, bankovní údaje a informace o úvěrových agenturách.

Výše uvedené údaje budou shromažďovány pouze v rozsahu nezbytném a relevantním pro náš obchodní vztah a vaši interakci se společností LINAK. Vaše údaje zpravidla shromažďujeme přímo od vás nebo vašeho zaměstnavatele, pokud jsou poskytnuty v rámci objednávky produktu nebo jsou jinak součástí obchodního vztahu.

Příslušné osobní údaje používáme pro každodenní zajištění našich obchodních vztahů, což mimo jiné zahrnuje:

 • Plánování, správa a zpracování faktur.
 • Zajištění dodržování právních předpisů, například v souvislosti s kontrolou vývozu a prověřováním sankcí.
 • Správa a vymáhání smluvních závazků.

ReadMoreButton

 

Právní základy pro zpracování osobních údajů
Společnost LINAK bude zpracovávat osobní údaje pouze k legitimnímu účelu a za předpokladu, že pro takové zpracování existuje právní základ. Tyto právní základy zahrnují:

 • Váš souhlas se zpracováním údajů.
 • Zpracování údajů je nezbytné pro plnění smlouvy.
 • Zpracování údajů je nezbytné pro splnění právních závazků, jimž společnost LINAK podléhá.
 • Zpracování údajů vychází z oprávněných zájmů, je omezené a nepoškozuje vás.
 

S kým osobní údaje sdílíme
Společnost LINAK může vaše osobní údaje sdílet, pokud je to nezbytné pro výše popsané účely. Osobní údaje můžeme sdílet následujícím způsobem:

 • V rámci skupiny LINAK Group.
 • Obchodním partnerům společnosti LINAK, jako jsou obchodní a marketingoví partneři, partneři pro digitální nabídky a IoT, logističtí partneři atd.
 • Poskytovatelé IT služeb a zpracovatelé údajů, kteří jednají jménem společnosti LINAK, například pro účely hostingových služeb, IT podpory, cloudových služeb atd.
 • Konzultanti a poradci společnosti LINAK.
 • Další oprávněné třetí strany, které mohou na základě požadavků nebo povolení platných právních předpisů potřebovat přístup k osobním údajům nebo je ukládat.

Společnost LINAK nebude vaše osobní údaje nikdy prodávat ani je záměrně poskytovat neoprávněným třetím stranám.

 

Platformy sociálních sítí
Pro optimalizaci našich aktivit na platformách sociálních médií používáme nástroje, jako jsou lead ads a Facebook Custom Audiences, což znamená, že platíme těmto platformám za to, že nám pomáhají najít relevantní osoby pro cílení naší reklamy a dalšího marketingového obsahu. Kritéria používaná pro cílení nastavuje buď společnost LINAK, nebo příslušná platforma sociálních médií. Takové sponzorované a cílené reklamy jsou označeny jako „Sponzorované“. Zaznamenáme vaše interakce s našimi příspěvky.

 

Předávání osobních údajů
V určitých případech mohou být vaše osobní údaje přenášeny přes hranice. Dbáme na to, abychom při přenosu dat přes hranice dodržovali platné zákony o ochraně osobních údajů a další místní požadavky.

 

Profilování
Tam, kde jsme k tomu ze zákona oprávněni, můžeme využívat profilování, abychom vám mohli poskytovat obsah a interakce přizpůsobené vašim potřebám. To může mimo jiné zahrnovat personalizované reklamy a další marketingové materiály, o kterých se domníváme, že vás budou zajímat.

Při provádění analýz a sestavování statistik budeme údaje v maximální možné míře anonymizovat a agregovat.

 

Uchovávání osobních údajů
Ve společnosti LINAK uchováváme osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu pro účel, pro který byly shromážděny, a nikdy ne déle, než stanoví platné právní předpisy. V některých případech může společnost LINAK uchovávat údaje déle, než je nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny, aby vyhověla zákonným požadavkům na jejich uchovávání. V některých případech údaje nesmažeme, ale uchováváme je v anonymizované podobě pro statistické účely.

 

Jak vaše údaje chráníme:
Pro ochranu vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo neoprávněným přístupem k nim jsme zavedli vhodná technická a provozní bezpečnostní opatření. Naše bezpečnostní opatření se pravidelně revidují, například s ohledem na nové technologie.

Pro ochranu osobních údajů máme zavedeny podrobné postupy a procesy v písemné podobě a pravidelně školíme naše zaměstnance v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Vaše práva
V souvislosti s osobními údaji, které zpracováváme, máte určitá práva. Například:

 • Máte právo požádat o potvrzení o zpracování vašich osobních údajů a v takovém případě můžete také požádat o jejich zpřístupnění. Toto právo však podléhá zákonnému omezení, tj. není absolutní.
 • Máte právo vznést námitku proti shromažďování a dalšímu zpracování vašich osobních údajů, pokud toto zpracování není založeno na zákonném požadavku nebo není jinak nezbytné.
 • Na požádání společnost LINAK odstraní nebo opraví všechny nepřesné nebo chybné údaje.
 • Pokud jste společnosti LINAK poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoli s budoucí účinností odvolat. Toto odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu nebo zpracování na základě jiného právního základu, než je souhlas.
 • Máte právo na poskytnutí osobních údajů, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému subjektu.
 • Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme nebo jsme je zpracovali nezákonně, můžete podat stížnost dánskému Úřadu pro dohled nad ochranou údajů (Datatilsynet), Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon +45 33 19 32 00 a dt@datatilsynet.dknebo příslušnému místnímu orgánu dozoru.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo našeho zpracovávání vašich osobních údajů, nebo chcete uplatnit jakékoli z vašich práv uvedených výše, můžete nás kontaktovat zde nebo telefonicky na čísle +45 73 15 15 15.

 

Naše poštovní adresa:
LINAK C&S s.r.o.
Náves 37
751 03 Majetín

Pozor! Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Změny:
Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit. Všechny aktualizace a změny budou načteny na naše webové stránky.

Poslední aktualizace:
Březen 2022

Ochranná známka vyjádřená slovem Bluetooth® a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakéhokoli používání těchto značek a log společností LINAK® podléhá licenci.