Kontaktujte nás zde

Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti LINAK

Přečtěte si prosím pečlivě naše zásady ochrany osobních údajů. Pokračováním v používání našich služeb vyjadřujete souhlas s podmínkami a ujednáními našich zásad ochrany osobních údajů.

Děkujeme, že jste věnovali čas přečtení našich zásad ochrany osobních údajů. Prostřednictvím těchto zásad objasňujeme obsah, způsob a důvod shromažďování informací, jež nám poskytnete komunikací, využíváním našich služeb či návštěvami našeho webu. Popíšeme také konkrétní způsoby, jimiž tyto informace používáme a zpřístupňujeme. Plně respektujeme veškerá přání zákazníků v otázkách důvěrnosti osobních údajů a uvědomujeme si potřebu vhodné ochrany a správy veškerých osobních údajů, jež získáme. Informace o vás a ostatních uživatelích nikdy neprodáváme.

Kdo jsme?
LINAK Group je mezinárodní společnost zabývající se navrhováním a výrobou systémů elektrických lineárních pohonů. Společnost LINAK A/S má sídlo v dánském Guderupu a zastoupení v několika zemích po celém světě prostřednictvím dceřiných společností nebo distributorů. Seznam společností skupiny LINAK naleznete zde: Pobočky a distributoři LINAK ve světě.

Web spravuje společnost LINAK A/S vyjma případů, kdy v podmínkách či jiným způsobem uvádí, že jsou pod správou jiné entity LINAK.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?
Společnost LINAK shromažďuje osobní identifikovatelné informace jako jsou jména, adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla (pokud byla poskytnuta) a registruje váš zájem o naše produkty. Tyto typy údajů se shromažďují pouze tehdy, pokud nám je dobrovolně poskytnete nebo k takové aktivitě dáte souhlas.

Můžeme shromažďovat další typy údajů různými způsoby: Společnost LINAK zaznamenává informace odeslané prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách (pro účely zpracování vašich komentářů, dotazů či návrhů) nebo využitím formuláře přihlášení odběru našich zpravodajů.

Automaticky shromažďujeme údaje o vašich návštěvách a využívání našich webových stránek. Osobní údaje mohou zahrnovat vaši IP adresu, operační systém a platformu, typ prohlížeče, aktivitu procházení a další údaje o vaší práci s našimi webovými stránkami, například kliknutí na reklamy LINAK před návštěvou našich webových stránek nebo údaje kontaktních formulářů.

Spolupracujeme s třetími stranami (včetně obchodních partnerů, subdodavatelů a poskytovatelů analýz či vyhledávacích informací), od nichž můžeme získávat anonymní informace. Náš distributor on-line zpravodaje sleduje vaše aktivity při otevírání obsahu zpravodaje.

Rádi bychom vás požádali, abyste nám neposílali žádné citlivé osobní údaje, jako jsou informace týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženského či jiného přesvědčení, zdravotních, biometrických nebo genetických charakteristik, trestní minulosti nebo členství v odborových organizacích. Tato data od vás nebudeme shromažďovat, pokud nám neudělíte svůj souhlas nebo to nebude vyžadováno zákony.

Naše obchodní a související služby včetně příslušných webových stránek nejsou orientovány ani navrženy tak, aby přitahovaly pozornost dětí.

Jak můžeme vaše osobní údaje využívat:
Vaše data mohou být zpracovávána pro následující účely:

 • kontaktování v souvislosti s prodejem a službami,
 • plnění našich závazků vyplývajících ze smluv uzavřených mezi vámi a námi a poskytování požadovaných produktů či služeb,
 • kontaktování v záležitostech událostí a pozvánek na veletrhy,
 • provádění průzkumů o možnostech zlepšování služeb, jež pro vás zajišťujeme,
 • vylepšování našich služeb,
 • přizpůsobení a optimalizace našich marketingových aktivit, abyste dostávali informace pouze z oblasti, která vás zajímá,
 • a pro jiné cíle, které si přímo vyžádáte.

S kým vaše osobní údaje sdílíme:
Společnost LINAK může vaše osobní údaje interně zpřístupnit kterékoli společnosti skupiny LINAK Group pro výše uvedené využití a účely. Záměrem je snaha poskytnout vám co nejlepší služby. Vaše osobní údaje sdílíme pouze se zaměstnanci, kteří mají v rámci své pracovní náplně potřebu přístupu k datům pro plnění svých úkolů.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také třetím stranám, jestliže:

 • využíváme entity třetích stran k hostování našich webových stránek a dalších služeb,
 • využíváme externí e-mailový marketingový systém pro správu zpravodajů věnovaných různým marketingovým a prodejním tématům;
 • využíváme třetí strany při událostech, do nichž se zaregistrujete, abychom vám účast na takových akcích usnadnili,
 • spravujeme vaše osobní údaje v systému CRM skupiny LINAK Group,
 • zpracováváme objednávky v systému ERP skupiny LINAK Group využitím minima osobních údajů,
 • přijímáme opatření s externími poskytovateli logistiky a jinými poskytovateli služeb,
 • využíváme externí systém zkušeností uživatelů ke shromažďování zpětné vazby o činnosti společnosti LINAK,
 • nebo jsme povinni zveřejnit vaše osobní údaje podle platných zákonů a předpisů, jež mohou zahrnovat zákony mimo zemi vašeho trvalého bydliště.

Společnost LINAK využívá zpracovatele dat z třetích stran. Zpracovatelé dat z třetích stran s námi spolupracují na poskytování obsahu a služeb, jež požadujete. Zachovávají přitom důvěrnost vašich údajů a uplatňují nezbytná technická a organizační opatření. Svá bezpečnostní opatření pravidelně přizpůsobujeme probíhajícímu technickému vývoji.

Vaše osobní údaje budou zpracovávat také naši externí partneři mimo EU. Při těchto výměnách dat se servisními partnery ze zemí mimo EU uplatňujeme požadované právní záruky.

Jak používáme soubory cookie a propojení třetích stran na našem webu:
Data shromážděná prostřednictvím souborů cookie zpracováváme s cílem:

 • provozovat, zlepšovat či optimalizovat výkon a součinnost koncových uživatelů s webem a jeho službami,
 • shromažďovat anonymní údaje o zpětné vazbě a využití k lepšímu pochopení potřeb uživatelů a poskytování lepších a přizpůsobených webových služeb,
 • zvýšit bezpečnost a blokovat možný spam,
 • vytvářet statistiky.
 • Poskytovaní přizpůsobené reklamy: Spolu s našimi reklamními partnery využíváme nástroje sledování sociálních médií, jako jsou Facebook Pixel a LinkedIn Pixel
 • nebo shromažďujeme údaje z vašeho využívání webu ke zjištění, jak je naše online nabídka využívána. Tyto informace a další osobní údaje používáme k vylepšení našich služeb a vytváření přizpůsobené reklamy na různých platformách.

Více informací o souborech cookie naleznete v našem prohlášení o souborech cookie uvedeném v našich zásadách použití souborů cookie. Svůj souhlas se zpracováním souborů cookie a propojením se třetími stranami můžete kdykoli změnit nebo odvolat prostřednictvím zásad použití souborů cookie na našem webu.

V některých zemích vám můžeme zasílat marketingové materiály týkající se produktů podobných těm, které jste si již dříve objednali. Příjem těchto sdělení však můžete kdykoli zrušit odhlášením.

Pokud jste se přihlásili k odběru našeho zpravodaje, použijeme službu ClickDimensions k zasílání e-mailových zpravodajů se zahrnutím sledování webu. Sledování nám umožňuje zjistit, zda k našemu webu přistupujete prostřednictvím odkazů ve zpravodaji a jak náš web využíváte. Zjistíme, na které stránky jste klikli a kolik času jste na jaké stránce strávili. Lépe tak porozumíme uživatelským potřebám v kontextu našeho webu a budeme moci web udržovat a rozvíjet v souladu s potřebami uživatelů. Sledováním můžeme také identifikovat možný zájem o konkrétní produkty, na jehož základě vás můžeme kontaktovat. Sledování webu ClickDimensions můžete odhlásit pomocí marketingových souborů cookie v našich zásadách použití souborů cookie. Další podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby ClickDimensions.

Společnost LINAK používá zájmovou reklamu na naše produkty. Přijmete-li marketingové cookies od společnosti LINAK může se Vám reklama na LINAK zobrazovat také  jiných platformách.
Na těchto webech se dozvíte více o možnostech uživatelů a odhlášení se od zájmově orientované reklamy zobrazované členskými společnostmi:

Jak využíváme platformy sociálních médií:
K optimalizaci svých aktivit na platformách sociálních médií (např. LinkedIn a Facebook) využíváme nástroje, jako jsou reklamy pro potenciální zákazníky, anebo služba Facebook Custom Audiences, což znamená, že platíme platformě, jež nám pomůže vyhledat příslušné osoby k zacílení našeho obsahu na základě registrovaných zájmů či dříve navštívených stránek shromážděných platformou. Kritéria použitá k cílení na náš obsah nastavujeme my nebo platforma sociálních médií. Takové sponzorované reklamy jsou v platformě sociálních médií označeny jako „sponzorováno“. Zaznamenáme vaše interakce s našimi příspěvky.

Jak dlouho vaše údaje ukládáme:
Společnost LINAK uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro účel jejich shromáždění. Společnost LINAK může data uchovávat k vyhovění požadavkům na zákonné lhůty uchovávání osobních údajů. Údaje můžeme namísto vymazání uchovávat v anonymní podobě pro statistické účely.

Jak vaše údaje chráníme:
Provedli jsme příslušná technická a provozní bezpečnostní opatření k ochraně vašich dat proti náhodným či úmyslným manipulacím, ztrátou, zničením nebo zpřístupněním neoprávněným osobám. Svá bezpečnostní opatření pravidelně revidujeme. Aktualizujeme je, abychom drželi krok s technologickým vývojem.

Vaše práva k údajům:
Příjem našich marketingových e-mailů můžete kdykoli odhlásit pomocí odkazu uvedeného v marketingových materiálech. Vašemu požadavku ihned poté vyhovíme. Musíte provést aktivní odstranění souborů cookie uložených ve vašem počítači. Pokud soubor cookie uložený naším webovým dodavatelem Sitecore v počítači ponecháte, společnost LINAK bude nadále přijímat statistické údaje o vašich návštěvách našeho webu, jež budou propojeny s vaším jménem a e-mailovou adresou v našem systému. Tyto statistické údaje budou odstraněny na vaši žádost.

Budete-li mít připomínky či dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, anebo k nim budete chtít získat přístup, provést aktualizaci, změny či jejich vymazání, kontaktujte nás zde.

Naše poštovní adresa:
LINAK A/S
Smedevænget 8, Guderup
DK-6430 Nordborg, Denmark
Denmark
Registrační číslo společnosti: 66365328

Domníváte-li se, že vaše osobní údaje zpracováváme nebo jsme je zpracovali nezákonně, můžete podat stížnost dánskému Úřadu pro dohled nad ochranou osobních údajů (Datatilsynet), Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen K nebo orgánu dozoru v zemi vaší státní příslušnosti.

Změny:
Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme občas změnit. Všechny aktualizace a změny budou načteny na web.

Poslední aktualizace:
6. září 2021