Kontaktujte nás zde
Průmyslová a výrobní automatizace

Balicí stroje

Elektrické pohony LINAK zajišťují inteligentní automatizaci balicích procesů nastavováním stroje tak, aby pojal výrobky různých tvarů a velikostí.

Balicí stroje

Pohony „vše v jednom“ pro balicí stroje

V průmyslovém balení roste potřeba automatizace. Klíčovým faktorem je flexibilita a prioritní vlastností schopnost rychlého přizpůsobování stroje různým velikostem a tvarům balíků. Nabízená řešení však často znamenají použití složitých systémů a velkých investic. S elektrickými pohony však získáte spolehlivé řešení s řadou výhod, jež vám přinesou konkurenční výhody.

  • Ekologický a čistý systém s nízkou spotřebou energie
  • Řešení „vše v jednom“ s nízkými nároky na údržbu
  • Nákladově efektivní řešení od lokálních dodavatelů

Obraz současného oboru průmyslového charakterizují slova: „větší, lepší, rychlejší“. Obecným trendem jsou elektrické systémy. Zákazníci chtějí být schopni sledovat a přesně nastavovat výšku strojů, zvedat bezpečnostní kryty nebo přesně polohovat systémy, jako jsou například lepičky. Vše samozřejmě s minimálními časovými ztrátami. 

Buďte ekologičtí a šetřete energií
Elektrické pohony nemají žádné kompresory ani olejová čerpadla. Pohony v pohotovostním režimu, kdy pohyb nevykonávají, tak spotřebují jen zanedbatelné množství energie. Elektrické servopohony navíc nemají žádná slabá místa, jako jsou hadicová připojení. Nehrozí tak žádné úniky oleje, jež by ohrozily životní prostředí nebo znečistily balíky. Řešení pohonů LINAK zanechává minimální uhlíkovou stopu.

Získejte moderní jednoduché zařízení bez nákladů na údržbu
Díky absenci hadic, čerpadel a kompresorů není údržba elektrických pohonů potřebná. S kompaktní konstrukcí a širokou škálou velikostí se výrobky LINAK instalují snáze než jiné pohony. Po instalaci lze inteligentní řešení integrovat do téměř libovolného řídicího systému, což zlepšuje monitorování, možnosti ovládání a zvyšuje možnosti automatizace.

Snižte náklady a omezte prostoje na minimum
Pohony LINAK mají méně mechanických dílů než jiné typy pohonů. Všechny výrobky se před uvedením na trh důkladně testují. Výsledkem je nižší opotřebovávání, delší životnost a podstatně méně prostojů. Snadná integrace a koncept „vše v jednom“ obecně znamenají, že naše řešení jsou prostě Plug & Play a všudypřítomní odborníci společnosti LINAK jsou vám vždy nablízku, aby vám pomohli získat co nejefektivnější řešení.

Více informací
Lineární pohon LA12
Elektrické pohony LINAK – přesný pohyb balících strojů play-icon

Elektrické pohony LINAK – přesný pohyb balících strojů

Řešení pohonů LINAK – dokonalý pohyb pro aplikace průmyslové automatizace play-icon

Řešení pohonů LINAK – dokonalý pohyb pro aplikace průmyslové automatizace

Soubory

Zaostřeno na průmyslovou automatizaci (česky)

V této brožuře uvádíme různé možnosti umístění systémů pohonů, jež mohou zvýšit produktivitu v průmyslové automatizaci.

TECHLINE – přehled výrobků (česky)

Objevte širokou škálu odolných a výkonných produktů TECHLINE. Zkonstruovány s důrazem na výdrž a odolnost, zvládání náročných úkolů a práci v nepříznivém prostředí.

Brožura o testování ve společnosti LINAK

Každá součást pohonu je podrobena komplexnímu souboru testů ve zkušebním centru LINAK. Více se dozvíte v této části.

Řešení průmyslové automatizace

Pohony LINAK zajišťují inteligentní pohyb, precizní polohování a přesné podávání materiálu v moderní průmyslové automatizaci.

Více informací

Videa s tématikou balicích strojů

Získejte více informací o technologii elektrických pohonů používaných v balicích strojích. Zhlédněte naše videa a inspirujte se.

Nerozbitné play-icon

Nerozbitné

Řešení pohonů LINAK – dokonalý pohyb pro aplikace průmyslové automatizace play-icon

Řešení pohonů LINAK – dokonalý pohyb pro aplikace průmyslové automatizace

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás