Kontaktujte nás zde
Nemocniční léčba

Křeslo pro dárce krve

Křesla pro dárce krve musí pracovat přesně a flexibilně. Systémy pohonů LINAK nabízejí skvělou flexibilitu a svobodu při navrhování. Zdravotnické křeslo jednoduše přizpůsobíte pro optimální pohyb, funkčnost a bezpečnost.

Systémová řešení v křeslech pro dárce krve

Systémová řešení v křeslech pro dárce krve

Každý typ křesla pro dárce krve musí optimalizovat pohodlí a bezpečnost odběru. Současně musí zajistit ideální ergonomické pracovní podmínky pro ošetřovatele či poskytovatele péče. Zdravotnická křesla pro dárce krve pomohou zajistit vysoce kvalitní ošetření díky široké škále možností pohybů a funkcí elektrických pohonů. Produkty LINAK® umožňují simultánní nastavení výšky, polohy opěradla a opěrky nohou. Přesné a výkonné systémy elektrických pohonů zlepší ošetřovatelům ergonomii díky možnostem nastavení ideální pracovní výšky se snadným polohováním při usedání a vstávání. Pohyb podporovaný elektrickými pohony LINAK přispívá k rychlému a plynulému polohování křesel pro dárce krve.

Řešení elektrických pohonů LINAK poskytují mnohem více než jen přesný a nehlučný pohyb. Představte si hodnotu přínosu:

  • Vylepšená ergonomie s optimalizací pohybu pro ideální pracovní podmínky
  • Bezpečnostní funkce a komfort propůjčí křeslům pro dárce krve dodatečnou bezpečnost
  • OneConnect™ – podpora provozuschopnosti se vzdáleným servisem

Nedostatek pracovníků ve zdravotnictví je nezpochybnitelnou skutečností. Tlak na zdravotnický systém vyžaduje zařízení a vybavení pro podporu každodenních ošetřovatelských postupů.

 

Vylepšená ergonomie

Pohyb elektrických pohonů v odběrových křeslech nabízí možnosti nastavení opěradla, opěrky nohou a výšky prostřednictvím více pohonů najednou. Jednotlivé či kombinované pohyby lze nastavit pomocí pohybových vzorců k zajištění správné polohy pro optimální výkon, pohodlí a ergonomii. Pohybové vzorce pohonů podporují ergonomii přístupu.

 

Bezpečnostní funkce a komfort

Zejména při delších výkonech, jako jsou odběry od dárců krve, je nesmírně důležité zaměřit se na komfort a pohodu dárce. Systémová řešení LINAK zajišťují plynulý a spolehlivý pohyb ve všech směrech.

  • Nízká výška při sedání/vstávání zajistí klientům komfort a pohodlí, zvýší bezpečnost a omezí riziko pádu.
  • Bezpečnostní funkce LINAK (inteligentní řehtačková spojka či uvolňovač Quick Release) minimalizují v aplikacích riziko potíží či zranění osob v aplikaci a zvyšují komfort.
  • K dispozici je tlačítko rychlé volby pro okamžitý přesun do definované nouzové polohy ke zvýšení bezpečnosti a komfortu klientů i ošetřovatelů
 

Vzdálený servis k zajištění dlouhodobé provozuschopnosti

Společnost LINAK je proslulá spolehlivými výrobky s dlouhodobým a bezproblémovým provozem. Vysoká efektivita vyžaduje optimální systémová řešení v kombinaci se spolehlivými postupy technické podpory. Řešení LINAK OneConnect™ zajistí vzdálený přístup k servisním datům pro rychlé a efektivní odstraňování potíží kdekoli na světě pro zajištění vysoké provozuschopnosti křesel pro dárce krve.

Více informací

Ochranná známka vyjádřená slovem Bluetooth® a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakéhokoli používání těchto značek a log společností LINAK® podléhá licenci.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás