Kontaktujte nás zde
Nemocniční léčba

Dialyzační křesla

Prevalence diabetu celosvětově neustále roste současně s rostoucí mírou závislosti seniorů. Využití pohonů LINAK v terapeutických aplikacích nabízí příležitost navrhnout dialyzační křeslo pro optimální pohyb v souladu s ergonomií, zvýšením efektivity práce a nárůstem komfortu léčby.

Dialyzační křesla s produkty LINAK

Systémová řešení pro dialyzační křesla

Každý typ dialyzačního křesla musí optimalizovat komfort a bezpečnost se současným zajištěním ideálních ergonomických pracovních podmínek pro poskytovatele léčby či ošetřovatele.

Dialyzační křesla s širokou škálou možností pohybu a funkcí pomohou zajistit vysoce kvalitní ošetření. Produkty LINAK® nabízejí široké možnosti nastavování výšky, polohy opěradla a opěrky nohou. Přesné a výkonné možností pohybu zlepší ošetřovatelům ergonomii díky možnostem ideální pracovní výšky se snadným polohováním při usedání a vstávání. Pohyb podporovaný elektrickými pohony LINAK přispívá k rychlému a plynulému polohování dialyzačních křesel.

Řešení elektrických pohonů LINAK poskytují mnohem více než jen přesný a nehlučný pohyb. Získané benefity:

  • Vylepšená ergonomie s optimalizací pohybu pro ideální pracovní podmínky
  • Bezpečnostní funkce a komfort zajistí dialyzačním křeslům dodatečnou bezpečnost
  • OneConnect™ – podpora provozuschopnosti pomocí vzdáleného servisu

Nedostatek pracovníků ve zdravotnictví je prokazatelnou skutečností. Tlak na zdravotnický systém vyžaduje zařízení a vybavení pro podporu při každodenních ošetřovatelských postupech.

 

Vylepšená ergonomie

Elektrický pohyb dialyzačních křesel nabízí více možností nastavení opěradla, opěrky nohou a výšky. Jednotlivé či kombinované pohyby lze nastavit pomocí pohybových vzorců k zajištění správné polohy pro optimální zákrok, pohodlí a ergonomii.

Pohybové vzorce přispívají ke zvýšení efektivity a zlepšení polohování polohování při ergonomickém ošetřování.

 

Bezpečnostní funkce a komfort

Zejména při delších zákrocích, jako je dialýza, je nesmírně důležité zaměřit se na komfort a pohodu dárce.

Systémová řešení LINAK zajišťují plynulý a spolehlivý pohyb ve všech směrech.

Nízká výška při sedání/vstávání zajistí klientům komfort a pohodlí, zvyšuje bezpečnost a omezuje riziko pádu.

Bezpečnostní funkce LINAK (inteligentní řehtačková spojka či uvolňovač Quick Release) minimalizují v aplikacích riziko potíží či zranění osob v aplikaci a zvyšují komfort

K dispozici je tlačítko rychlé volby pro okamžitý přesun do definované nouzové polohy ke zvýšení bezpečnosti a komfortu klientů i ošetřovatelů

 

Vzdálený servis k zajištění dlouhodobé provozuschopnosti

Společnost LINAK je proslulá spolehlivými výrobky s dlouhodobým a bezproblémovým provozem. Vysoká efektivita vyžaduje optimální systémová řešení v kombinaci se spolehlivými postupy technické podpory. Řešení LINAK OneConnect™ zajistí vzdálený přístup k servisním datům pro rychlé a efektivní odstraňování potíží kdekoli na světě k zajištění vysoké provozuschopnosti dialyzačních křesel.

Více informací

Ochranná známka vyjádřená slovem Bluetooth® a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakéhokoli používání těchto značek a log společností LINAK® podléhá licenci.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás