Kontaktujte nás zde
Lékařské zobrazování

C-rameno

Poptávku po C-ramenech generují požadavky na přesný a flexibilní pohyb. Využití řešení pohonů LINAK přináší skvělou konstrukční flexibilitu a svobodu přizpůsobování C-ramen pro optimální pohyb, funkčnost a bezpečnost.

Pohony LINAK v C-ramenech pro nemocniční rentgenová a chirurgická zařízení

Systémová řešení pro C-ramena

Pohyby C-ramen musí pracovat dokonale přesně se současným zajištěním ergonomických pracovních podmínek pro ošetřovatele a pečovatele.

Zajistěte vysoce kvalitní ošetření pomocí ramen C navržených s širokou škálou možností pohybu a funkcí. Společnost LINAK® nabízí řadu možností elektrického nastavení výšky či polohování oblasti zad. Přesné a výkonné možnosti pohybu zlepší ergonomii pro ošetřovatele. Pohyb podporovaný elektrickými pohony LINAK přispívá k rychlému a plynulému polohování C-ramen.

Systémy elektrických pohonů LINAK pro C-ramena přinášejí řadu výhod:

  • Vylepšená ergonomie a optimalizace pracovních podmínek
  • Bezpečnostní funkce a komfort
  • OneConnect™ – podpora provozuschopnosti pomocí vzdáleného servisu

Nedostatek pracovníků ve zdravotnictví je prokazatelnou skutečností. Tlak na zdravotnický systém vyžaduje zařízení a vybavení pro podporu při každodenních ošetřovatelských postupech.

 

Vylepšená ergonomie

Využití elektrického pohybu v C-ramenech nabízí možnost vertikálního i horizontálního nastavení současně. K nastavení požadované polohy stačí definovat jednotlivé nebo kombinované pohyby pomocí pohybových vzorců. Vzroste tím efektivita a zlepší se polohování při ergonomickém ošetřování.

 

Bezpečnostní funkce a komfort

Při práci s C-rameny je mimořádně důležité zaměřit se na přesnost a snadnost nastavení. Systémová řešení LINAK zajišťují plynulý a spolehlivý pohyb aplikací:

  • Rychlé a přesné polohování aplikací přispívá k úspěšnému ošetřování
  • K dispozici je tlačítko rychlé volby pro okamžitý přesun do definované nouzové polohy ke zvýšení bezpečnosti a komfortu klientů i personálu
 

Vzdálený servis k zajištění dlouhodobé provozuschopnosti

Společnost LINAK je proslulá spolehlivými výrobky s dlouhodobou nekomplikovanou funkčností. K dosažení maximální efektivity vám poskytneme optimalizované systémy pohonů kombinované se spolehlivými postupy technické podpory. Řešení LINAK OneConnect™ zajistí vzdálený přístup k servisním datům pro odstraňování potíží kdekoli na světě. Výsledkem je vysoký stupeň provozuschopnosti C-ramen.

Více informací

Ochranná známka vyjádřená slovem Bluetooth® a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakéhokoli používání těchto značek a log společností LINAK® podléhá licenci.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás