Kontaktujte nás zde
Farmy a stáje

Systémy kontroly klimatu

Řešení inteligentních elektrických servopohonů se systémem regulace klimatu ve stájích zajistí ideální teplotu, vlhkost a proudění čerstvého vzduchu k zajištění zdravých podmínek pro chovaná zvířata.

Regulace klimatu stájí

Inteligentní pohony optimalizují kontrolu klimatu

Stájový chov hospodářských zvířat spoléhá na neslyšitelnou ventilaci a efektivní větrání. Spotřebitelé požadují zlepšení životních podmínek zvířat a ekonomické tlaky nutí farmáře k dalšímu zvyšování efektivity. Inteligence elektrických servopohonů pro systémy řízení klimatu mohou farmářům při plnění takových požadavků pomoci:

  • Poskytováním nepřetržité zpětné vazby umožňující klimatizačnímu systému zajistit trvalou stabilitu podmínek
  • Umožněním dálkového ovládání klimatických podmínek v různých místech stáje
  • Zlepšením efektivity pomocí řešení s nízkou spotřebou energie a minimálními nároky na údržbu

Počasí se v průběhu roku mění a proměňuje se dokonce i během jediného dne. K optimalizaci produkce a udržení zdraví hospodářských zvířat potřebují farmáři účinnou regulaci klimatu. Řešení elektrických pohonů pomáhají nastavovat přívodní ventily či větrací klapky a systému kontroly klimatu poskytují průběžnou zpětnou vazbu k vytvoření dokonalých podmínek ve stájích.

Průběžná zpětná vazba zdokonaluje regulaci klimatu
Pohony LINAK lze plně integrovat do téměř libovolného systému kontroly klimatu. Řešení nabízejí trvalou zpětnou vazbu k automatizaci regulace přívodu čerstvého vzduchu, vlhkosti a teploty nebo k odvětrávání výparů či plynů.

Regulujte lokální podmínky použitím pohonů
Malá selata často potřebují jiné teplotní podmínky, než jaké panují ve zbývajících prostorách stáje. Pohony nastavující zvedání krytů nabízejí také odstínění účinků přímé ventilace. V kombinaci se systémem řízení klimatu získají farmáři přesnou lokální zpětnou vazbu ze stájí s možností automatizace a dálkového ovládání klimatických podmínek, například právě pro selata.

Zlepšete nákladovou efektivitu řešením s nízkou spotřebou energie
Elektrické pohony se velmi snadno instalují a nemají slabá místa, jako jsou hadice či ventily. Díky nízké spotřebě energie, eliminaci rizika úniku oleje a nízké hlučnosti jsou šetrné k životnímu prostředí. Pohony LINAK jsou také testovány a certifikovány pro práci ve velmi náročných podmínkách a nevyžadují téměř žádnou údržbu.

Více informací
Lineární pohon LA14
Elektrické pohony LINAK – automatizované kryty pro regulaci teploty ve stájích play-icon

Elektrické pohony LINAK – automatizované kryty pro regulaci teploty ve stájích

Elektrická řešení pohonů – plynulé nastavení systémů stájového větrání play-icon

Elektrická řešení pohonů – plynulé nastavení systémů stájového větrání

Nerozbitné play-icon

Nerozbitné

Soubory

Zaostřeno na ventilaci a řešení farem

Elektrický pohon LINAK je samozřejmou volbou do nepříznivého prostředí s vlhkostí, prachem a kolísáním teplot, neboť dobře víme, jak důležitý je pro farmáře dobře fungující ventilační systém.

TECHLINE – přehled výrobků (česky)

Objevte širokou škálu odolných a výkonných produktů TECHLINE. Zkonstruovány s důrazem na výdrž a odolnost, zvládání náročných úkolů a práci v nepříznivém prostředí.

Brožura o testování ve společnosti LINAK

Každá součást pohonu je podrobena komplexnímu souboru testů ve zkušebním centru LINAK. Více se dozvíte v této části.

Řešení pro zemědělství

Elektrické pohony zabezpečují ovládání klimatizace, optimalizují automatizaci krmení a zajišťují inteligentní ventilaci stájí po celém světě.

Více informací

Videa s tématikou regulace klimatu stájí

Získejte více informací o technologii elektrických pohonů používaných k regulaci klimatu ve stájích. Zhlédněte naše videa a inspirujte se.

Nerozbitné play-icon

Nerozbitné

S komunikací pomocí IC a sběrnic využijete technologii plug & play k monitorování pohonů podle vlastního uvážení play-icon

S komunikací pomocí IC a sběrnic využijete technologii plug & play k monitorování pohonů podle vlastního uvážení

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás