Kontaktujte nás zde
Živočišná výroba

Řešení pro zemědělství

Elektrické pohony zabezpečují ovládání klimatizace, optimalizují automatizaci krmení a zajišťují inteligentní ventilaci stájí po celém světě.

Zaměření na udržitelnost prospívá zdraví živočišné výroby

Moderní živočišná výroba vyžaduje znalosti v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, plánování a realizaci procesů a optimalizaci ekonomických aktivit. Udržitelná produkce se zdravými zvířaty a minimální ztráty musí kráčet bok po boku se zvýšenou efektivitou. Řešení elektrických pohonů pomáhají:

  • Omezovat ztráty při krmení či manipulaci s obilovinami
  • Zlepšovat zdravé prostředí pro zvířata i zaměstnance pracující ve stájích
  • Zvyšovat efektivitu díky flexibilním řešením ovládání pohonů

Dobré životní podmínky zvířat, optimální vnitřní klima, přesná automatizace krmení a bezpečná manipulace s obilovinami odkazují na ziskové obchodní modely v moderním zemědělství. V oblasti chovu hospodářských zvířat a zpracování obilovin však v současné době existuje poptávka po flexibilních a spolehlivých řídicích systémech. Přizpůsobená řešení pohonů zajišťují bezpečné otevírání dvířek zásobníků obilovin, nastavují dopravníky v zařízeních na zpracování zrna nebo zabezpečují dokonalé větrání a ovládání klimatizace hospodářských budov.

Omezení ztrát obilovin a krmiv
Aby farmáři neztráceli pozici na trhu, potřebují minimalizovat ztráty a maximálně využívat dostupné zdroje. Elektrické servopohony hrají v prašném prostředí zařízení ke zpracování obilovin zásadní roli. Instalují se do zvedáků či rozváděcích ventilů, pomáhají dokonalému zpracování komodit a minimalizují odpad. Totéž platí pro automatizaci krmení, kdy farmáři potřebují optimalizovat pravidelný přísun a množství krmiva.

Dokonalé podmínky ve stájích
Hospodářská zvířata potřebují podobně jako lidé ke správnému rozvoji optimální podmínky. Řešení s pohony LINAK lze snadno integrovat do prakticky všech typů stájového větrání a klimatizačních systémů, systémů otevírání sacích ventilů, větracích klapek a polohování zvedáků krytů. Elektrické pohony jsou testovány pro práci v obtížných podmínkách vystavených působení prachu, vlhkosti či dokonce stříkající vodě, přičemž farmářům poskytují zpětnou vazbou a upozornění v případě přerušení dodávky energie.

Optimalizujte efektivitu s flexibilními řešeními
Elektrické pohony spotřebují méně energie a po celou dobu své životnosti mají jen velmi nízké či nulové nároky na údržbu. Snižují se tím náklady, minimalizují prostoje a vzrůstá produktivita. Zpětná vazba pohonů pomáhá zachovat optimální polohování a flexibilita řešení LINAK usnadňuje přizpůsobení pro libovolné využití či aplikace, jež mohou být pro moderní farmáře potřebné.

 
Nerozbitné play-icon

Nerozbitné

S komunikací pomocí IC a sběrnic využijete technologii plug & play k monitorování pohonů podle vlastního uvážení play-icon

S komunikací pomocí IC a sběrnic využijete technologii plug & play k monitorování pohonů podle vlastního uvážení

Soubory

Zaostřeno na ventilaci a řešení farem

Elektrický pohon LINAK je samozřejmou volbou do nepříznivého prostředí s vlhkostí, prachem a kolísáním teplot, neboť dobře víme, jak důležitý je pro farmáře dobře fungující ventilační systém.

TECHLINE – přehled výrobků (česky)

Objevte širokou škálu odolných a výkonných produktů TECHLINE. Zkonstruovány s důrazem na výdrž a odolnost, zvládání náročných úkolů a práci v nepříznivém prostředí.

Brožura o testování ve společnosti LINAK

Každá součást pohonu je podrobena komplexnímu souboru testů ve zkušebním centru LINAK. Více se dozvíte v této části.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás