Kontaktujte nás zde

Poslání a vize

Popis záměru, poslání, vizí a hodnot společnosti LINAK.

Náš záměr a poslání
Poskytujeme inovativní řešení pohonů zlepšujících kvalitu života a pracovního prostředí.

Naše vize 
Budeme globálním lídrem v oblasti inovativních systémů elektrických pohonů v rámci našich hlavních segmentů.

Naše hodnoty
Základem výsledků, jichž společnost LINAK v průběhu let dosáhla, je soubor hodnot definujících naše úsilí. Na naše hodnoty klademe velký důraz a každý druhý rok poměřujeme, nakolik jsme jim dostáli.

 • Orientace na zákazníka
  Naslouchání zákazníkům a chápání jejich potřeb je klíčem k rozvoji skutečně inovativních řešení. Společnost LINAK chce být všude, kde se nacházejí její zákazníci. Naše obchodní zastoupení rozumí místním kulturám, hovoří místními jazyky a jsou zákazníkům nablízku, aby jim co nejlépe sloužily.
 • Kreativita
  Společnost LINAK je založena na tvůrčím myšlení. Tvořivost kráčí ruku v ruce s inovacemi – při vývoji nových řešení i při hledání nových aplikací pro stávající produkty. Dokud budou kreativní podněty přinášet našim zákazníkům přidanou hodnotu, hodlá je společnost LINAK neustále uskutečňovat.
 • Vůle ke změně
  Žijeme v rychle se měnícím světě. Společnost LINAK je odhodlána setrvat v čele trhu. Při neustálém zlepšování a poskytování inovativních řešení zůstáváme flexibilní a otevření vůči novým výzvám a příležitostem.
 • Loajalita, otevřenost a čestnost
  Zaujímáme loajální postoj k vlastním hodnotám i zákazníkům. Důvěrné informace zůstávají ve společnosti LINAK důvěrnými. Mezi sebou navzájem i se svými zákazníky jednáme otevřeně a upřímně. Ve společnosti LINAK zaujímáme otevřený a upřímný postoj ve všech záležitostech týkajících se každodenní práce. Tváří v tvář výzvám diskutujeme o tom, jak společně najít co nejlepší řešení.
 • Nadšení a individuální efektivita
  Naše společnost spoléhá na nadšené zaměstnance, kteří vždy usilují o výjimečný přístup k zákazníkům, ke společnosti i kolegům. Z toto pak plyne snaha o efektivitu využíváním filosofie LEAN v co nejširším rozsahu našich každodenních pracovních procesů.
 • Uspokojení z práce a vstřícnost
  Společnost LINAK usiluje, aby byli všichni zaměstnanci spokojení a hrdí na výsledky, jichž dosahujeme. Zaměstnanci ve své každodenní práci hledají a očekávají uspokojení. Máme aktivní zájem o spokojenost každého jedince ve společnosti LINAK. Pomáháme si, podporujeme se a povzbuzujeme k dosahování nových maxim.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás