Kontaktujte nás zde

Digitalizace zlepšuje kvalitu výrobků a životů

Automatizace hraje ve výrobě společnosti LINAK čím dál důležitější roli. Pomáhá nám držet krok s rychle rostoucími trhy a udržovat vysokou úroveň kvality, kterou od nás zákazníci očekávají.

Neustálá digitalizace procesů harmonizuje výrobní provoz s činností skladu a ušetří kolegům ve výrobě čas. Přímo se tím ovlivňuje naše schopnost rychle zpracovávat velké množství produktů a poskytovat konzistentní a jednotně vysokou kvalitu se současným zachováním našeho rozsáhlého testovacího programu. 
Výsledkem je inteligentní továrna s pozoruhodně nízkými hodnotami ppm vadných výrobků.

Nakonec jde především o zvýšení efektivity, zachování vysoké kvality výroby a udržení spokojenosti a zdraví našich zaměstnanců.

Výrobní buňka pohonů LA36

Automatizace produktové řady LA36 zlepšila ergonomii pracovníků výroby eliminací zvedání těžkých břemen a vykonávání opakovaných pohybů. Výrazně také zrychlila výrobu a výkonnost při zachování konzistentně vysoké úrovně kvality výrobků.

Roboti v automatizované výrobní buňce pohonů LA36

 

 

Digitální výroba

V inteligentní továrně LINAK® spolupracují na zajištění špičkové kvality výroby i přes zvyšování rychlosti a růst výkonnosti dva klíčové systémy. Jedním z nich je plánovač Shop Floor Planner a druhým je náš způsob vyklízení linky mezi objednávkami. Spolu s dalšími digitálními nástroji a procesy tvoří digitální výrobu.

Plánovač Shop Floor Planner pomáhá zkombinovat data objednávky s dodávkou komponent do výrobních linek. Systémové objednávky jsou díky tomu ve 24hodinovém horizontu neustále aktualizovány. Získané údaje pomáhají plánovat výrobu a automaticky zajišťují optimální přísun komponent ze skladu.

Hodinový rozpis pro digitální výrobu

Vyklízení linky provádíme ve společnosti LINAK pomocí skenerů. Obsluha výrobní linky naskenuje pro každou objednávku krabice s komponentami a systém okamžitě vypočítá, zda jsou k dispozici všechny potřebné díly ke zpracování objednávky. Plánovač Shop Floor Planner informace zkombinuje s aktuálními specifikacemi a historickými daty objednávky a vypočítá, jak dlouho bude zpracování objednávky trvat.

Linka může být zkrátka vyklizena během několika sekund a zároveň získáme odhad času, kdy bude objednávka připravena.

 

Efektivitu výroby podporují digitální hodinové rozpisy vytvářející automaticky výrobní plán buňky s průběžnými aktualizacemi na základě údajů o průběhu. Data z výrobní buňky dále umožňují rychlé sledování jejího provozu a řešení odstraňování potíží.

ReadMoreButton

 

 

Dílenské automaticky vedené transportní systémy

Plány uvedené v plánovači Shop Floor Planner pak plní automaticky vedené transportní systémy (AGV). Tyto pracovité včelky pomáhají zásobovat výrobu nepřetržitým přísunem dílů a zajišťují stabilní přepravu zabalených produktů do odbavovacího terminálu.

Díky provozním datům se stávají integrovanou inteligentní součástí výroby, pomáhají zvyšovat efektivitu a uvolňují lidem ruce k provádění dalších úkolů.

Systémy AGV ve společnosti LINAK
 

Kvalita

Se základy v nejmodernějších technologiích můžete očekávat stejnou kvalitu po celém světě.

Čtěte více

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.