Kontaktujte nás zde
Novinky 12. června 2023

Společnost LINAK se zasazuje o udržitelnost

Společnost LINAK se zavazuje k Pařížské dohodě, zaměřuje se na iniciativy ke zlepšení klimatické stopy, vytvoření silných globálních komunit LINAK a zajištění důvěry zákazníků ve kvalitu produktů vyrobených v souladu s ekologicky i sociálně odpovědnými principy.

Koláž snímků věnovaná jednotlivým kategoriím LINAK ESG

Hnací silou jsou naše hodnoty

Cíl zlepšovat život nekončí u našich výrobků – tvoří součást veškeré naší činnosti. Pomáhá nám zakořenění v dánské kultuře, rodinném dědictví a našich hodnotách. Nechceme kráčet vždy jednodušší cestou, ale zvolit tu správnou – pro zákazníky, zaměstnance i celou planetu. Přestože byla myšlenka udržitelnosti vždy součástí našeho rozhodování, podnikáme dnes významné kroky, aby náš hlavní dopad na planetu spočíval ve zlepšování života prostřednictvím našich výrobků.

 

Proměna slov v činy

Po důkladném posouzení významnosti jsme se rozhodli zaměřit na šest klíčových oblastí, jež budou řídit naše iniciativy udržitelnosti v environmentálních, sociálních či správních kategoriích a které podporují a přispívají k naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN (SDG). Začleněním těchto iniciativ do veškeré naší činnosti, od vývoje a provozu výrobků, až po dodavatelský řetězec a spolupráci se zákazníky, docílíme příznivějšího dopadu na životní prostředí a osoby, jimž naše výrobky dennodenně po celém světě pomáhají.

Logo cílů udržitelného rozvojeSpolečnost LINAK podporuje cíle udržitelného rozvoje

 
Iniciativy společnosti LINAK

Loga udržitelnosti/životního prostředí

Životní prostředí

  • Emise uhlíku
  • Návrhy produktů a cirkularita
  • Využití zdrojů a cirkularita

Loga udržitelnosti/sociální kategorie

Sociální kategorie

  • Angažovanost zaměstnanců

Loga udržitelnosti/správní kategorie

Správní kategorie

  • Udržitelný dodavatelský řetězec
  • Očekávání zákazníků v oblasti ESG
 
 

Závazek k Pařížské dohodě

Společnost LINAK se zavázala dodržovat Pařížskou dohodu a v současné době si stanovuje vědecky podložené krátkodobé cíle, jež mají pomoci s realizací strategie a proměnou závazků v pozitivní efekty. Pařížská dohoda firmy tlačí, aby se v zájmu omezení nárůstu globální teploty v tomto století o 1,5 stupně Celsia zaměřily na uhlíkově neutrální provoz, snižování emisí dodavatelů a pomoc zákazníkům při omezování jejich uhlíkové stopy.

Prozkoumejte naše iniciativy a zjistěte, jaký je náš dopad.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás