Kontaktujte nás zde
Novinky 5. července 2022

Ochrana v první linii

Vzhledem k výskytu nových kmenů koronaviru způsobujících onemocnění COVID zůstává potřeba hygieny v dnešním zdravotnickém prostředí prvořadá. S produktem LINAK Protect™ pokračujeme ve vývoji řešení minimalizujících mikrobiální infekce z kontaminovaných povrchů. Nejnovější přírůstek do našeho portfolia přináší novou úroveň ochrany výrobků, kterých se koncoví uživatelé nejvíce dotýkají, takže představují největší riziko křížové kontaminace.

LINAK Protect™ – ruce lékařů na postranici nemocničního lůžka.

Ochrana v první linii

Vzhledem k výskytu nových kmenů koronaviru způsobujících onemocnění COVID zůstává potřeba hygieny v dnešním zdravotnickém prostředí prvořadá. S produktem LINAK Protect™ pokračujeme ve vývoji řešení minimalizujících mikrobiální infekce z kontaminovaných povrchů. Nejnovější přírůstek do našeho portfolia přináší novou úroveň ochrany výrobků, kterých se koncoví uživatelé nejvíce dotýkají, takže představují největší riziko křížové kontaminace.

Minimalizace rizik v každém místě kontaktu

Ruční ovladač HB80 a ošetřovatelský ovladač ACO mají nyní speciálně upravený povrch s antimikrobiálním aditivem. V kombinaci se stávajícími postupy otírání pomůže tato další vrstva ochrany omezit výskyt bakterií, jež mohou kontaminovat povrch zařízení. Důležitým doplňkem každého hygienického režimu je antimikrobiální ochrana, jež představuje další protiinfekční bariéru.

Kamínek mozaiky

Samotná antimikrobiální ochrana křížovou kontaminaci samozřejmě zastavit nemůže. Avšak v kombinaci se standardními postupy (časté mytí rukou, čištění, otírání, omývání a dezinfekce) dokáže přispět ke snížení incidence infekcí. V rámci portfolia produktů LINAK Protect™ naše řešení rozšiřuje možnosti ochrany již od prvního kontaktu.

Trvalý závazek v oblasti hygieny

Již přes 25 let pomáháme držet infekce na uzdě prostřednictvím výrobků opakovaně odolávajících mytí a dezinfekci. Před několika lety jsme laťku trvalé hygieny dále zvýšili díky řadě komponentů DURA™, jejichž odolnost pětinásobně překračuje požadavky stávajících norem. Od omyvatelných produktů až po výrobky určené k čištění v mycích tunelech hodláme pokračovat ve vývoji řešení minimalizujících riziko mikrobiálních infekcí kontaktem s kontaminovanými povrchy. Nové antimikrobiální výrobky představují nejnovější pokrok v našem trvalém závazku řešit budoucí problémy ve zdravotnictví.

Více informací o řešeních LINAK Protect™ naleznete zde: www.linak.com/washability

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás