Kontaktujte nás zde
Novinky 3. září 2019

Zkoušky mechanické odolnosti elektrických průmyslových pohonů

Ve zkušebním centru LINAK® se elektrické lineární pohony pro průmyslové aplikace testují často až do extrémů. Zkoušky odolnosti jsou jedním z neodmyslitelných testů, jimiž pohony procházejí. Podívejte se jak testujeme, a zjistěte, proč mají tyto postupy pro vás význam.

Společnost LINAK® disponuje jedním z nejrozsáhlejších zkušebních režimů na trhu průmyslových pohonů. V dánském podnikovém zkušebním centru prochází testováním každý výrobek LINAK – zejména pak pohony používané v průmyslových aplikacích.


Opakovaný pohyb a diagnostický test při plné zátěži
Od elektrických pohonů, používaných v aplikacích jako je například stavebnictví nebo potravinářský průmysl, se očekává vysoká spolehlivost a odolnost. Údělem pohonů jsou opakované pohyby a téměř bezpočet pracovních cyklů. Při testování se proto věnuje soustředěná pozornost komponentům, materiálům i konstrukci.

Po nainstalování prochází pohon ve společnosti LINAK řadou náročných testů včetně statické zkoušky tlakem/tahem provedením 100 000 cyklů při plném zatížení, diagnostickým testem (100% pracovní cyklus při plném zatížení po dobu 30 minut) a testem faktoru bezpečnosti, kdy se trvalý tlak/tah kombinuje s krutem. Posledně zmiňovaná zkouška se provádí do dosažení alespoň dvojnásobného maximálního jmenovitého zatížení.

Na pohony LINAK se proto můžete spolehnout!

LINAK Actuator Academy – logo Informace o technologii elektrických servopohonů naleznete na portálu Actuator Academy™

 

Komu přinese testování odolnosti užitek
Zkouška odolnosti pohonu je důležitá pro každého, kdo provozuje průmyslové stroje. V průmyslu se pohybové vzorce téměř nekonečně opakují a od aplikací se často očekává, že si při vyvíjení maximálního tlaku poradí také se zkrutnými silami. Pohony LINAK musí pokračovat v optimálním výkonu i bez ohledu na tyto podmínky.

Zkoušky mechanické odolnosti elektrických průmyslových pohonů – Smartlift

Spolehlivé zvedání je ve stavebnictví nutností
Moderní zvedací zařízení ve stavebnictví si poradí s nejrůznějšími břemeny od prefabrikovaných betonových panelů až po těžké okenní rámy. Kombinace hmotnosti a výšky představuje pro pohony velmi výraznou zátěž. Často pracuje paralelně hned několik pohonů, aby zajistily plynulé a přesné zvedání, což vyvolává jejich dynamické namáhání.

 

Důvěryhodnost funkce zvedání je ve stavebnictví naprosto klíčová. Při manipulaci s velkými stavebními prvky sehrává bezpečnost prvořadou roli a důkladně provedené zkoušky trvanlivosti pohonů zajistí vždy spolehlivé zvedání břemen. Výrazně se tím minimalizuje riziko poškození zařízení a zranění obsluhujícího personálu.

Opakované pohyby ve stravovacím centru
Profesionální kuchyně jsou plné velkých kuchyňských strojů, kotlů a pánví. Některá zařízení jsou až příliš velká, aby s nimi kuchaři mohli pohybovat či manipulovat. Zde přijdou ke slovu elektrické pohony. Provoz v průmyslové kuchyně však provází i nespočet opakovaných pohybů.

Pohony LINAK zajistí plynulé a spolehlivé polohování několika typů kuchyňských strojů. Například v průmyslových fritézách na hranolky. Během rušného dne pohony mnohokrát zvedají a spouštějí koše se surovinou. Díky důkladnému testování pracovního cyklu si však můžete být jisti, že pohon bude po celou dobu své životnosti spolehlivě fungovat.

Zkoušky mechanické odolnosti elektrických průmyslových pohonů – fritéza
 

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás